Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  Publicat: 03 Jul 2013       24276 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 392 din data de 29 iunie 2013

Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Impozitul pe veniturile realizate din activitati desfasurate de avocati, notari publici si executori judecatoresti se constituie venit la bugetul de stat si se vireaza intr-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finantelor Publice comunica lunar Ministerului Justitiei informatiile privind sumele virate in acest cont .
Art. 48
(1)Avansarea remuneratiei curatorului special numit de instanta in conditiile art. 58 si 167 din Codul de procedura civila este in sarcina persoanei ale carei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului.
(2)Instanta poate stabili, prin incheierea prevazuta de art. 58 alin. (4) din Codul de procedura civila, ca avansarea remuneratiei curatorului sa se faca de cealalta parte, cand o asemenea masura este in interesul continuarii procesului.
(3)Sumele avansate cu titlu de remuneratie a curatorului special se includ in cheltuielile de judecata si vor fi puse in sarcina partii care pierde procesul .
Art. 49
(1)In mod exceptional, in cazuri urgente, care nu sufera amanare si daca nici nu sunt indeplinite conditiile pentru a proceda potrivit alin. (2), instanta va incuviinta avansarea remuneratiei cuvenite curatorului special din bugetul statului. Sumele avansate din bugetul statului cu titlu de remuneratie pentru curatorul special constituie cheltuieli judiciare si vor fi puse in sarcina partii care pierde procesul .
(2)Obligatia de plata a cheltuielilor judiciare catre stat constituie creanta fiscala. Dispozitivul hotararii, cuprinzand obligatia de plata catre stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu si se comunica de indata organelor competente. Articolul 46 este aplicabil.
(3)Daca partea ocrotita prin numirea curatorului a pierdut procesul si este lipsita de venituri sau face parte dintr-o categorie pentru care legea prevede acordarea asistentei juridice gratuite, sumele avansate din bugetul statului raman in sarcina acestuia.
Art. 50
(1)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se actualizeaza anual cu indicele ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Justitiei.
(2)In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice pot elabora norme metodologice.
Art. 51
Instantele de judecata vor folosi sistemul informatic de management al dosarului in instanta pentru inregistrarea si gestionarea informatiilor referitoare la taxele de timbru, pe tipuri de actiuni si cereri, corelate cu temeiul legal specific fiecarui tip. Inregistrarile rezultate cu privire la taxele judiciare de timbru se vor efectua si se vor putea utiliza centralizat. Prin regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti se va stabili modalitatea de completare a campurilor in sistemul informatic.
Art. 52
- Articolul 592 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- Art. 592
Cererea adresata instantei privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere se taxeaza potrivit legii."
Art. 53
- Articolul 36 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- Art. 36
Pentru plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevazute de lege."
Art. 54
In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, toate trimiterile facute la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezenta ordonanta de urgenta .
Art. 55
Pentru cererile si actiunile introduse pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, timbrul judiciar se aplica, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc si se platesc in cuantumul prevazut de legea in vigoare la data introducerii lor.
Art. 56
Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele incasate in contul bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, cota care se vireaza la bugetul de stat potrivit art. 40 alin. (3) este de 45%.
Art. 57
(1)In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
(2)Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3)In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
Art. 58
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a)Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Afişează OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 80/2013    Taxe de timbru    Legea 146/1997

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 749/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura Civila precum si ale unor dispozitii din OUG 80/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 29/2019 - respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Stabilirea taxei judiciare de timbru independent de natura pricinii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, incheierea din 11 aprilie 2016

Cereri consecutive de acordare a ajutorului public judiciar formulate cu rea-credinta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 780 din 14 aprilie 2016

Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3001 din 9 octombrie 2014

Dovada platii taxei judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR. 700 din 02.04.2013

Obligatia de timbrare a caii de atac exercitata de o societate intrata in insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR. 260 din 05.02. 2013

Anularea cererii ca insuficient timbrata.Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.12 din 16.01. 2013Articole Juridice

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Restituirea/compensarea taxei de timbru
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligativitatea sau neobligativitatea Statului Roman de a achita taxele judiciare de timbru
Sursa: CSM

Cheltuielile de judecata in procesul civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stingerea obligatiei fiscale
Sursa: EuroAvocatura