Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Anulare certificat de mostenitor. Calitatea procesuala-pasiva a biroului notarului public

Anulare certificat de mostenitor. Calitatea procesuala-pasiva a biroului notarului public

  Publicat: 03 Sep 2009       12892 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi, reclamantii B.S. si B.G. au solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii C.A. si B.N.P. anularea certificatului de mostenitor nr. 19/2008, eliberat de notarul public.

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, tinuta sa indeplineasca fata de subiectul activ o prestatie determinata,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care primeste un legat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Este acel act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de patrimoniul sau, in tot sau in parte, dupa incetarea sa din viata.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.


In motivare, se arata ca reclamantii sunt legatari cu titlu universal ai defunctului C.I., decedat la data de 25.12.2007. Acesta, fiind casatorit cu parata C.A. si neavand copii, a testat in favoarea reclamantilor cota sa din imobilul apartament situat in Iasi, cu bunurile mobile aferente, testament incheiat in forma autentica la B.N.P. Anterior acestui testament, in anul 1995, sotii C. au testat unul in favoarea celuilalt, C.I. lasand prin testament sotiei sale intreaga avere mobila si imobila ce se va gasi in patrimoniul sau, testament autentificat de Notariatul de Stat Judetean Iasi. In urma introducerii actiunii de partaj succesoral, parata s-a prezentat la la B.N.P., pretinzand ca este unica mostenitoare, in calitate de sotie supravietuitoare si in baza testamentului.


Legal citata, parata C.A. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, ca nelegala si netemeinica, intrucat este singura mostenitoare cu vocatie legala si testamentara a sotului sau, intentia familiei C. fiind de a testa pentru nepotii lor pentru ca acestia sa beneficieze de bunuri numai dupa decesul celor doi testatori.


Instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive a paratului B.N.P., exceptie pusa in discutie din oficiu, pentru urmatoarele considerente:


Calitatea procesuala intr-un proces civil presupune existenta unei identitati intre partile din procesul civil si persoanele implicate in raportul juridic dedus judecatii. Astfel, reclamantul trebuie sa coincida cu titularul dreptului afirmat, iar paratul, cu cel care este subiect pasiv (obligat) in raportul juridic respectiv. In cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare este obligatorie calea justitiei, calitatea procesuala-activa apartine celui care se poate prevala de acest interes, iar calitatea pasiva este a celui fata de care se poate realiza interesul respectiv. Sarcina justificarii calitatii procesuale-active si a celei pasive in procesul civil revine reclamantului, iar instanta este datoare, odata sesizata, sa verifice ambele calitati.


Potrivit art. 3 din Legea nr. 36/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale, notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public, avand statutul unei functii autonome. In urma exercitarii competentei generale, astfel cum este aceasta reglementata de dispozitiile art. 10 din actul normativ mentionat, notarul public poate avea calitate procesuala-pasiva numai in situatia formularii unei plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de autentificare a unui act juridic, nu si in situatia reglementata de art. 88 din Legea nr. 36/1995, constand in verificarea legalitatii si a temeiniciei certificatului de mostenitor .


In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a admis actiunea si a anulat certificatul de mostenitor, pentru urmatoarele motive:


Instanta a retinut ca, in realitate, reclamantii sunt legatari cu titlu particular ai decujus-ului C.I., iar parata este legatar universal, insa nu exista nici un motiv de ineficacitate a celor doua testamente intocmite de notarul public, in urma manifestarii de vointa a numitului C. Astfel, nu se poate retine revocarea voluntara expresa sau tacita a testamentului din 1995, cel de-al doilea testament necuprinzand dispozitii inconciliabile (incompatibile sau contrare) cu prevederile celui intocmit in favoarea paratei C. Instanta constata ca legatul universal facut prin testamentul anterior nu se considera revocat prin legatele cu titlu universal ori cu titlu particular instituite prin testamentul posterior, operand doar micsorarea emolumentului legatului universal.


Prin urmare, avand in vedere calitatea reclamantilor de mostenitori testamentari ai defunctului C.I., in lipsa unei constatari a ineficacitatii legatului cu titlu particular, acestia au calitate si interes de a solicita anularea certificatului de mostenitor din 2008, fiind vatamati in drepturile lor de succesori testamentari.


Faptul ca sotii C. au inteles sa lase reclamantilor bunurile din masa succesorala dupa decesul lor (aspect confirmat de reclamanta, la interogatoriu raspunsul nr. 7) nu impieteaza asupra dreptului reclamantilor de a fi cuprinsi in procedura succesorala desfasurata la notarul public, in urma decesului numitului C.I., in conditiile in care decujus-ul nu a conditionat legatul cu titlu particular instituit in favoarea reclamantilor de incetarea din viata a sotiei sale.Pronuntata de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 423 din 14/01/2009


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...