Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

  Publicat: 28 Mar 2013       14397 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIE din 25 martie 2013 de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 162 din data de 26 martie 2013

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unitate teritoriala cu una sau mai multe sectii de votare la care cetatenii arondati (cei care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective) voteaza in cadrul alegerilor
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Unitate teritoriala cu una sau mai multe sectii de votare la care cetatenii arondati (cei care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective) voteaza in cadrul alegerilor
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.

(2)In cazul in care aplicatia informatica semnaleaza ca pentru copilul respectiv a mai fost depusa o cerere de inscriere la alta unitate de invatamant, inscrisa in baza de date, intrucat a fost validata, dosarul de inscriere nu va mai fi acceptat si ramane valabila optiunea deja asumata pentru alta unitate de invatamant.
(3)In momentul prezentarii la unitatea de invatamant pentru completarea sau validarea cererii-tip de inscriere, parintii sunt informati cu privire la prevederile prezentei metodologii, la modalitatea de definire a numarului de locuri libere si la criteriile de departajare generale si specifice care vor fi utilizate in cazul in care numarul de optiuni pentru respectiva unitate de invatamant este mai mare decat numarul de locuri libere. Unitatile de invatamant pun la dispozitia parintilor aceste informatii si prin afisare.
(4)Pentru validarea cererii-tip de inscriere, un membru al comisiei de inscriere din unitatea de invatamant tipareste fisa completata in aplicatia informatica, in prezenta parintelui.
(5)Dupa tiparire, cererea-tip de inscriere este verificata si semnata de parinte.
(6)In cazul existentei unei erori in transcrierea datelor, parintii o semnaleaza pe loc, iar membrul comisiei de inscriere din unitatea de invatamant procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si retipareste cererea-tip de inscriere corectata din calculator, in vederea semnarii de catre parinte.
Art. 16
(1)Dupa incheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de inscriere, cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare se face in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
a)prima etapa, in care repartizarea copiilor se face pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, folosind aplicatia informatica si pe baza deciziilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, luate in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii scolare;
b)a doua etapa, in care este asigurata inscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapa sau nu au fost distribuiti, din diferite motive.
(2)In situatii exceptionale, inainte de desfasurarea primei etape de inscriere, consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare pot ajusta planul de scolarizare pentru a asigura accesul la educatie al tuturor copiilor care trebuie sa isi faca debutul scolar in anul 2013-2014.
(3)ISJ/ISMB informeaza Directia generala resurse umane si retea scolara nationala si Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din Ministerul Educatiei Nationale (MEN) despre aceste situatii si despre deciziile luate pentru solutionarea lor, pana la data de 22 aprilie 2013, ora 23,00.


CAPITOLUL VI: Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare
Art. 17
(1)In prima etapa, procesarea cererilor-tip de inscriere se desfasoara la Comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar, denumita in continuare Comisia nationala, cu ajutorul aplicatiei informatice, si la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti.
(2)Procesarea cererilor-tip de inscriere se face in ordine, respectand urmatoarele prioritati:
a)in prima faza sunt admisi la scoala de circumscriptie copiii ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere . Repartizarea acestora conform solicitarii din cererea-tip de inscriere se realizeaza cu ajutorul aplicatiei informatice;
b)in a doua faza se proceseaza cererile parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizeaza la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant;
c)in a treia faza sunt admisi la scoala de circumscriptie copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost inmatriculati, din lipsa de locuri. Repartizarea acestora se realizeaza cu ajutorul aplicatiei informatice, daca in cererea-tip de inscriere a fost bifata optiunea de inscriere la scoala de circumscriptie in cazul neadmiterii la scoala solicitata.
Art. 18
(1)In prima faza, cu ajutorul aplicatiei informatice, toti copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati conform optiunii.
(2)Dupa incheierea primei faze, Comisia nationala comunica comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant locurile ramase libere, stabilite in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3).
Art. 19
(1)In a doua faza de inscriere, in conformitate cu calendarul inscrierii si cu programul afisat, la fiecare unitate de invatamant la care au ramas locuri libere, comisia de inscriere din unitatea de invatamant analizeaza cererile-tip de inscriere si documentele depuse de parintii copiilor care au domiciliul in afara circumscriptiei scolare.
(2)In cazul in care numarul solicitarilor este mai mic sau egal decat numarul locurilor libere, comisia de inscriere valideaza inscrierea copiilor respectivi in unitatea de invatamant, fara nicio restrictie.
(3)In cazul in care numarul solicitarilor este mai mare decat numarul locurilor libere, comisia de inscriere aplica criteriile de departajare generale si apoi, daca este necesar, pe cele specifice, in vederea stabilirii candidatilor care vor fi admisi.
Art. 20
(1)Pana la data precizata in calendarul inscrierii, comisia de inscriere din fiecare unitate de invatamant la care au ramas locuri libere dupa prima faza proceseaza cererile parintilor copiilor proveniti din alte circumscriptii scolare si stabileste lista copiilor care vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant, in clasa pregatitoare. Decizia se ia in functie de numarul de locuri libere, de numarul de cereri si pe baza criteriilor de departajare.
(2)In conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea unitatilor de invatamant, inspectoratele scolare pot aproba, in situatii exceptionale, depasirea efectivelor maxime stabilite de lege pentru clasele pregatitoare la care numarul solicitarilor de inscriere ale parintilor proveniti din alte circumscriptii scolare este mare.
(3)Aplicarea criteriilor si stabilirea listei copiilor declarati admisi in unitatea de invatamant respectiva, respectiv a listei cererilor respinse, din lipsa de locuri, se fac in plenul comisiei si se consemneaza intr-un proces-verbal, care ramane la dosarul comisiei.
(4)Rezultatele analizei si decizia comisiei de inscriere din unitatea de invatamant sunt transmise comisiei judetene/a municipiului Bucuresti si Comisiei nationale pana la data prevazuta de calendar.
Art. 21
(1)In a treia faza a primei etape de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, se proceseaza cererile parintilor care initial au solicitat inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si au optat in cererea-tip de inscriere pentru intoarcerea la scoala de circumscriptie .
(2)Avand in vedere ca locurile copiilor mentionati la alin. (1) au fost rezervate la scoala de circumscriptie pana la aceasta faza, toti copiii din circumscriptia scolara ai caror parinti au optat in cererea-tip de inscriere pentru intoarcerea la scoala de circumscriptie, in cazul in care nu au fost admisi la scoala solicitata initial, vor fi inmatriculati la scoala de circumscriptie .
Art. 22
(1)La incheierea primei etape de inscriere, aplicatia informatica stabileste numarul de locuri disponibile de la fiecare unitate de invatamant.
(2)La incheierea primei etape de inscriere se considera locuri disponibile, pe langa locurile ramase neocupate dupa a doua faza de repartizare, si locurile copiilor din circumscriptia scolara respectiva care au fost inmatriculati la o alta scoala, in faza a doua de inscriere, sau care nu s-au inscris in nicio unitate de invatamant in aceasta etapa. De exemplu, daca la unitatea de invatamant mentionata la art. 9 alin. (3) au ramas neocupate dupa a doua faza de repartizare din cadrul primei etape de inscriere 5 din cele 10 locuri libere, iar din cei 40 de copii din circumscriptia scolara care trebuiau inscrisi in clasa pregatitoare 36 au fost inscrisi, 34 la unitatea respectiva si 2 la alte unitati de invatamant, atunci la aceasta unitate de invatamant exista in total 11 locuri disponibile pentru a doua etapa de inscriere . Cele 11 locuri se compun din cele 5 locuri ramase libere, 4 locuri neocupate de copiii din circumscriptie inca nedistribuiti, respectiv din cele 2 locuri lasate neocupate de copiii din circumscriptie care sunt inscrisi la alte unitati de invatamant.
Art. 23
(1)Lista candidatilor inmatriculati dupa prima etapa se afiseaza la fiecare unitate de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB, conform calendarului inscrierii.
(2)Locurile disponibile de la toate unitatile de invatamant din judet/municipiul Bucuresti, stabilite in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2), vor fi afisate la fiecare unitate de invatamant care scolarizeaza clasa pregatitoare si pe site-ul ISJ/ISMB, pentru informarea parintilor.
(3)Comisiile/Comisia judetene/a municipiului Bucuresti afiseaza situatia completarii locurilor la fiecare unitate de invatamant, numarul de locuri disponibile in sensul art. 22 si numarul copiilor neinscrisi dupa prima etapa.
(4)Informatiile mentionate la alin. (3) se afiseaza pe site-ul ISJ/ISMB, precum si la fiecare unitate de invatamant.


CAPITOLUL VII: A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare
Art. 24
(1)Parintii copiilor care nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invatamant in prima etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa completeaza o noua cerere-tip de inscriere in cea de-a doua etapa, pe locurile disponibile.
(2)Cererile-tip de inscriere pot fi completate doar pentru unitatile de invatamant pentru care exista locuri disponibile, afisate conform prevederilor art. 23. Unitatile de invatamant care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de inscriere in invatamantul primar in etapa a doua, iar optiunile online pentru aceste unitati de invatamant vor fi respinse de aplicatia informatica.
(3)In cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor, maximum 3 optiuni pentru unitati de invatamant la care mai exista locuri disponibile.
Art. 25
(1)Parintii copiilor mentionati la art. 24 depun cererea-tip de inscriere in invatamantul primar online sau la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie din cele 3 optiuni exprimate pentru etapa a doua.

Afişează METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Elevi    An scolar    Anul scolar 2013-2014    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu