Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002

  Publicat: 09 Jul 2019       1633 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicata in Monitorul Oficial nr. nr. 562 din 09.07.2019.

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, exceptie ridicata de Societatea S.S.- S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. XXXX/4/2017 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. XXXXD/2017.
2. La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.
3. Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca partea sectorul 4 al municipiului Bucuresti, prin primar Daniel Baluta (in locul Directiei Generale de Politie Locala a Sectorului 4, reorganizata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 7 din 31 ianuarie 2018), a depus la dosar note scrise, prin care solicita respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.
4. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens arata ca autoarea exceptiei a fost sanctionata contraventional pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 349/2002, care interzice fumatul in spatii inchise, iar critica de neconstitutionalitate vizeaza art. 3 alin. (2) al aceluiasi act normativ. Invedereaza faptul ca in situatia in care Curtea va trece peste aceasta inadmisibilitate, textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate este suficient de bine redactat si de clar pentru a permite intelegerea sensului acestuia, sintagma "exclusiv" avand semnificatia de excludere a oricaror altor posibilitati decat cele prevazute expres de lege.


C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
5. Prin Incheierea din 28 iulie 2017, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/4/2017, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Societatea S.S.- S.R.L. din Bucuresti cu ocazia solutionarii unei cauze civile avand ca obiect anularea unui proces-verbal de contraventie, in contradictoriu cu Directia Generala de Politie Locala a Sectorului 4 Bucuresti.
6. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine ca prevederea de lege este neclara din perspectiva folosirii sintagmei "exclusiv", intrucat aceasta este susceptibila de doua intelesuri, si anume: "doar" si "cu exceptia". Arata ca aceste intelesuri sunt opuse si schimba in totalitate sensul si aplicabilitatea intregului alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 349/2002. Astfel, avand intelesul "doar", reglementarea criticata s-ar citi, facand abstractie de ordinea cuvintelor, "doar in zona de tranzit a aeroporturilor, cu respectarea urmatoarelor conditii, fumatul este permis numai in camerele special amenajate". Avand intelesul "cu exceptia", sensul reglementarii criticate ar deveni "cu exceptia zonei de tranzit a aeroporturilor, cu respectarea urmatoarelor conditii, fumatul este permis numai in camerele special amenajate", sau, reformulat, "oriunde, mai putin in zona de tranzit a aeroporturilor internationale, fumatul este permis numai in camerele special amenajate, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite. . .".
7. In acest context mentioneaza faptul ca, mai mult decat a avea legatura cu cauza, atribuirea unuia sau altuia dintre sensurile mai sus mentionate sintagmei "exclusiv" determina in mod hotarator temeinicia procesului-verbal atacat. Asa fiind, nelamurirea autoarei exceptiei de neconstitutionalitate este aceea daca indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 permite fumatul doar in zonele de trecere din aeroporturi sau oriunde altundeva decat in zonele de trecere din aeroporturi (exemplu concret fiind spatiul detinut de aceasta).
8. Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este nefondata, iar prevederile de lege criticate indeplinesc conditiile de previzibilitate, precizie si claritate a legii din perspectiva dispozitiilor constitutionale invocate, existand elementele necesare pentru a permite in mod rezonabil destinatarilor sa isi regleze conduita in functie de prescriptiile ei.
9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


10. Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens arata ca utilizarea termenului "exclusiv" in cuprinsul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 nu este de natura sa atraga asupra normei juridice caracterul de neclaritate si imprevizibilitate, acesta avand semnificatia de "exceptand", "in afara de". Considera ca autoarea exceptiei de neconstitutionalitate reformuleaza textul de lege pentru a induce dubii cu privire la sensul termenului "exclusiv", ceea ce contravine regulilor de interpretare a unui text normativ, intrucat orice destinatar al unei norme juridice poate afirma in mod arbitrar ca nu a inteles sensul normei si de aceea nu a putut sa isi adapteze conduita personala la textul criticat. Asa fiind, Guvernul apreciaza ca formularea textului este clara si contine suficiente criterii obiective pentru destinatarul normei juridice, astfel incat acesta sa poata determina cu exactitate spatiul in care este permis fumatul, iar in sustinerea punctului sau de vedere invoca considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 73 din 27 ianuarie 2011.
11. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


C U R T E A,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
12. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
13. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 7 din Legea nr. 15/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 1 februarie 2016. Potrivit textului de lege criticat,
"Fumatul este permis numai in camere special amenajate, exclusiv in zona de tranzit a aeroporturilor internationale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) sa serveasca exclusiv fumatului;
b) sa nu fie spatiu de trecere sau de acces in spatii publice inchise;
c) sa fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care sa asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativa;
d) sa fie dotate cu scrumiere si extinctoare si amenajate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;
e) sa fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: A«Camera pentru fumatA», A«Loc pentru fumatA»."
14. In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), in componenta referitoare la claritatea si previzibilitatea normei juridice.
15. Examinand criticile formulate, Curtea retine ca, in esenta, neconstitutionalitatea reglementarii criticate este dedusa din perspectiva sintagmei "exclusiv" din cuprinsul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2001, considerata a fi neclara, intrucat este susceptibila de doua intelesuri, si anume "doar" si "cu exceptia", intelesuri care sunt opuse si schimba in totalitate sensul si aplicabilitatea intregului alin. (2) al art. 3.
16. In acest context, Curtea retine ca Legea nr. 349/2002 stabileste unele masuri privind prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completa a fumatului in toate spatiile publice inchise, in spatiile inchise de la locul de munca si in locurile de joaca pentru copii, prin desfasurarea de campanii de informare si educare a populatiei, avand ca scop protejarea sanatatii persoanelor fumatoare si nefumatoare de efectele daunatoare ale fumatului, prevenirea raspandirii fumatului in randul minorilor si asigurarea unui nivel adecvat al calitatii vietii populatiei din Romania.
17. Curtea observa ca prin art. 2 lit. m) din acest act normativ, legiuitorul a reglementat spatiul public inchis ca fiind orice spatiu accesibil publicului sau destinat utilizarii colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperis, plafon sau tavan si care este delimitat de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Referitor la notiunea de "public", Curtea retine ca legiuitorul a optat pentru utilizarea unor termeni generali, iar nu a unei liste exhaustive, aceasta modalitate de reglementare fiind adesea utilizata. Astfel, din contextul reglementarii criticate rezulta intentia legiuitorului de a se referi la toate spatiile publice inchise, cele doua sintagme utilizate in cuprinsul definitiei referindu-se deopotriva la natura publica ("spatiu accesibil publicului") si la destinatia publica a spatiului ("destinat utilizarii colective"). Altfel spus, notiunea de "colectiv" trebuie interpretata in corelatie cu aceea de "public", la care, de altfel, se raporteaza.
18. Din continutul normativ al Legii nr. 349/2002, Curtea observa ca potrivit art. 3 alin. (1), regula este aceea ca "Se interzice fumatul in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii. De la prezentele prevederi fac exceptie celulele pentru detinuti din penitenciarele de maxima siguranta." De asemenea, potrivit art. 3 alin. (2) din aceeasi lege, "Fumatul este permis numai in camere special amenajate, exclusiv in zona de tranzit a aeroporturilor internationale [...]", insa si aici doar in anumite conditii, prevazute expres de lege. Astfel, Curtea constata ca regula este interzicerea fumatului in toate spatiile publice inchise, iar de la aceasta regula exista doua exceptii, si anume in celulele pentru detinutii din penitenciarele de maxima siguranta [art. 3 alin. (1) teza finala] si in zona de tranzit a aeroporturilor internationale [art. 3 alin. (2)].
19. Cat priveste critica formulata prin raportare la reglementarea criticata din Legea nr. 349/2002, Curtea invedereaza ca termenul de "exclusiv", astfel cum reiese si din Dictionarul explicativ al limbii romane, are intelesul de numai/doar, asa incat, raportat la pretinsa neclaritate a acestei sintagme, este evident ca legiuitorul a consacrat, ca exceptie de la regula, posibilitatea de a fuma intr-un spatiu public inchis, doar in zona de tranzit a aeroporturilor, insa numai in camere special amenajate in acest sens. Aceasta reglementare a fost introdusa prin art. I pct. 7 din Legea nr. 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 1 februarie 2016, intrucat, in vechea reglementare se prevedea ca in spatiile publice inchise, fumatul era permis numai in camere special amenajate pentru fumat, cu respectarea anumitor conditii obligatorii, prevazute expres de legiuitor.
20. Astfel, ca urmare a modificarilor realizate prin Legea nr. 15/2016, precitata, Curtea constata ca legiuitorul a limitat sfera spatiilor publice inchise in care se poate fuma, doar la celulele pentru detinuti din penitenciarele de maxima siguranta si la zona de tranzit a aeroporturilor internationale, aceasta optiune avand insa o justificare obiectiva. Curtea apreciaza ca exceptia instituita in cazul zonei de tranzit a aeroporturilor internationale s-a impus avand in vedere faptul ca libertatea de miscare a persoanelor care tranziteaza aceasta zona este limitata/restrictionata ca urmare a particularitatilor specifice acestui perimetru. Legiuitorul a tinut seama, totodata, si de drepturile celor care nu au aceasta deprindere, astfel incat a permis fumatul in aceasta zona numai in camere special amenajate si cu respectarea anumitor conditii obligatorii, si anume ca aceste camere sa serveasca exclusiv fumatului, sa nu fie spatiu de trecere sau de acces in spatii publice inchise, sa fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care sa asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativa, sa fie dotate cu scrumiere si extinctoare amenajate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor si sa fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: "Camera pentru fumat", "Loc pentru fumat".
1. In acest context, asa cum a statuat instanta de contencios constitutional prin Decizia nr. 29 din 27 ianuarie 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 16 martie 2016, paragraful 26, "cat priveste reglementarea (...) exceptiilor referitoare la spatiile in care este permis fumatul, Curtea constata mai intai ca, potrivit legii criticate, este interzis complet fumatul in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii, unitatile sanitare, de invatamant, precum si cele destinate protectiei si asistentei copilului, de stat si private. Singura exceptie admisa de lege este pentru cazul celulelor pentru detinuti din penitenciarele de maxima siguranta. De asemenea, spre deosebire de vechea reglementare, care permitea fumatul in spatii special amenajate pentru fumat, cu respectarea unor conditii, noua reglementare permite amenajarea unor astfel de spatii exclusiv in zona de tranzit a aeroporturilor internationale". Curtea a retinut, totodata, ca Legea fundamentala "nu consacra dreptul la fumat si nici drepturi specifice ale fumatorilor", iar "exceptiile stabilite de legiuitor au o justificare obiectiva, circumscrisa scopului legii. Astfel, nu sunt cuprinse in sfera interdictiei prevazute de lege ipotezele in care persoanele care au aceasta deprindere/comportament ar fi in imposibilitate de a o/a-l exercita (celulele pentru detinuti din penitenciarele de maxima siguranta, respectiv zonele de tranzit din aeroporturi). In aceste situatii, interdictia de a fuma in celula, respectiv aceea de a amenaja spatii pentru fumat, dupa caz, ar fi avut ca efect, practic, interzicerea in sine a fumatului, cata vreme nu exista nicio posibilitate pentru fumatorii respectivi de a iesi din spatiile mentionate un interval de timp considerabil. Cum scopul legii nu a fost interzicerea fumatului, ci stabilirea unui cadru legal pentru ca acest comportament sa nu aduca atingere drepturilor fundamentale ale persoanelor, deopotriva fumatori si nefumatori, stabilirea exceptiilor mentionate poate fi calificata ca fiind o modalitate de conciliere/corelare a drepturilor incidente".
22. Din aceasta perspectiva, Curtea a subliniat ca "reglementarea restrictiva a spatiilor in care fumatul este permis reprezinta o optiune a legiuitorului, care da expresie dispozitiilor constitutionale ce garanteaza dreptul la viata si dreptul la integritate fizica si psihica al persoanei [art. 22 alin. (1)], dreptul la ocrotirea sanatatii, instituind totodata obligatia statului de a lua masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice [art. 34 alin. (1) si (2)], dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic, respectiv obligatia statului de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept [art. 35 alin. (1) si (2)], precum si dreptul copiilor si tinerilor la un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor [art. 49 alin. (1)]. Aceste dispozitii constitutionale impun statului o serie de obligatii pozitive, ce presupun masuri legislative adecvate pentru realizarea lor, in privinta carora legiuitorul are o larga marja de apreciere, pentru protectia drepturilor constitutionale ale cetatenilor, indiferent daca acestia sunt fumatori sau nefumatori."
23. Curtea a mai retinut ca scopul principal al reglementarii Legii nr. 349/2002 este acela de a combate efectele consumului de tutun, indiferent daca este vorba de fumatori sau nefumatori, intrucat dreptul persoanei de a dispune de ea insasi nu are caracter absolut, fiind conditionat de insusi textul constitutional care il reglementeaza, respectiv art. 26 alin. (2), in sensul ca "Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica si bunele moravuri". Ca urmare, exercitarea unei optiuni personale, in speta aceea de a fuma, trebuie sa tina seama de drepturile celor care nu au aceasta deprindere si, avand in vedere consecintele fumatului asupra vietii si sanatatii, fumatorii sunt cei care trebuie sa isi adapteze comportamentul, astfel incat sa nu incalce drepturile fundamentale ale celor care nu au aceasta optiune.
24. Asa fiind, referitor la pretinsa neclaritate a sintagmei "exclusiv" din cuprinsul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002, Curtea constata ca legiuitorul a instituit, ca exceptie de la regula, posibilitatea de a fuma intr-un spatiu public inchis doar in zona de tranzit a aeroporturilor si numai in camerele special amenajate in acest sens. Ca atare, orice persoana poate opta fara nicio ingradire in privinta fumatului, insa numai in conditiile strict stabilite de legiuitor, care vizeaza reglementarea locurilor in care fumatul este interzis/permis, dupa caz, reglementari in privinta carora statul are o larga marja de apreciere, in considerarea obligatiilor pozitive ce ii revin potrivit Constitutiei.
25. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea S.S.- S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. XXXX/4/2017 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila si constata ca prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.


Pronuntata in sedinta din data de 23 aprilie 2019.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Legea 349/2002    Decizia 263/2019    Loc pentru fumat    Camera pentru fumat    Claritatea si previzibilitatea normei juridice
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu