Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune. Timbrare. Taxa judiciara de timbru si timbru judiciar

Actiune. Timbrare. Taxa judiciara de timbru si timbru judiciar

  Publicat: 16 Dec 2007       17936 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Legea privind taxele judiciare de timbru
Un caz de scutire reglementat prin Legea 146/1997. Sensul reglementarii.

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind taxele judiciare de timbru
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Activitate desfasurata de catre o banca pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Parti componente ale infractiunii.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sunt scutite de taxe de timbru actiunile si cererile referitoare la cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru daune materiale si morale decurgand din acestea, formulate cu prilejul solutionarii dosarului penal sau prin actiune civila separata, introdusa la instanta civila potrivit art. 19 si 20 C. procedura Penala , sau ca urmare a amnistiei intervenite in cursul procesului penal, conform art. 15 lit. „o” din Legea 146/1997 si art. 24 lit. „o” din Normele metodologice pentru aplicarea legii mentionate (aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999).
Simpla plangere adresata organului de urmarire penala, prin care o persoana reclama savarsirea unei pretinse infractiuni, plangere neurmata de punerea in miscare a actiunii penale, nu inseamna, insa, „cauza penala” in sensul normelor citate, situatie in care nu intervine scutirea de plata taxelor judiciare de timbru.

***


La 5 octombrie 2000, P.M. a chemat in judecata pe paratii C.P. si SC „B.C.” SRL pentru a fi obligati la plata sumei de 155.000.000 de lei reprezentand premiu obtinut la tragerile pe taloane din 10 septembrie 2000.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a cumparat biletul castigator pe care a inserat numarul sau de telefon, insa l-a completat pe numele paratei C.P., care refuza sa-i recunoasca si sa-i predea premiul obtinut, desi, la data achizitionarii a celor 500 de bilete, printre care s-a aflat si cel castigator, parata nici nu a avut cunostinta despre operatiune .

Tribunalul Bucuresti, sectia a V – a civila si de contencios administrativ, prin sentinta nr. 180 din 14 martie 2001, a anulat ca insuficient timbrata actiunea, solutie confirmata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia a III – a civila, care, prin decizia nr. 492/A din 13 noiembrie 2001, a respins ca nefondat apelul reclamantei.

Instantele au retinut ca reclamanta nu beneficiaza de scutire de plata taxelor de timbru si timbrului judiciar si ca desi i s-a pus in vedere ca are obligatia sa timbreze actiunea (cu 9.845.000 de lei taxa judiciara de timbru si 50.000 de lei timbru judiciar), aducandu-i-se la cunostinta si consecintele nerespectarii acestei obligatii legale, nu s-a conformat si nici nu a formulat contestatie impotriva impunerii acestei obligatii in conditiile Legii nr. 146/1997 si O.G. nr. 13/2001.

Recursul declarat de reclamanta nu este fondat.
Conform probelor administrate, atat cu referire la parata C.P., cat si cu privire la ofiterul de politie, s-a dispus neinceperea urmaririi penale, intrucat nu s-au intrunit elementele constitutive ale infractiunii reclamate.

Potrivit art. 15 lit. „o” din Legea 146/1997, sunt scutite de taxe de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru daunele materiale si morale decurgand din acestea.
In conformitate cu art. 24 lit. „o” din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 (aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/c din 22 aprilie 1999), sunt scutite de taxele judiciare de timbru, potrivit legii, actiunile si cererile referitoare la cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru daunele materiale si morale decurgand din acestea, formulate cu prilejul solutionarii dosarului penal sau prin actiune civila separata, introdusa la instanta civila potrivit dispozitiilor art. 19 si 20 C. pr. pen. sau ca urmare a amnistiei intervenite in cursul procesului penal.

Din dispozitiile legale citate, rezulta ca, pentru a fi incidenta scutirea de plata taxelor judiciare de timbru, trebuie sa fie sau sa fi fost pendinte o cauza penala. Prin folosirea, de catre legiuitor, a sintagmei „cauza penala” se intelege situatia in care actiunea penala, ce are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni, a fost pusa in miscare printr-un act de inculpare prevazut de lege.

In cazul discutat, scutirea de plata taxelor judiciare de timbru intervine atunci cand persoana vatamata nu s-a constituit parte civila in procesul penal, cand procesul penal a fost suspendat, cand prin hotarare definitiva instanta penala a lasat nesolutionata actiunea civila, ori atunci cand persoana vatamata reclama repararea unor pagube ce s-au nascut ori s-au descoperit dupa pronuntarea hotararii penale de prima instanta sau atunci cand intervine, asa cum stipuleaza Normele metodologice citate, unul din cazurile in care punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale este impiedicata (amnistia).

Pe cale de consecinta, simpla plangere, adresata organului de urmarire penala, prin care o persoana reclama savarsirea unei pretinse infractiuni, plangere neurmata, cum este cazul in speta, de punerea in miscare a actiunii penale, nu inseamna, in sensul normelor citate, „cauza penala”, situatie in care nu intervine scutirea de plata taxelor judiciare de timbru.

Fata de cele ce preced, recursul a fost respins ca nefondat.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6631 din 26 noiembrie 2004


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...