din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3720 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru

Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru

  Publicat: 19 Dec 2014       11796 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Din economia dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997 rezulta ca partea nemultumita de modalitatea de determinare a taxei judiciare de timbru de catre instanta are posibilitatea de a formula cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, care se solutioneaza prin incheiere irevocabila.

Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Astfel, in conditiile in care legea speciala pune la indemana partii interesate o cale de atac clara, precisa si previzibila, respectiv reexaminarea, aceasta este singura cale de atac prin intermediul careia poate fi cenzurata existenta si intinderea obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru, sub aceste aspecte neexistand un drept de optiune intre formularea unei cereri de reexaminare si exercitarea unei alte cai de reformare.Nota: * Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogata de O.UG. nr. 80/2013 la data de 29 iunie 2013.
** In acelasi sens este si Decizia nr. 7 din 8 decembrie 2014 pronuntata de Completul competent sa solutioneze recursurile in interesul legii.

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul Spitalul Municipal M. a chemat in judecata parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului G., solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 3.319.905,43 lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale spitalicesti realizate in cursul anului 2011.
Tribunalul Gorj, Sectia I civila, prin sentinta civila nr. 161/2013 din data de 12 septembrie 2013, a anulat ca netimbrata actiunea introductiva formulata de reclamant, cu motivarea ca, prin incheierea din 10 iulie 2013 pronuntata de aceeasi instanta, a fost respinsa ca nefondata cererea de reexaminare formulata de Spitalul Municipal M., iar din actele dosarului rezulta ca nu s-a timbrat cererea nici anticipat si nici pana la termenul de judecata stabilit de instanta.
Curtea de Apel Craiova, Sectia I civila, prin decizia nr. 263 de la 3 februarie 2014, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul Spitalul Municipal M., retinand ca statuarea de catre prima instanta, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, in sensul ca reclamantul are obligatia de a timbra cererea de chemare in judecata se constituie intr-un impediment pentru instanta de control de a mai examina acest aspect in calea de atac a apelului declarat impotriva sentintei prin care s-a aplicat sanctiunea anularii cererii ca netimbrata.
Impotriva acestei hotarari, reclamantul a declarat recurs, invederand ca instanta de apel putea efectua controlul de legalitate si temeinicie asupra hotararii de anulare ca netimbrata a actiunii de fond .
In argumentarea motivelor de recurs s-a mai aratat ca, prin reglementarea procedurii cererii de reexaminare, a carei solutionare se face prin incheiere irevocabila, legiuitorul nu a avut in vedere eludarea sau indepartarea instantei superioare in grad de a efectua controlul asupra legalitatii si temeiniciei hotararilor de fond si de apel sau a litigiului supus spre judecata .
Analizand recursul formulat, prin prisma motivelor de recurs invocate si a temeiului de drept invocat, Inalta Curte a apreciat ca acesta este nefondat pentru urmatoarele motive :
Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (act normativ incident in cauza), determinarea cuantumului taxei judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata, iar impotriva modului de stabilire a acesteia se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate.
Cererea de reexaminare, conform dispozitiilor legale anterior mentionate, se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin incheiere irevocabila.
Asadar, potrivit articolului anterior mentionat, daca partea este nemultumita de modalitatea de determinare a taxei judiciare de timbru de catre instanta, inclusiv de stabilirea caracterului evaluabil in bani al cererii, are posibilitatea de a formula reexaminare, cale de atac exclusiva pentru solutionarea incidentelor privind timbrajul, intrucat asemenea critici nu pot fi sustinute prin intermediul cailor de atac, de vreme ce legea speciala pune la indemana partii interesate o alta cale de atac clara, precisa si previzibila.
Prin urmare, reexaminarea este singura cale de atac prin intermediul careia poate fi cenzurata existenta si intinderea obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru, sub aceste aspecte neexistand un drept de optiune intre formularea unei cereri de reexaminare si exercitarea unei alte cai de reformare. Ca atare, masura privind taxa judiciara de timbru devine irevocabila prin solutionarea reexaminarii sau prin expirarea termenului de exercitare a acestei cai de atac, dupa caz.
In aceste conditii, hotararea instantei de apel este pronuntata cu respectarea normelor de drept material incidente in cauza, deoarece, potrivit art. 430 alin. (1) C. proc. civ., hotararea judecatoreasca ce solutioneaza, in tot sau in parte, fondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricarui alt incident are, de la pronuntare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata.
Intrucat incheierile sunt hotarari ale instantei, astfel cum prevede art. 424 alin. (5) C. proc. civ., efectul autoritatii de lucru judecat opereaza si in privinta acestora, indiferent daca solutiile adoptate de instanta sunt in sensul admiterii sau respingerii pretentiilor solicitate.
In speta, recurentul-reclamant nu a depus, pana la termenul de judecata stabilit pentru solutionarea cauzei, dovada taxei judiciare de timbru in cuantum de 37.310,05 lei taxa judiciara de timbru si a timbrului judiciar in cuantum de 5 lei, desi a fost citat cu aceasta mentiune, iar, prin incheierea din data de 10 iulie 2013 a Tribunalului Gorj, Sectia I civila, s-a respins cererea de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru stabilite prin incheierea de sedinta din 4 iulie 2013.
In aceste conditii, Curtea de Apel Craiova a stabilit, in mod just, situatia de fapt si a facut o corecta aplicare a dispozitiilor legale incidente in cauza, astfel incat recursul este nefondat.
Fata de aceste considerente, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondat recursul declarat de Spitalul Municipal M. impotriva deciziei nr. 263 din 3 februarie 2014 a Curtii de Apel Craiova, Sectia I civila.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3001 din 9 octombrie 2014


Citeşte mai multe despre:    Actiune in pretentii    Taxa judiciara de timbru    Cerere de reexaminare    OUG 80/2013
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Existenta unui conflict de munca poate interveni doar ulterior dobandirii statutului de salariat, respectiv angajator, prin intocmirea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 4 din data de 20 Ianuarie 2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 155/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Decizia CCR nr. 29/2019 - respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Clauza compromisorie alternativa. Determinarea instantei competente material sa solutioneze cauza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 318 din 11 februarie 2016

Daune morale acordate unei persoane juridice. Actiune in pretentii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 373 din 24 februarie 2016Articole Juridice

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept ´┐Ż scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe