Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

  Publicat: 25 Jul 2013       16170 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25 iulie 2013

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concept folosit de legislatia procesuala a unor state,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Parte a globului pamantesc delimitata prin frontiera de stat, cuprinzand solul, subsolul, apele si coloana aeriana de deasupra solului si apelor, asupra careia se exercita suveranitatea exclusiva a unui stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

Drepturile politice specifice
Principalele drepturi politice ale deputatilor si senatorilor, precum si obligatiile corelative acestora sunt urmatoarele:
a)dreptul la initiativa legislativa;
b)dreptul de a initia si de a sustine motiuni simple sau de cenzura;
c)dreptul de a initia si de a sustine hotarari ale Camerei, in orice problema de competenta acesteia;
d)dreptul de a face declaratii politice, de a pune intrebari, de a face interpelari si alte asemenea interventii;
e)dreptul de a cere intrunirea in sesiune extraordinara a Camerei sau a structurilor de lucru ale acesteia;
f)dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala, potrivit art. 146 lit. a)-c) din Constitutie, republicata; g)dreptul de a cere suspendarea din functie sau punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei, in conditiile art. 95 si 96 din Constitutie, republicata; h)dreptul de a cere punerea sub urmarire penala a membrilor Guvernului, in conditiile art. 109 din Constitutie, republicata; i)dreptul de control parlamentar sub toate formele de exercitare a acestuia, in reglementarea prevazuta de lege si de regulamentele parlamentare;
j)dreptul la cuvant, libertatea de exprimare si dreptul de vot.
Articolul 35
Modalitati de exercitare
(1) Drepturile pot fi exercitate individual, prin grupurile parlamentare sau prin numarul de parlamentari stabilit de Constitutie, potrivit naturii lor juridice.
(2) Drepturile si libertatile se exercita in limitele continutului constitutional si legal al mandatului de deputat sau de senator si numai in formele si cu procedura prevazute in regulamentul fiecarei Camere si in Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.
(3) Deputatii si senatorii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice ori al creatiei intelectuale, precum si in alte domenii stabilite de lege.
Capitolul VIII
Participarea deputatilor si senatorilor la activitati legate de Uniunea Europeana
Articolul 36
(1) Deputatii si senatorii examineaza proiecte de acte legislative si documente consultative ale Uniunii Europene in temeiul drepturilor constitutionale privind controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului si al tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(2) Deputatii si senatorii participa la punerea in practica a principiului democratiei participative, stipulat in art. 10 din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE), prin exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Guvernului in domeniul afacerilor europene.
(3) Deputatii si senatorii contribuie in mod activ la buna functionare a Uniunii Europene, in temeiul art. 12 din TUE, al Protocolului 1 la Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana si al Protocolului 2 la Tratatul de la Lisabona privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii, prin participarea la dialogul politic cu institutiile Uniunii Europene - Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul .
(4) Activitatea deputatilor si senatorilor in domeniul afacerilor europene se desfasoara in conformitate cu legislatia privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene, Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului si cu regulamentele celor doua Camere.
Capitolul IX
Exercitarea mandatului in circumscriptia electorala
Articolul 37
In activitatea din circumscriptiile electorale deputatii si senatorii au drepturile si indeplinesc obligatiile pe care le implica exercitarea legala a mandatului de parlamentar, adaptate in mod corespunzator naturii si formelor specifice ale acestei activitati din teritoriu .
Articolul 38
Birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor
(1) In scopul exercitarii mandatului in circumscriptiile electorale, deputatilor si senatorilor li se acorda lunar o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare. Cuantumul sumei este stabilit prin hotararea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere*), in functie de resursele bugetare, dar nu mai putin de o indemnizatie si jumatate bruta a deputatului, respectiv a senatorului.*) A se vedea Hotararea birourilor permanente al Camerei Deputatilor si Senatului nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 10 iulie 2013.
(2) In limitele sumei prevazute la alin. (1), deputatii si senatorii pot organiza, separat sau prin asociere, birouri parlamentare, ca regula, in circumscriptiile electorale in care au fost alesi.
(3) Deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alesi la nivel national, pot organiza birouri parlamentare oriunde pe teritoriul Romaniei, in limitele sumei prevazute la alin. (1). Ceilalti parlamentari pot organiza, in aceleasi conditii prevazute la alin. (1), birouri parlamentare, la solicitarea partidelor politice din partea carora au candidat, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor sau, dupa caz, al Senatului.
(4) Deputatii si senatorii alesi in circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara Romaniei pot organiza birouri parlamentare in afara tarii, cu respectarea legislatiei statului respectiv, sau in Romania, cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, in limita sumei prevazute la alin. (1).
(5) In cazul in care spatiile necesare birourilor parlamentare nu pot fi asigurate de catre autoritatile administratiei locale, acestea se pot inchiria de la alte persoane juridice sau fizice.
(6) Spatiile destinate birourilor parlamentare nu pot fi inchiriate in imobile aflate in proprietatea deputatilor sau senatorilor, membrilor familiilor sau rudelor acestora pana la gradul al III-lea. Interdictia este aplicabila si pentru acele spatii aflate in patrimoniul unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care deputatii sau senatorii, membrii familiilor sau rudele acestora sunt asociati ori actionari.
(7) In spatiile prevazute la alin. (6) pot fi organizate birouri parlamentare doar daca aceste spatii sunt puse la dispozitie cu titlu gratuit.
(8) Chiria aferenta spatiilor, cheltuielile de intretinere, drepturile banesti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputatilor si senatorilor si alte cheltuieli aferente exercitarii mandatului se asigura din suma forfetara pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare alocata deputatului sau senatorului.
(9) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor se face prin incheierea unui contract de munca sau a unei conventii civile, ambele pe durata determinata. In cazul angajarii pe baza unui contract de munca, incadrarea salariatilor se face la propunerea deputatului sau a senatorului in cauza, iar in cazul conventiei civile, aceasta se incheie intre deputatul sau senatorul in cauza si persoana fizica.
(10) La angajarea personalului birourilor parlamentare se va respecta nomenclatorul functiilor prevazut in hotararea pentru aprobarea normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputati si senatori pentru birourile parlamentare.
(11) Membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/afinii acestuia pana la gradul al III-lea nu pot fi angajati la respectivul birou parlamentar.
(12) Angajatii cu contract de munca sau conventie civila ai unui birou parlamentar pot fi reangajati in biroul parlamentar al aceluiasi deputat sau senator si in noul mandat, in cazul realegerii acestuia.
(13) Modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare, alocata deputatului sau senatorului, se stabileste prin hotarare a birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Articolul 39
Relatia cu cetatenii
(1) Deputatii si senatorii organizeaza in cadrul birourilor parlamentare din circumscriptia electorala activitati specifice relatiilor publice si audientelor acordate cetatenilor.
(2) Deputatii si senatorii pot acorda audiente cetatenilor si in alte circumscriptii electorale decat cele in care au fost alesi, in cadrul altor birouri parlamentare, la solicitarea titularilor acestora sau in alte spatii publice corespunzatoare.
(3) Deputatii si senatorii se pot adresa in scris, prin intermediul birourilor parlamentare, organelor administratiei publice centrale si locale, pentru a transmite sau a se informa asupra solicitarilor si petitiilor cetatenilor din circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pentru rezolvarea, in conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora sau pentru a obtine informatii cu caracter public necesare exercitarii mandatului.
(4) Organele administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa raspunda in termen de 30 de zile de la primirea solicitarilor scrise ale deputatilor si senatorilor.
Articolul 40
Obligatiile autoritatilor publice centrale si locale
(1) Consiliile judetene, prefecturile, consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet/municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, la solicitarea deputatilor sau senatorilor, precum si a Biroului permanent al Camerei din care acestia fac parte, pun la dispozitia deputatilor si senatorilor spatii pentru organizarea si functionarea birourilor parlamentare ale acestora.
(2) Cheltuielile de intretinere si administrare aferente spatiilor puse la dispozitie conform alin. (1) vor fi suportate de catre deputat sau senator din suma forfetara alocata pentru organizarea si functionarea biroului parlamentar sau din venituri proprii.
Afişează Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Senatori    Deputati    Legea 96/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan