Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia C.C.R. nr. 133/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura civila

Decizia C.C.R. nr. 133/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura civila

  Publicat: 22 May 2019       378 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 399 din 22.05.2019

A fost promulgat la 11.09.1865
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. la 10 decembrie 1948.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.
Este acea imprejurare ce intervine in desfasurarea procesului civil, de natura sa aduca modificari cu privire la cadrul litigiului sau cu privire la instanta sesizata, precum:
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 alin. (2) teza intai din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de I.P si A.L. din Galati in Dosarul nr. XXXX/121/2015 al Curtii de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. YYYYD/2017.
2. La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.
3. Presedintele dispune a se face apelul si in dosarele nr. AAAAD/2017 si nr. BBBBD/2017, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 alin. (2) din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de N.S. - S.R.L. din Iasi in Dosarul nr. YYYYY/245/2015 al Tribunalului Iasi - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal si de G.R.Z. in Dosarul nr. PPPP/3/2015 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale.
4. La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.
5. Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu masura conexarii dosarelor. Curtea, avand in vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in dosarele sus-mentionate, in temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. AAAAD/2017 si nr. BBBBD/2017 la Dosarul nr. YYYYD/2017, care a fost primul inregistrat.
6. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, avand in vedere faptul ca dispozitiile legale criticate sunt norme de procedura a caror reglementare intra in competenta constitutionala a legiuitorului.
C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
7. Prin Incheierea din 12 iunie 2017, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/121/2015, Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 alin. (2) teza intai din Codul de procedura civila. Exceptia a fost invocata de I.P si A.L. din Galati intr-o cauza privind solutionarea recursului formulat impotriva unei sentinte prin care a fost admisa exceptia perimarii.
8. Prin Decizia nr. 13/ca din 21 iunie 2017, pronuntata in Dosarul nr. YYYYY/245/2015, Tribunalul Iasi - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 alin. (2) din Codul de procedura civila. Exceptia a fost invocata de N.S. - S.R.L. din Iasi intr-o cauza privind solutionarea recursului formulat impotriva unei sentinte prin care a fost admisa exceptia perimarii.
9. Prin Incheierea din 7 septembrie 2017, pronuntata in Dosarul nr. 8.598/3/2015, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 alin. (2) din Codul de procedura civila. Exceptia a fost invocata de G.R.Z. intr-o cauza privind solutionarea recursului formulat impotriva unei sentinte prin care a fost admisa exceptia perimarii.
10. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitia legala criticata este neconstitutionala in masura in care termenul de recurs curge de la pronuntare, desi partea care nu a fost prezenta nu are nicio posibilitate de a lua cunostinta de solutia pronuntata, aceasta nefiind afisata pe portalul instantei si nefiind comunicata partii in termenul de 5 zile de exercitare a caii de atac. Astfel, termenul de declarare a caii de atac impotriva hotararii prin care instanta a constatat perimarea judecatii ar trebui sa curga de la comunicarea hotararii si nu de la data pronuntarii. Se sustine ca termenul prevazut de textul legal criticat, calculat de la pronuntarea hotararii judecatoresti, este prea mic, iar procedura constatarii perimarii nu are un caracter special care sa justifice instituirea unor termene scurte.
11. Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal, Tribunalul Iasi - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal si Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
13. Guvernul, in dosarele nr. YYYYD/2017 si nr. BBBBD/2017, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
14. Avocatul Poporului, in dosarele nr. YYYYD/2017 si BBBBD/2017, considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
15. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
C U R T E A,
examinand actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
16. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
17. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din actele de sesizare, il reprezinta dispozitiile art. 421 alin. (2) teza intai, respectiv art. 421 alin. (2) din Codul de procedura civila. Avand in vedere motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate, se vor retine ca obiect al acestora dispozitiile art. 421 alin. (2) teza intai din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins: "Hotararea care constata perimarea este supusa recursului, la instanta ierarhic superioara, in termen de 5 zile de la pronuntare."
18. In opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 privind statul roman, art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la aparare, art. 124 privind infaptuirea justitiei si art. 126 privind instantele judecatoresti. De asemenea, se invoca si dispozitiile art. 1 privind obligatia de a respecta drepturile omului, art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un remediu efectiv, art. 14 privind interzicerea discriminarii si art. 17 privind interzicerea abuzului de drept din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si Declaratia Universala a Drepturilor Omului.
19. Examinand exceptia de neconstitutionalitate Curtea retine ca a mai analizat in precedent dispozitiile legale criticate prin raportare la critici similare cu cele formulate in prezenta cauza, iar prin Decizia nr. 741 din 23 noiembrie 2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 343 din 19 aprilie 2018, a statuat ca sanctiunea procedurala a perimarii este determinata de necesitatea de a se curma starea de incertitudine creata asupra unor raporturi juridice deduse judecatii prin cererea de chemare in judecata lasata in nelucrare timp de 6 luni, din vina partii. Perimarea si, implicit, consecintele ei, prevazute de art. 422 din Codul de procedura civila, ar fi putut fi evitate daca partile s-ar fi interesat in perioada de 6 luni de la data suspendarii cauzei de stadiul in care se afla judecata .
20. Dispozitiile legale criticate preiau solutia legislativa consacrata de art. 253 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865, potrivit caruia "Hotararea care constata perimarea este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare.", care au format obiect al controlului de constitutionalitate, Curtea retinand constitutionalitatea acestora (a se vedea, in acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 311 din 15 noiembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2002, sau Decizia nr. 1.454 din 3 noiembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2012). Curtea a retinut ca prin reglementarea institutiei perimarii ca sanctiune procedurala aplicabila titularului unei cereri de chemare in judecata care a lasat-o in nelucrare din vina sa nu este incalcat accesul liber la justitie, ci acesta este supus conditiei respectarii unor exigente legale, determinate tocmai de necesitatea asigurarii unui proces echitabil. In jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 236 din 5 iulie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 739 din 20 noiembrie 2001, Curtea a statuat in mod constant ca accesul liber la justitie semnifica faptul ca orice persoana poate sesiza instantele judecatoresti in cazul in care considera ca drepturile, libertatile sau interesele sale legitime au fost incalcate, iar nu faptul ca acest acces nu poate fi supus niciunei conditionari. Este de competenta exclusiva a legiuitorului instituirea regulilor de desfasurare a procesului in fata instantelor judecatoresti, solutie care rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (2), potrivit carora "Competenta [...] si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege", si ale art. 129, potrivit carora "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii". Legiuitorul poate institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, precum si modalitatile de exercitare a drepturilor procedurale, accesul liber la justitie presupunand posibilitatea neingradita a tuturor celor interesati de a utiliza aceste proceduri in formele si in modalitatile instituite de lege, nicio lege neputand exclude de la exercitiul drepturilor procesuale astfel instituite vreo categorie sau vreun grup social.
21. De altfel, Curtea a retinut ca dispozitia legala criticata reglementeaza doar existenta unei cai de atac impotriva hotararii care constata perimarea (recursul), precum si modul de exercitare a acesteia (in termen de 5 zile de la pronuntarea hotararii care constata perimarea), ceea ce nu poate fi considerat contrar pactelor si tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, niciun text al acestora neprevazand ca termenul de exercitare a unei cai de atac curge de la comunicarea hotararii judecatoresti. Dimpotriva, este recunoscut dreptul statelor semnatare ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale de a-si stabili propriile cai de atac.
22. Asadar, prevederea legala potrivit careia termenul de recurs curge de la pronuntarea hotararii care constata perimarea nu incalca accesul liber la justitie sau dreptul la aparare, intrucat partile sunt incunostintate din timp despre judecata si, prin urmare, au posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare, ceea ce constituie tocmai o reglementare a exercitarii dreptului oricarei persoane de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor si a intereselor sale legitime.
23. In continuare, referitor la sustinerile potrivit carora termenul de recurs ar trebui sa curga de la momentul comunicarii hotararii supuse recursului, in caz contrar fiind incalcate principiul egalitatii in drepturi si dreptul la o cale efectiva de atac, precum si la faptul ca reglementarea diferita a cailor de atac ce pot fi exercitate intr-o cauza creeaza un dezechilibru procesual fata de ceilalti participanti la justitie, Curtea a retinut ca aceste critici urmaresc, practic, modificarea unor solutii legislative in sensul dorit de autorii exceptiei, deoarece, printr-o anumita interpretare, intr-o speta data, acestia se afla intr-o situatie nefavorabila.
24. Dispozitiile legale criticate nu aduc atingere principiului egalitatii in drepturi a cetatenilor, intrucat se aplica in mod egal tuturor celor aflati in situatia prevazuta in ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare.
25. Totodata, Curtea a observat ca, in Codul de procedura civila, legiuitorul a reglementat prin art. 487 alin. (1) ca "Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs, in afara de cazurile prevazute la art. 470 alin. (5), aplicabile si in recurs", cu alte cuvinte faptul ca, in cazul in care termenul de exercitare a recursului curge de la pronuntare, motivarea acestuia se va face intr-un termen de aceeasi durata, care curge insa de la data comunicarii hotararii. Instanta sesizata cu solutionarea recursului impotriva hotararii prin care s-a constatat perimarea analizeaza daca aceasta masura a fost dispusa cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la perimarea cererii si nu fondul cererii a carei perimare se constata, perimarea fiind un incident procedural intervenit in cursul unui proces.
26. Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura a schimba jurisprudenta Curtii, considerentele si solutia deciziei mai sus amintite isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.
27. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de I.P si A.L. din Galati in Dosarul nr. XXXX/121/2015 al Curtii de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal, de N.S. - S.R.L. din Iasi in Dosarul nr. YYYYY/245/2015 al Tribunalului Iasi - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal si de G.R.Z. in Dosarul nr. PPPP/3/2015 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale si constata ca dispozitiile art. 421 alin. (2) teza intai din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta din data de 7 martie 2019.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Exceptie de neconstitutionalitate    Decizia 133/2019    Codul de Procedura Civila    Recurs    Perimare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu