Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

  Publicat: 28 Mar 2013       14422 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIE din 25 martie 2013 de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 162 din data de 26 martie 2013

Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Consortium) Grup de companii format in scopul promovarii unui obiectiv comun sau al angajarii intr-un proiect benefic pentru toti membrii.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

b)existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o/un casa de copii/centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
c)existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
d)existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.
(3)In cazul in care numarul cererilor de inscriere primite de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc 3 dintre criteriile mentionate la alin. (2), apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate la alin. (2). La stabilirea numarului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate indeplini un copil s-a tinut seama de faptul ca un copil poate indeplini cel mult 3 criterii generale, intrucat criteriul mentionat la alin. (2) lit. b) nu poate fi indeplinit simultan cu criteriul mentionat la alin. (2) lit. c).
(4)In caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care indeplinesc acelasi numar de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea mentionata la alin. (2).
(5)Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatamant si se aplica in situatia prevazuta la alin. (1), dupa aplicarea criteriilor generale mentionate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de invatamant va indica documentele doveditoare pe care parintele trebuie sa le depuna in momentul completarii/validarii cererii-tip de inscriere .
(6)Prin exceptie de la prevederile alin. (5), referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, in cazul in care unitatile de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale au stabilit printre criteriile specifice de departajare criteriul de cunoastere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat inaintea criteriilor generale de departajare.
(7)Criteriile specifice de departajare mentionate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale de acces la educatie, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, confesiune.
(8)Criteriile specifice mentionate la alin. (5) nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului inscrierii, sau orice alte proceduri care nu respecta spiritul si litera prezentei metodologii.
(9)In cazul in care la o unitate de invatamant, pe ultimul loc liber, este inmatriculat un copil din alta circumscriptie scolara, fratele sau geaman/sora sa geamana va fi admis/admisa la aceeasi unitate de invatamant, peste numarul de locuri alocat.
Art. 11
(1)Criteriile specifice de departajare mentionate la art. 10 alin. (5) sunt elaborate in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor.
(2)Criteriile specifice de departajare mentionate la art. 10 alin. (5) sunt aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, dupa acordarea avizului de legalitate de catre consilierul juridic.
(3)Criteriile specifice de departajare aprobate se anunta public, la data mentionata in calendarul inscrierii, prin afisare la sediul unitatii de invatamant.
(4)Dupa aceasta data, modificarea criteriilor specifice de departajare ori adaugarea altor criterii este interzisa.


CAPITOLUL IV: Informarea publicului privind procedura de inscriere
Art. 12
(1)Comisiile/Comisia judetene/a municipiului Bucuresti asigura instituirea si functionarea unui telverde, la care parintii si alte persoane interesate pot obtine, gratuit, informatii referitoare la inscrierea copiilor in invatamantul primar.
(2)Numarul telverde mentionat la alin. (1) este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judetului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Braila indicativul este 239, pentru Bucuresti indicativul este 021.
(3)Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa asigure afisarea tuturor informatiilor referitoare la inscrierea in invatamantul primar, inclusiv circumscriptiile scolare si planul de scolarizare, la fiecare unitate de invatamant din judet, precum si pe site-ul ISJ/ISMB.
(4)Toate unitatile de invatamant in care se va desfasura activitatea clasei pregatitoare in anul scolar 2013-2014 vor organiza o "Zi a portilor deschise", in perioada prevazuta de calendarul inscrierii, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate . Pentru a facilita comunicarea dintre parinti si personalul didactic si informarea familiilor privind oferta educationala, la aceasta activitate vor participa directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant, cadre didactice care predau la clasa pregatitoare, reprezentanti ai parintilor elevilor care frecventeaza clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013, precum si alte persoane desemnate de conducerea unitatii de invatamant.
(5)Inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti vor posta pe site-ul institutiei, pe prima pagina, la rubrica "Inscrierea in invatamantul primar 2013", urmatoarele date:
a)informatii cu privire la circumscriptiile scolare, pentru fiecare unitate de invatamant: denumirea si adresa unitatii de invatamant, strazile/adresele arondate unitatii de invatamant " numarul de clase pregatitoare alocate, adresa site-ului unitatii de invatamant (pentru unitatile care au site), in format standard;
b)informatii cu privire la telverde instituit la nivelul inspectoratului scolar: numarul de telefon telverde, data de la care acesta va fi functional, programul de functionare etc.;
c)Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 si calendarul inscrierii.
(6)Comisiile/Comisia judetene/a municipiului Bucuresti coordoneaza organizarea sedintelor de informare si consiliere a parintilor copiilor inscrisi la gradinita si care urmeaza sa inceapa invatamantul primar in anul scolar 2013-2014.
(7)Toate unitatile de invatamant au obligatia de a oferi informatii referitoare la procedura de inscriere a copiilor in invatamantul primar. Parintii se pot adresa celei mai apropiate unitati de invatamant, care ii va indruma in privinta pasilor pe care trebuie sa ii parcurga, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(8)Fiecare unitate de invatamant va incarca pe site-ul propriu, pe langa denumirea si adresa unitatii de invatamant, strazile/adresele arondate unitatii de invatamant, numarul de clase pregatitoare alocate si alte informatii care sa permita parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare, din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului "Scoala dupa scoala", fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare. Pentru asigurarea protectiei datelor personale, in fotografiile care vor fi postate pe site nu trebuie sa apara persoane (copii sau cadre didactice).
(9)In situatia in care unitatile de invatamant nu au site propriu, informatiile mentionate la alin. (8) vor fi incarcate pe site-ul inspectoratului scolar.
(10)Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti iau toate masurile pentru comunicarea informatiilor legate de inscrierea in invatamantul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde si numarul acestuia, catre mijloacele de comunicare in masa .


CAPITOLUL V: Procedura de inscriere in clasa pregatitoare
Art. 13
(1)Cererea-tip de inscriere in clasa pregatitoare se poate completa online sau la secretariatul unitatii de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului.
(2)Completarea cererii-tip de inscriere se face, in perioada prevazuta de calendarul inscrierii, prin introducerea in aplicatia informatica a datelor furnizate de parinte.
(3)Validarea cererii-tip de inscriere este obligatorie si se face la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea, in prezenta parintelui si a cel putin unui membru din comisia de inscriere, conform programarii realizate de catre unitatea de invatamant, zilnic, in intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sambata).
(4)Validarea cererii-tip de inscriere consta in compararea datelor introduse in aplicatia informatica cu documentele depuse de catre parinte, tiparirea, verificarea si semnarea de catre parinte a fisei tiparite.
(5)In perioada prevazuta de calendarul inscrierii, conducerile unitatilor de invatamant vor asigura prezenta unui numar suficient de persoane din comisia de inscriere si vor stabili programul de lucru al comisiei in ture, atat in program de dimineata, cat si de dupa-amiaza, in intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sambata), pentru a sprijini participarea parintilor la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de inscriere .
(6)Conducerile unitatilor de invatamant si inspectoratele scolare se vor asigura ca programul de completare/validare a cererilor-tip de inscriere in invatamantul primar este adaptat solicitarilor parintilor, permite procesarea tuturor solicitarilor si asigura fluenta procedurilor, evitand aglomeratia.
(7)In vederea asigurarii fluentei procedurilor si a evitarii aglomeratiei, unitatile de invatamant vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonica a parintilor pentru completarea si/sau validarea cererilor-tip de inscriere . Numarul de telefon la care parintii pot apela este afisat la avizierul unitatii de invatamant, pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.
(8)Unitatile de invatamant vor informa parintii ca ordinea in care se programeaza telefonic pentru completarea si/sau validarea cererilor-tip de inscriere sau in care se prezinta pentru completarea si/sau validarea cererilor-tip de inscriere nu presupune crearea unei liste de preinscriere si/sau acordarea unei prioritati la inscriere . Informatia va fi afisata la secretariatul unitatii de invatamant, la avizierul acesteia si pe site-ul scolii, daca acesta exista, si va fi comunicata direct parintilor la momentul programarii telefonice sau al prezentarii pentru completarea/validarea cererii-tip de inscriere .
Art. 14
(1)In situatia in care cererea-tip de inscriere se completeaza la sediul unitatii de invatamant la care se doreste inmatricularea copilului, completarea datelor in aplicatia informatica se face in prezenta parintelui de catre un membru al comisiei de inscriere din scoala. In acest caz, imediat dupa completarea cererii-tip de inscriere, se realizeaza validarea acesteia. Comisiile de inscriere din fiecare unitate de invatamant vor asigura imprimarea unui numar de cereri-tip de inscriere, care sa fie completate de mana de parinti, in situatia in care completarea cererilor-tip de inscriere nu se poate face direct in aplicatia informatica, din motive obiective, cum ar fi intreruperea alimentarii cu energie electrica, imposibilitatea temporara a conectarii la internet etc. In aceste cazuri, comisiile vor informa parintii care se prezinta pentru inscriere despre situatia aparuta si vor solicita acestora sa completeze manual cererea-tip de inscriere si sa o semneze. Parintii vor fi informati ca, dupa remedierea situatiei speciale, vor fi invitati din nou la unitatea de invatamant pentru a verifica datele introduse in aplicatia informatica, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tiparit din calculator.
(2)Parintele depune, in momentul completarii cererii-tip de inscriere la unitatea de invatamant sau, dupa caz, in momentul validarii acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de nastere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de catre secretariatul unitatii de invatamant, pe baza documentelor originale.
(3)In cazul in care cererea-tip de inscriere este completata pentru un copil care implineste varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013 inclusiv, alaturi de documentele mentionate la alin. (2) parintele depune si o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunica rezultatul pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului.
(4)In cazul in care solicita inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe langa documentele mentionate la alin. (2) si, dupa caz, la alin. (3), parintii depun si documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare, stabilite in conformitate cu art. 10.
(5)In cazul in care solicita inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, parintele va mentiona, prin bifarea acestei optiuni in cererea-tip de inscriere, daca este de acord cu inscrierea copilului la scoala de circumscriptie, in situatia in care acesta nu va fi admis la scoala solicitata din lipsa de locuri libere.
Art. 15
(1)In momentul prezentarii la unitatea de invatamant pentru completarea cererii-tip de inscriere, parintii vor fi informati ca aplicatia informatica nu permite inscrierea copilului la mai multe unitati de invatamant.

Afişează METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Elevi    An scolar    Anul scolar 2013-2014    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu