Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata

  Publicat: 16 Apr 2021       1455 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
T R I B U N A L U L

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la data de 17 octombrie 2018, reclamanta C.de A. A. SA a c hemat in judecata pe paratul Bradean S., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 2106 lei, reprezentand indemnizatie de concediu si prima de vacanta necuvenite.

Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Diferenta pozitiva intre valoarea elementelor care constituie garantia unui credit si valoarea creditului, constata de catre banci cu ocazia verificarii garantiilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


In motivarea actiunii, reclamanta precizeaza ca paratul a efectuat concediul de odihna de 24 de zile, aferent anului 2016, in lunile ianuarie-februarie 2016 si a beneficiat de indemnizatie de concediu si prima de vacanta pentru tot anul 2016 conform contractului colectiv de munca .


Incepand cu data de 16.03.2016 au incetat raporturile de munca dintre companie si parat, in temeiul dispozitiilor art. 55 lit. b) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), paratul datorand suma de 2106 lei, cu titlu de ind emnizatie de concediu necuvenita si prima de vacanta, respect iv pe ntru perioada ulterioara d esfacerii contractului de munca .


Reclamanta invoca dispozitiile art. 145 alin. 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Reclamanta invedereaza ca durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.


Precizeaza ca atat timp cat legiuitorul nu face nicio distinctie, dispozitiile art. 145 alin. 2 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) sunt aplicabile in toate situatiile, inclusiv in ipoteza in care concediul de odihna este efectuat in avans, inainte de prestarea muncii pentru intregul an calendaristic.


Asa cum angajatorul ramane obligat la plata indemnizatiei corespunzatoare zilelor de concediu neefectuate, in ipoteza in care zilele de concediu cuvenite salariatului proportional cu perioada lucrata nu ii mai pot fi acordate in executarea contractului, tot astfel si angajatul care a efectuat mai multe zile de concediu decat cele la care era indreptatit in raport de perioada cat a prestat munca pentru angajator este obligat la restituirea indemnizatiei corespunzatoare zilelor de concediu efectuate in plus .


Reclamanta arata ca intre aceasta si parat s-a incheiat in temeiul prevederilor art. 254 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), o intelegere prin care paratul a recunos cut debitul datorat societatii si s-a angajat sa- l achite integral pana la sfarsitul anului 2016.


Cum acesta nu si-a onorat obligatia asumata, in temeiul prevederilor art. 256 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), solicita obligarea ac estuia la achitarea sumei de 2106 lei.


In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 194 si urmatoarele din Codul de p rocedura civila, art..145, art. 256, art. 270 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), precum si c ontrac tul colectiv de munca .


Paratul B.S., legal citat, nu a depus intampinare.


Examinand actele si probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:


Paratul a fost angajat in cadrul societatii reclamante in functia de instalator a_- canal, contractul individual de munca incetand la data de 16.03.2016 prin Decizia nr. 108/16.03.2016, ca urmare a acordului partilor. (fila 5)


In perioada 04.01. - 04.02.2016 paratul s-a aflat in concediu de odihna aferent anului 2016 timp de 24 de zile lucratoare, conform Notei de plecare in concediu (fila 9), beneficiind de suma de 2106 lei cu titlu de indemnizatie de concediu si prima de vacanta . (filele 16- 19)


Conform art. 144 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ``dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor``, iar potrivit art. 146 alin. 1 din acelasi act normativ ``concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.``


Dreptul la concediul de odihna ia nastere odata cu incheierea contractului individual de munca si se realizeaza pe masura efectuarii muncii. Necesitatea odihnei este consecinta fireasca a efortului depus prin prestarea muncii. Insa dreptul la concediul de odihna se poate acorda si in avans, oricand in cursul anului calendaristic. Este si cazul paratului care a efectuat concediul de odihna de 24 de zile lucratoare aferent anului 2016 in intervalul 04.01. - 04.02.2016.


Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) reglementeaza la art. 146 alin. 3 compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat care este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca . Pe baza principiului simetriei se impune ca, de vreme ce neefectuarea concediului de odihna anterior incetarii contractului individual de munca determina compensarea lui in bani, proportional cu timpul lucrat, tot astfel, efectuarea concediului anterior incetarii contractului sa conduca la restituirea cotei parti din indemnizatie, proportional cu timpul nelucrat pana la sfarsitul anului calendaristic. In acest sens, vazand calculul efectuat de catre reclamanta de la filele 16- 19, precum si angajamentul de plata de la fila 20, instanta apreciaza ca suma de 2106 lei reprezentand indemnizatie de concediu si prima de vacanta este necuvenita, motiv pentru care va admite actiunea reclamantei si va obliga paratul la restituirea acesteia.


Indemnizatia de concediu de odihna efectuat in avans reprezinta, in cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte de sfarsitul anului, o plata nedatorata. Conform art. 256 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ``salariatul care a incasat de la angajator o sum a nedatorat a este obligat s a o restituie.``


Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, in temeiul art. 256 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), i nstanta va admite actiunea civila formulata de reclamant a si va obliga paratul B.S.la plata sumei de 2106 lei reprezentand indemnizatie de concediu de odihna si prima de vacanta necuvenite.


In temeiul prevederilor art. 453 alin. 1 Cod de procedura civila, instanta constata ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata in cauza.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea civila formulata de reclamanta C.de A. A. SA, cu sediul in mun. a. , 2- 4, jud. a. , avand CUI RO x, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. Jx, in contradictoriu cu paratul B.S., domiciliat in mun. a. , 25- 29, avand CNP x si in consecinta:


Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2106 lei reprezentand indemnizatie de concediu de odihna si prima de vacanta necuvenite.


Fara cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Cererea pentru exercitarea caii de atac se depune la Tribunalul a.


Pronuntata in sedinta publica, azi, 14.01.2019.
Pronuntata de: Sentinta civila nr. 4/ 14.01.2019 - Tribunalul ARAD


Citeşte mai multe despre:    indemnizatie de concediu    prima de vacanta necuvenite    concediul de odihna    plata nedatorata    concediu de odihna in avans
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Obligarea salariatului la restituirea tichetelor de masa pentru zilele in care nu a lucrat efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucureti, Decizia nr. 690/2020 din data de 09.03.2020

Restituirea contravalorii concediului de odihna necuvenit. Conditii restituire sume nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia civila nr. 4618/21.10.2019

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Restituire sume nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia civila nr. 603/05.03.2020

Recuperarea indemnizatiei de concediu de odihna incasata necuvenit
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 966/2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 Tribunalul Iasi

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Obligarea angajatorului la plata contributiilor de asigurari sociale. Imposibilitatea de a dispune pentru viitor.
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sentinta civila nr. 378/2020 din data de 30 Septembrie 2020Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Neacordarea concediului de odihna si a sporurilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

CJUE. Un lucrator nu isi poate pierde in mod automat dreptul dobandit la concediu anual platit pentru ca nu a solicitat concediu
Sursa:

Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Indemnizatia de concediu substituent al drepturilor salariale pe perioada concediului de odihna
Sursa: MCP Cabinet avocati