Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contractul de locatiune. Tacita relocatiune. Clauza penala

Contractul de locatiune. Tacita relocatiune. Clauza penala

  Publicat: 04 Jan 2008       9405 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Clauza penala,stabilita in contractul de locatiune,are caracterul unei conventii accesorii,prin care partile stabilesc cuantumul daunelor interese compensatorii datorate de partea in culpa,in caz de neexecutare a obligatiei.

Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Determinare a modului si ordinei de stingere a datoriilor care au aceeasi natura si sunt asumate fata de acelasi creditor, in cazurile cand plata efectuata de catre debitor nu acopera toate aceste datorii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Datorie angajata de puterea publica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Stipulatie sau prevedere contractuala, prin care partile stabilesc de comun acord, anticipat si prin apreciere, cuantumul despagubirilor ce vor fi datorate de partea in culpa, in cazul neindeplinirii ori implinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
In situatia tacitei relocatiuni, penalitatile de intarziere nu mai pot fi pretinse de creditorul obligatiei, dar acesta are dreptul sa pretinda daune-interese moratorii peste dispozitiile contractuale.

***


Tribunalul Valcea, prin sentinta civilanr.123/C din 12 februarie 2002, a admis actiunea reclamantei Primaria Municipiului Ramnicu Valcea si a obligat pe parata SCC. SRL la plata chiriei restante. si penalitati de intarziere.
Instanta a retinut ca imputatia platii se face conform dispozitiilor prevazute de art.1110-1113 c.civ., iar calculul penalitatilor are in vedere acordul partilor in conditiile tacitei relocatiuni.

Curtea de Apel Pitesti, solutionand apelul declarat de parata, prin decizia nr.542/A-C din 15 octombrie 2001, a admis cererea si a schimbat sentinta atacata, respingand actiunea si considerand ca plata ,efectuata la 23 iulie 2001, a stins datoria paratei.

Reclamanta a declarat recurs,in temeiul art..304 pct.9 c.proc..civ,..sustinand ca instanta de apel a ignorat dispozitiile referitoare la imputatia platii, in conditiile in care nu s-a stins intreaga datorie .

Reclamanta a criticat hotararea si pe considerentul privind calculul penalitatilor cand instanta trebuia sa considere dispozitiile contractuale in conditiile prelungirii contractelor dupa expirarea termenelor ,din moment ce calculul majorarilor de intarziere cat si diferenta de plata a chiriilor nu au fost avute in vedere.

Recursul este nefondat .
Verificand probele ,s-a constatat ca intre parti s-au incheiat doua contracte de
inchiriere, contracte incheiate pentru perioada pana la 2 decembrie 1994, respectiv 31 decembrie 1995, cu dreptul de prelungire, prin acordul partilor.
Prelungirea locatiunii prin folosinta lucrului de catre locatar si fara ca locatorul sa-l impiedice are loc in conditiile contractului initial, fara garantiile stipulate pentru executarea contractului.Acestea fiind exprese, nu pot depasi termenul stipulat in conditiile tacitei relocatiuni.

Cu privire la reguluile stabilite de imputatia platii, se retine ca debitorul are dreptul subiectiv de a efectua plata pentru evitarea consecintelor neexecutarii obligatiei, iar in speta,parata a consemnat cu chitantele din 23 iulie 2001 suma , reprezentand obligatiile pretinse, confirmate de raportul de expertiza.
Clauza penala stabilita in contractele de locatiune are caracterul unei conventii accesorii prin care partile stabilesc cuantumul daunelor interese compensatorii care vor fi datorate de partea in culpa, in caz de neexecutare a obligatiei.

Natura juridica astfel determinata, face ca penalitatile de intarziere sa nu mai poata fi pretinse de creditorul obligatiei, in cazul tacitei relocatiuni, dar nu interzice acestuia dreptul de a pretinde daune interese moratorii, peste dispozitiile contractuale.
Reclamanta si-a stabilit pretentiile in raport cu clauza penala existenta in contractele expirate, iar instanta de apel a constatat, corect,imposibilitatea acordarii acestora.
In consecinta,Curtea a respins ca nefondat recursul.

Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia comerciala.decizia nr.2414 din 18 aprilie 2003


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Contractul de locatiune. Tacita relocatiune. Clauza penala
Articole Juridice

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare
Sursa: Irina Maria DiculescuŞtiri Juridice

RIL admis: Lipsa autorizatiei de construire si/sau a procesului-verbal de receptie constituie impediment la dobandirea dreptului de proprietate
09 Apr 2019 | 432

Legislaţie

Legea nr. 307/2006 REPUBLICATA privind apararea impotriva incendiilor
Publicata in Monitorul Oficial nr. 297 din 17.04.2019 ...

Legea nr. 62/2019 privind activitatea consulara
Publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 18.04.2019 ...

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal
Publicata in Monitorul Oficial nr. 296 din 17.04.2019 ...