Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

  Publicat: 25 Jul 2013       16154 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25 iulie 2013

Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Politica Agricola Comuna (PAC) – common agricultural policy
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

(2) Orice fapta prin care se aduce atingere onoarei ori reputatiei unui deputat sau senator, ca si amenintarea ori actele de violenta savarsite impotriva acestuia, in legatura cu exercitarea mandatului, se pedepsesc conform dispozitiilor Codului penal privind infractiunile contra autoritatii.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazurile in care faptele sunt savarsite impotriva sotiei sau copiilor deputatului ori senatorului in scopul de a exercita presiuni sau de a influenta deciziile acestuia in exercitarea mandatului.
(4) Protectia juridica penala prevazuta la alin. (2) si (3) se aplica si dupa incetarea mandatului daca faptele sunt comise in legatura cu exercitarea acestuia.
*) Potrivit art. 177 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2014, art. 26, devenit prin renumerotare art. 25, se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 26
Regimul mobilizarii sau concentrarii
Pe durata exercitarii mandatului de parlamentar deputatii si senatorii nu pot fi concentrati sau mobilizati.
Capitolul VI
Obligatiile deputatilor si senatorilor
Articolul 27
Izvorul obligatiilor
Indatoririle fundamentale si obligatiile principale ale deputatilor si senatorilor sunt cele care decurg din Constitutie, lege, din prezentul statut si din regulamente. Articolul 28
Participarea la sedinta
(1) Participarea la lucrarile Camerei din care fac parte reprezinta pentru deputati si senatori o obligatie legala, morala si regulamentara.
(2) Deputatul sau senatorul poate solicita in scris liderului grupului parlamentar din care face parte permisiunea de a absenta de la lucrarile Camerei pentru rezolvarea unor probleme legate de exercitarea mandatului sau pentru rezolvarea unor probleme personale.
(3) In situatia in care deputatul sau senatorul absenteaza de la lucrarile Camerei datorita aparitiei unor situatii neprevazute, acesta se poate adresa in scris Biroului permanent pentru a solicita motivarea respectivelor absente.
(4) Se considera absent motivat deputatul sau senatorul care:a)este membru al Guvernului;
b)participa la activitati stabilite prin decizia Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere sau a Biroului permanent al Camerei din care face parte ori la invitatia Guvernului sau a Presedintelui Romaniei;
c)este in concediu medical;
d)are aprobata motivarea absentei de catre liderul de grup sau de catre Biroul permanent, dupa caz.
(5) Numele deputatilor si senatorilor absenti nemotivat de la lucrarile fiecarei Camere, precum si din comisiile permanente vor fi publicate pe paginile de internet ale acestora, lunar, potrivit procedurii stabilite de regulamentul fiecarei Camere.
Articolul 29
Sanctionarea pentru absentele nemotivate
(1) Neparticiparea la cel putin o activitate parlamentara desfasurata in sediul Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz, in cadrul programului si ordinii de zi aprobate de Biroul permanent, se considera absenta nemotivata si are drept consecinta retinerea a 1% din indemnizatia lunara bruta a deputatului sau a senatorului, cu exceptia motivarii absentelor in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) si (3).
(2) Regulamentele Camerelor stabilesc procedurile de urmat pentru executarea prevederilor prezentului articol, inclusiv acordarea concediilor cu plata drepturilor banesti, care nu pot fi mai mari de 8 zile pe durata unei sesiuni si care se aproba de presedintele Camerei pentru cele de pana la 4 zile si de Biroul permanent al Camerei pentru cele de peste 4 zile.
Capitolul VII
Drepturile deputatilor si senatorilor in exercitarea mandatului
Articolul 30
Sfera si semnificatia
(1) Drepturile si libertatile ce decurg din mandatul de deputat sau de senator sunt specifice acestei demnitati publice si se fundamenteaza pe drepturile si libertatile generale ale cetateanului, completate cu ceea ce implica in mod special exercitarea mandatului.
(2) Drepturile, libertatile, ca si obligatiile deputatului sau senatorului sunt politice si patrimoniale; prin exercitarea acestora se realizeaza continutul politic al mandatului, precum si strategia masurilor de protectie a mandatului si a titularului acestuia.
Articolul 31
Dreptul de a fi ales in structuri parlamentare
(1) Deputatii si senatorii fac parte, in mod obligatoriu, dintr-o comisie permanenta a Camerei respective, cu exceptiile prevazute prin regulamentul Camerei Deputatilor sau al Senatului ori prin hotarari ale birourilor permanente ale acestora.
(2) Deputatii si senatorii au dreptul sa fie membri si sa fie alesi, in conditiile regulamentului, in Biroul permanent al Camerei din care fac parte, in conducerea unei comisii permanente, in conducerea unui grup parlamentar, in conducerea unei comisii speciale ori a unei comisii de ancheta .
(3) Deputatii si senatorii au dreptul sa fie membri si sa fie alesi in conducerea comisiilor comune ale celor doua Camere, in comisii de ancheta sau alte comisii comune speciale, in grupuri de prietenie cu alte parlamente si in delegatii ale Parlamentului Romaniei la adunarile parlamentare cu caracter european sau international. Articolul 25
Protectia autoritatii
(1) Pe durata exercitarii mandatului de parlamentar, deputatii si senatorii sunt purtatori ai autoritatii publice de stat, dispozitiile art. 257 din Codul penal aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) Protectia juridica penala prevazuta la alin. (1) se aplica si dupa incetarea mandatului daca faptele sunt comise in legatura cu exercitarea acestuia.
Articolul 32
Dreptul de a alege organele de conducere
(1) Deputatii si senatorii au dreptul sa isi aleaga reprezentantii in structurile de conducere ale Camerei din care fac parte.
(2) Procedura de alegere a deputatilor si senatorilor in structurile de conducere se desfasoara in conformitate cu prevederile regulamentelor celor doua Camere.
(3) Pierderea sprijinului politic de catre deputat sau senator atrage de drept incetarea calitatii de titular al oricarei functii obtinute prin sustinere politica .
Articolul 33
Dreptul de asociere in grup parlamentar
(1) Deputatii si senatorii se pot organiza in grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecarei Camere.
(2) Grupurile parlamentare se pot constitui din deputati, respectiv senatori, care au candidat in alegeri din partea aceluiasi partid politic, a aceleiasi formatiuni politice ori aliante politice, aliante electorale sau din deputati ori senatori care au candidat ca independenti si au fost alesi.
(3) Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care au obtinut mandatul de deputat in conformitate cu prevederile legii si ale Constitutiei Romaniei, pot constitui un singur grup parlamentar.
(4) Deputatii sau senatorii care parasesc grupul parlamentar din care fac parte in conformitate cu alin. (1) devin deputati sau senatori neafiliati, daca nu se afiliaza unui alt grup parlamentar. Deputatii si senatorii ramasi neafiliati nu isi pot constitui grupuri parlamentare.
Articolul 34
Afişează Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Senatori    Deputati    Legea 96/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan