Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

  Publicat: 28 Mar 2013       14423 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIE din 25 martie 2013 de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 162 din data de 26 martie 2013

Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.

Informatiile cu privire la locurile disponibile la clasa I, pentru inscrierea copiilor care indeplinesc conditiile mentionate la art. 45, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, sunt puse la dispozitia parintilor de catre unitatile de invatamant prin afisare la sediul unitatii de invatamant si pe site-ul acesteia, in cazul in care unitatea are site propriu. Informatiile sunt puse la dispozitia parintilor si prin publicarea pe site-ul inspectoratului scolar.


CAPITOLUL XIII: Coordonarea procesului de inscriere a copiilor in invatamantul primar
Art. 49
(1)Coordonarea, la nivel national, a procesului de inscriere a copiilor in invatamantul primar este asigurata de Comisia nationala .
(2)Comisia nationala se compune din:
a)presedinte - secretar de stat din MEN;
b)vicepresedinti - personal cu functii de conducere din MEN;
c)1-3 secretari - inspectori de specialitate din MEN;
d)4-5 membri - directori si inspectori de specialitate din MEN.
(3)Componenta nominala a comisiei nationale se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
Art. 50
Atributiile comisiei nationale sunt urmatoarele:
a)stabileste modelul cererii-tip de inscriere si il transmite comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;
b)asigura aplicatia informatica pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar;
c)instruieste presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;
d)elaboreaza si transmite ISJ/ISMB instructiuni referitoare la inscrierea copiilor in invatamantul primar;
e)asigura transmiterea informatiilor referitoare la inscrierea copiilor in invatamantul primar, pentru anul scolar 2013-2014, catre mijloacele de comunicare in masa, pentru a asigura transparenta si informarea parintilor si a publicului interesat;
f)controleaza si indruma actiunile legate de inscrierea copiilor in invatamantul primar in judetele tarii, urmarind respectarea prevederilor prezentei metodologii;
g)proceseaza cererile-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si realizeaza repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip. Transmite inspectoratelor scolare si unitatilor de invatamant lista candidatilor admisi si a numarului de locuri disponibile, dupa repartizarea acestor candidati;
h)poate numi delegati ai comisiei nationale care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant;
i)analizeaza desfasurarea procesului de inscriere a copiilor in invatamantul primar la nivel national, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de inscriere, si prezinta concluziile acestei analize conducerii MEN;
j)propune ministrului educatiei nationale modificari ale metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar.
Art. 51
(1)Coordonarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a procesului de inscriere a copiilor in invatamantul primar este asigurata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti.
(2)Comisiile/Comisia judetene/a municipiului Bucuresti organizeaza comisii de inscriere in unitatile de invatamant.
Art. 52
(1)Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti este numita prin decizie a inspectorului scolar general si este compusa din:
a)presedinte - inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;
b)secretari - 1-3 inspectori scolari;
c)membri - 1-5 inspectori scolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.
(2)Inspectorii scolari pentru invatamant primar si pentru invatamantul prescolar, informaticianul inspectoratului si, dupa caz, inspectorul de limba si literatura materna/inspectorul pentru minoritati fac parte din comisia mentionata la alin. (1).
(3)Comisiile judetene si comisia municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a)organizeaza, monitorizeaza si raspund de modul de desfasurare a actiunilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar in judetul respectiv/municipiul Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentei metodologii;
b)raspund de transmiterea prezentei metodologii si a tuturor reglementarilor privitoare la inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I in unitatile de invatamant care scolarizeaza nivelul de invatamant prescolar si primar;
c)raspund de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a parintilor si a publicului larg cu privire la actiunile de inscriere a copiilor in invatamantul primar;
d)elaboreaza, impreuna cu directorii unitatilor de invatamant, un plan de masuri pentru pregatirea si organizarea inscrierii copiilor in invatamantul primar; acest plan cuprinde, in mod obligatoriu, planificarea perioadei actiunilor de consiliere si de orientare a parintilor copiilor inscrisi la gradinita in grupa mare;
e)stabilesc planul de scolarizare, in functie de rezultatele recensamantului copiilor care au implinit varsta pentru debutul scolar si de capacitatea de cuprindere a scolilor, precum si in functie de numarul cererilor de inscriere depuse conform prevederilor prezentei metodologii, si anunta unitatilor de invatamant numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare;
f)introduc in aplicatia informatica numarul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de invatamant, conform planului de scolarizare aprobat, respectiv conform datelor furnizate de unitatile de invatamant particular;
g)asigura crearea unei baze de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce urmeaza sa fie cuprinsi in clasa pregatitoare, asa cum sunt acestea trecute in cererea-tip de inscriere, si coordoneaza completarea bazei de date;
h)numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, in fiecare unitate de invatamant care va avea clase pregatitoare o comisie de inscriere formata din directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de crearea bazei de date pentru repartizarea copiilor in clasa pregatitoare;
i)instruiesc persoanele care fac parte din comisiile de inscriere din unitatile de invatamant;
j)analizeaza, in vederea acordarii avizului de legalitate, criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administratie din unitatile de invatamant;
k)transmit catre fiecare unitate de invatamant modelul electronic al cererii-tip de inscriere si indruma operatiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din calculator si de corectare a eventualelor erori;
l)elaboreaza procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in a doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare, pe care o comunica unitatilor de invatamant si o afiseaza pe site-ul inspectoratului; informeaza comisia nationala din cadrul MEN cu privire la aceasta procedura;
m)centralizeaza si solutioneaza cererile parintilor copiilor care nu au fost inscrisi la vreo unitate de invatamant, dupa finalizarea celei de-a doua etape de inscriere;
n)elaboreaza procedura specifica de repartizare a copiilor care nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 2012-2013 si indeplinesc conditiile de inscriere in clasa I, ai caror parinti opteaza pentru alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile disponibile, pe care o comunica unitatilor de invatamant si o afiseaza pe site-ul inspectoratului; informeaza comisia nationala din cadrul MEN cu privire la aceasta procedura;
o)asigura, conform prevederilor prezentei metodologii, instituirea si functionarea unui telverde, la care parintii si alte persoane interesate pot obtine, gratuit, informatii referitoare la cuprinderea copiilor in invatamantul primar;
p)numesc reprezentanti ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti care sa tina permanent legatura cu presa, pentru a oferi informatii corecte si actualizate despre inscrierea copiilor in invatamantul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde si numarul acestuia;
q)la sfarsitul fiecarei etape de inscriere coordoneaza afisarea, in fiecare unitate de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor inmatriculati si a locurilor ramase disponibile;

Afişează METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Elevi    An scolar    Anul scolar 2013-2014    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu