Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

  Publicat: 31 Mar 2012       51443 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 198 din 27 martie 2012

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

b) diminiarea drepturilor salariale cu pana la 15% pe o perioada de 1-3 luni;
c) revocarea din functia de conducere;
d) excluderea din magistratura.
(2) Aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este de competenta presedintelui Curtii Constitutionale, iar pentru cele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) competenta apartine Plenului Curtii Constitutionale.
(3) Dispozitiile art. 65 si 66 se aplica in mod corespunzator.
(4) In cazul in care s-a dispus excluderea din magistratura, presedintele Curtii Constitutionale emite ordinul de eliberare din functie dupa expirarea termenului prevazut la art. 66 alin. (1) sau dupa comunicarea hotararii irevocabile pronuntate in cauza, dupa caz.

Art. 71
(1) Personalul auxiliar de specialitate al Curtii Constitutionale raspunde disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a dispozitiilor Legii nr. 47/1992, republicata, ale Legii nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor prezentului regulament.
(2) Pornirea actiunii disciplinare impotriva personalului auxiliar de specialitate al Curtii Constitutionale se poate face numai pe baza unei sesizari scrise si semnate.
(3) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale numeste, prin ordin, o comisie de cercetare disciplinara, formata din 3 membri, pentru a examina cele sesizate.
(4) Dispozitiile art. 63 alin. (5), (6), (7) si (8), precum si cele ale art. 88 din Legea nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(5) Presedintele Curtii Constitutionale poate aplica personalului contractual al Curtii, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni, cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .
(6) Sanctiunea disciplinara se dispune prin ordin, dispozitiile art. 249 din Legea nr. 53/2003, republicata, aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 74
(1) Personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti din cadrul Curtii Constitutionale raspunde disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a dispozitiilor prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara.
(2) Dispozitiile art. 73 se aplica in mod corespunzator.

Art. 75
Hotararile Plenului Curtii Constitutionale sau ordinele presedintelui prin care s-a constatat savarsirea abaterilor disciplinare se comunica, sub semnatura, persoanelor care au fost cercetate si sanctionate ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta acestora.

Art. 76
Pentru toate categoriile de personal, sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca celui in cauza nu i s-a aplicat o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.


Capitolul IX - Dispozitii finale


Art. 77
Structura organizatorica a Curtii Constitutionale este stabilita potrivit anexei care face parte integranta din prezentul regulament.

Art. 78
Curtea Constitutionala stabileste relatii de cooperare cu autoritati similare din strainatate si poate deveni membra a unor organizatii internationale din domeniul justitiei constitutionale.

Art. 79
Agentii autoritatilor de ordine publica nu pot intra in sediul Curtii Constitutionale decat cu aprobarea presedintelui acesteia.

Art. 80
Modelul robei si al insignelor judecatorilor si ale magistratilo-asistenti se aproba de Plenul Curtii Constitutionale. Costul confectionarii robelor si al insignelor se suporta din bugetul Curtii Constitutionale, potrivit legii.

Art. 81
Celelalte regulamente privind activitatea Curtii Constitutionale se aproba de Plen, cu votul majoritatii judecatorilor.

Art. 82
Afişează Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Curtea Constitutionala    Hotararea 6/2012    Legea 47/1992

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP – Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati