Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

  Publicat: 28 Mar 2013       14396 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIE din 25 martie 2013 de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 162 din data de 26 martie 2013

Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(4)Toti copiii care au orientarea scolara pentru invatamantul special vor fi inmatriculati conform solicitarii.


CAPITOLUL X: Inscrierea in invatamantul particular
Art. 38
(1)ISJ si ISMB solicita unitatilor de invatamant particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregatitoare.
(2)Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor care isi fac debutul scolar in anul scolar 2013-2014 intr-o unitate de invatamant, la solicitarea unitatilor de invatamant particular autorizate sau acreditate, ISJ si ISMB includ oferta unitatilor de invatamant particular in aplicatia informatica utilizata pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si o comunica scolilor din invatamantul de stat .
(3)Fiecare unitate de invatamant are obligatia de a oferi, la solicitarea parintilor, inclusiv informatii referitoare la unitatile de invatamant particular autorizate sau acreditate care au in oferta clase pregatitoare.
(4)Scolile din invatamantul de stat vor oferi parintilor informatii doar despre acele unitati de invatamant particular care au transmis informatiile necesare catre ISJ/ISMB.
Art. 39
(1)Inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular care au solicitat includerea ofertei lor de scolarizare in aplicatia informatica utilizata pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare se face prin completarea si validarea cererii-tip de inscriere si respectarea procedurilor prevazute in prezenta metodologie.
(2)Inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular prevazute la alin. (1) se face in prima etapa de inscriere .
(3)In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant particular solicitata de parinte, acesta poate fi inscris la scoala de circumscriptie, daca parintele a bifat optiunea de intoarcere la scoala de circumscriptie prevazuta la art. 14 alin. (5) sau, in caz contrar, participa la a doua etapa de inscriere .
Art. 40
(1)In cazul in care parintele doreste inscrierea la o unitate de invatamant particular care nu a dorit includerea ofertei sale de scolarizare in aplicatia informatica, inscrierea se face de catre parinte direct la unitatea de invatamant, conform procedurilor stabilite de aceasta.
(2)La incheierea tuturor etapelor de inscriere, unitatile de invatamant particular mentionate la alin. (1) transmit ISJ/ISMB informatiile referitoare la elevii inmatriculati in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I.


CAPITOLUL XI: Inscrierea in unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale
Art. 41
(1)Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare la unitatile de invatamant care au in oferta clase organizate conform reglementarilor specifice alternativelor educationale, denumite in continuare unitati de invatamant alternativ, se face de catre parinte, in conformitate cu propriile optiuni, cu numarul de locuri alocat claselor organizate conform principiilor specifice alternativei educationale si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2)Unitatile de invatamant alternativ de stat vor fi incluse in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare.
(3)Unitatile de invatamant alternativ particular autorizate sau acreditate care doresc sa fie incluse in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare vor transmite inspectoratelor scolare toate informatiile necesare pentru a participa la procedurile prevazute de prezenta metodologie.
(4)Unitatile de invatamant alternativ de stat, precum si cele particulare autorizate sau acreditate care doresc sa fie incluse in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare vor stabili criteriile specifice de departajare, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(5)Fiecare unitate de invatamant are obligatia de a oferi, la solicitarea parintilor, informatii referitoare la unitatile de invatamant alternativ autorizate sau acreditate din judet/municipiul Bucuresti care au in oferta clase pregatitoare si care indeplinesc conditiile precizate la alin. (2) si (3).
Art. 42
(1)In cazul unitatilor de invatamant alternativ de stat care au constituita circumscriptie scolara, se vor parcurge etapele de inscriere prevazute de prezenta metodologie.
(2)In cazul unitatilor de invatamant alternativ de stat care nu au constituita circumscriptie scolara, parintii se vor adresa pentru inscriere direct unitatii de invatamant dorite. Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare la aceste unitati de invatamant se face in prima etapa de inscriere .
(3)In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant alternativ solicitata de parinte, acesta poate fi inscris la scoala de circumscriptie, daca parintele a bifat optiunea de intoarcere la scoala de circumscriptie prevazuta la art. 14 alin. (5), sau, in caz contrar, participa la a doua etapa de inscriere .
Art. 43
Inscrierea la unitatile de invatamant alternativ particulare se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii referitoare la inscrierea in invatamantul particular.
Art. 44
La incheierea tuturor etapelor de inscriere, inspectoratele scolare vor colecta de la unitatile de invatamant alternativ a caror oferta nu a fost inclusa in aplicatia informatica situatia inscrierilor in clasa pregatitoare, pentru fiecare alternativa educationala.


CAPITOLUL XII: Inscrierea in clasa I a copiilor care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv
Art. 45
(1)Copiii care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv, care nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 2012-2013 si ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, vor fi inmatriculati in clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
(2)In sensul prezentei metodologii, locurile disponibile la clasa I, pentru inscrierea copiilor care implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv si nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 2012-2013, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a)daca numarul de elevi existenti in clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu exista locuri disponibile in clasa;
b)daca numarul de elevi existenti in clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013 este mai mic de 25, atunci numarul de locuri disponibile se calculeaza ca diferenta intre 25 si numarul de elevi existenti in clasa in anul scolar 2012-2013.
(3)In cazul in care exista solicitari de inscriere in clasa I a copiilor care nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 2012-2013 si care implinesc 7 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013, inspectoratele scolare/unitatile de invatamant vor consilia parintii privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al elevului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi inscrisi in clasa pregatitoare. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.
(4)Evaluarea dezvoltarii psihosomatice mentionate la alin. (3) se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 7.
(5)Inscrierea in clasa I a copiilor care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) si (3) se face in perioada prevazuta in calendarul inscrierii pentru aceasta categorie de copii.
(6)Depunerea solicitarilor de inscriere in clasa I a copiilor mentionati la alin. (1) si (3) se face direct la unitatea de invatamant, neexistand posibilitatea completarii online.
Art. 46
(1)Copiii care indeplinesc conditiile mentionate la art. 45, ai caror parinti solicita inscrierea in clasa I la scoala de circumscriptie, vor fi inscrisi la unitatea de invatamant solicitata, in urma unei solicitari scrise depuse de parinte la unitatea de invatamant in perioada prevazuta in calendarul inscrierii pentru aceasta categorie de copii.
(2)Inscrierea in clasa I a copiilor care indeplinesc conditiile mentionate la art. 45, ai caror parinti solicita inscrierea in alta scoala decat scoala de circumscriptie, se face conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare mentionate la art. 10, in limita locurilor disponibile, in perioada prevazuta in calendarul inscrierii pentru aceasta categorie de copii.
Art. 47
(1)In situatii exceptionale, in functie de numarul solicitarilor pentru inscrierea direct in clasa I a copiilor care indeplinesc conditiile mentionate la art. 45, consiliul de administratie al inspectoratului scolar poate aproba depasirea efectivului maxim de 25 de elevi la clasa, pentru a asigura cuprinderea in clasa I a tuturor copiilor.
(2)In situatii exceptionale, inspectoratele scolare pot solicita MEN infiintarea unor noi clase I, in cazul in care numarul solicitarilor depuse de parintii copiilor care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) justifica acest lucru sau in cazul in care unitatea de invatamant nu a avut clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013. Infiintarea acestor clase se va face doar daca in acele unitati de invatamant exista sali de clasa disponibile, in care procesul de invatamant poate fi organizat in mod corespunzator.
(3)In situatia in care capacitatea unei unitati de invatamant nu permite cuprinderea in clasa I a tuturor copiilor din circumscriptia scolara mentionati la art. 45, inspectoratele scolare pot decide reconfigurarea circumscriptiilor scolare astfel incat sa asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa I.
Art. 48

Afişează METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Elevi    An scolar    Anul scolar 2013-2014    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu