Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Ordinul 73/2013 privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte

Ordinul 73/2013 privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte

  Publicat: 03 Jun 2013       12232 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul 73/2013 privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 31 mai 2013

Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Procedura legala, forma a urmaririi silite prin care creditorul pune in vanzare bunurile imobiliare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace materiale de proba, prevazute in sectiunea VII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,

Avand in vedere prevederile art. 109, 110, 165, 214 si 215 din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 942-947 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 24 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 3 si art. 130 lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata,in aplicarea Deciziei Comitetului Executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal cu arme de foc [SCH/Comex (99) 10],
tinand seama de competentele ce revin unitatilor Ministerului Afacerilor Interne potrivit art. 26 alin. (1) pct. 10, 16 si 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 19 alin. (1) lit. q) si r) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, precum si potrivit art. 21 lit. m) si u) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:


Articolul 1
(1) Camerele de corpuri delicte se organizeaza si functioneaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane sau, dupa caz, la nivelul structurilor teritoriale ale acestor institutii.
(2) In camerele de corpuri delicte se depun spre pastrare, in conditiile prevazute de prezentul ordin, bunurile care constituie mijloace materiale de proba, ridicate cu ocazia constatarii sau cercetarii unor infractiuni, precum si alte categorii de bunuri ridicate potrivit legii de catre personalul Ministerului Afacerilor Interne.
(3) In raport cu natura bunurilor ridicate, la nivelul unitatilor Ministerului Afacerilor Interne prevazute la alin. (1) se organizeaza, in conditiile prezentului ordin, urmatoarele tipuri de camere de corpuri delicte:a)
camere de corpuri delicte in care se pastreaza bunuri nesupuse unui regim special;
b) camere de corpuri delicte in care se pastreaza autovehiculele ridicate;
c) camere de corpuri delicte in care se pastreaza armele si munitiile;
d) camere de corpuri delicte in care pastreaza substante aflate sub control national.
Articolul 2
(1) Bunurile din categoria celor care se introduc in camera de corpuri delicte se predau la camerele de corpuri delicte organizate la nivelul unitatii din care face parte personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat, cu exceptia situatiei in care organul de urmarire penala sau instanta de judecata dispune altfel.
(2) Bunurile mobile pierdute sau abandonate ai caror proprietari sunt neidentificati se ridica si se predau unitatii de politie pe a carei raza teritoriala a fost gasit bunul respectiv.
(3) In cazul in care la nivelul unitatii nu este organizata o camera de corpuri delicte, bunurile se depun la cea mai apropiata camera de corpuri delicte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin .
(4) Seful/Comandantul unitatii stabileste, prin dispozitie/ordin de zi, camera de corpuri delicte la care se depun bunurile in situatia prevazuta la alin. (3).
(5) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (3) si (4), intre unitatile Ministerului Afacerilor Interne pot fi incheiate protocoale de cooperare.
Articolul 3
(1) Camerele de corpuri delicte se amenajeaza in incaperi special destinate, corespunzatoare depozitarii fiecarei categorii de bunuri in parte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, spatioase, uscate, cu conditii de aerisire, dotate cu mijloace de depozitare si identificare a obiectelor, asigurate cu usi metalice sau grilaje metalice la usi, grilaje metalice la ferestre, sisteme de inchidere si de alarmare sigure, cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor.
(2) Ordonatorii de credite la nivelul carora sunt organizate camere de corpuri delicte aloca resursele necesare conservarii si mentinerii starii tehnice corespunzatoare a bunurilor.
Articolul 4
(1) Pentru executarea activitatilor specifice de primire, pastrare, predare si evidenta a bunurilor care se depun la camera de corpuri delicte, seful/comandantul unitatii desemneaza, prin dispozitie/ordin de zi pe unitate, un politist/jandarm ori personal contractual in calitate de gestionar, cu respectarea conditiilor legale privind ocuparea unei functii cu atributii de gestiune, precum si un inlocuitor al gestionarului, pentru perioada cat acesta lipseste din unitate/subunitate.
(2) Prin aceeasi dispozitie/ordin de zi pe unitate se stabilesc situatiile in care inlocuitorul gestionarului indeplineste atributiile acestuia. Perioadele de inlocuire nu vor depasi 60 de zile, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile ulterioare.
(3) Gestionarul este obligat la constituirea de garantii, conform prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificarile ulterioare.
(4) Inlocuitorul gestionarului nu este obligat la constituirea de garantii materiale.
(5) Incadrarea functiei de gestionar al camerei de corpuri delicte in care se pastreaza armele si munitiile, precum si a functiei de inlocuitor se efectueaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind incadrarea functiilor in compartimentele armament si tehnica speciala.
Articolul 5
(1) Gestionarii camerelor de corpuri delicte raspund de evidenta, pastrarea, conservarea, gestionarea si predarea spre valorificare, in conditiile legii, a bunurilor introduse in camerele de corpuri delicte.
(2) Pe timpul pastrarii bunurilor, gestionarul asigura mentinerea ordinii si curateniei, aerisirea incaperii, iar pentru prevenirea degradarii bunurilor din cauza daunatorilor sau a rozatoarelor, solicita masuri de dezinsectie sau deratizare, atunci cand se impune.
Articolul 6
Se interzic:
a) folosirea in alte scopuri a bunurilor ridicate in vederea confiscarii, gasite ori abandonate, precum si a celor care se afla depuse in camerele de corpuri delicte, de catre personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat sau le-a gasit, de catre gestionari ori de catre alte persoane;
b) substituirea, inlocuirea, modificarea sau orice alte operatiuni de natura a afecta integritatea fizica a bunurilor depuse in camera de corpuri delicte.
Articolul 7
(1) In camera de corpuri delicte au acces doar gestionarul, persoanele care executa activitati de control, precum si membrii comisiilor de predare-primire, inventariere, evaluare si valorificare.
(2) In situatia in care gestionarul lipseste din unitate, accesul in camera de corpuri delicte este permis inlocuitorului acestuia, in conformitate cu dispozitiile/ordinele de zi pe unitate emise in conditiile art. 4 alin. (2).
Articolul 8
(1) In vederea cunoasterii modului de solutionare a cauzelor penale in care au fost ridicate bunuri, precum si a contestatiilor introduse impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, gestionarii camerelor de corpuri delicte sunt obligati sa solicite in scris informatiile necesare de la unitatile de parchet si instantele judecatoresti.
(2) Sefii unitatilor de politie care au avut in lucru cauzele in care s-au ridicat bunuri au obligatia de a colabora cu gestionarii pentru clarificarea situatiei juridice a acestora si de a propune masuri pentru eficientizarea comunicarii cu cei in drept, in vederea atingerii acestui scop.
Articolul 9
In situatia in care se constata ca organele prevazute la art. 8 alin. (1) nu s-au pronuntat cu privire la bunurile in cauza, gestionarul informeaza de indata primprocurorul sau presedintele instantei de judecata, pentru completarea ordonantei procurorului sau a hotararii judecatoresti, in sensul inlaturarii omisiunilor.
Articolul 10
(1) In situatia in care a fost dispusa, potrivit legii, masura restituirii bunurilor, informarea proprietarului sau a persoanei indreptatite care are domiciliul pe teritoriul Romaniei cu privire la modul in care poate intra in posesia acestora se face prin scrisoare recomandata sau afisare la domiciliu ori sediu, prin grija:a) gestionarului, in cazul in care bunul este introdus in camera de corpuri delicte;
b) politistului/jandarmului care a lasat bunul in custodie sau sefului acestuia, in cazul bunurilor lasate in custodia unor persoane fizice sau juridice.
(2) In situatia in care proprietarul sau persoana indreptatita nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, informarea acesteia se face prin scrisoare recomandata sau prin intermediul canalelor de cooperare politieneasca internationala, in termen de 30 de zile de la obtinerea deciziei de restituire .
Articolul 11
Gestionarul, in cazul in care bunurile sunt introduse in camera de corpuri delicte, sau personalul Ministerului Afacerilor Interne care a ridicat bunurile, in cazul celor lasate in custodia unor persoane fizice ori juridice, are obligatia de a verifica aparitia situatiilor ce fac posibila valorificarea bunurilor anterior intrarii in proprietatea statului si de a sesiza, dupa caz:
a) seful/comandantul unitatii, in vederea formularii cererii prevazute la art. 61 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; b) procurorul competent, in vederea aplicarii prevederilor art. 1681 si urmatoarele din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. Articolul 12
(1) Sefii/Comandantii unitatilor desemneaza, prin dispozitie/ordin de zi pe unitate, o comisie care va executa controale inopinate, ori de cate ori este nevoie, precum si inventarierea faptica a bunurilor din camera de corpuri delicte, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului unitatii si la schimbarea gestionarului.

Afişează Ordinul 73/2013 privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul de procedura penala    Corp delict    Ordinul 73/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea acordului de recunoastere a vinovatiei
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei – intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan