Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

  Publicat: 25 Jul 2013       16148 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 25 iulie 2013

1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de principii si norme juridice in baza carora se stabileste domeniul de aplicare a unor acte normative, atunci cand anumite raporturi, acte sau fapte au legatura cu doua sau mai multe legi din state diferite.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.

(3) Consiliile judetene, prefecturile, primarii municipiilor resedinta de judet, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pot pune la dispozitia birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, in limita posibilitatilor, mijloace fixe necesare bunei desfasurari a activitatii birourilor parlamentare, prin imprumut de folosinta sau inchiriere.
(4) Secretariatul general al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, prin hotararea birourilor permanente, in functie de resursele bugetare alocate, poate pune la dispozitia deputatilor sau senatorilor mijloace fixe, obiecte de inventar sau servicii, necesare exercitarii in bune conditii a mandatului.
(5) Cheltuielile pentru taxe de posta si telecomunicatii interne, efectuate de deputati si de senatori in exercitarea mandatului, se deconteaza de Secretariatul general al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, pana la limita valorica stabilita de Biroul permanent al fiecarei Camere, in functie de prevederile bugetare.
(6) Serviciile descentralizate si deconcentrate ale ministerelor si ale autoritatilor centrale de reglementare sunt obligate sa sprijine prin mijloacele specifice ale activitatii lor organizarea si functionarea legala a birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor, precum si activitatea acestora.
Articolul 41
Diurna de deplasare si cheltuielile de cazare
(1) Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizatia lunara bruta prevazuta pentru deputat sau senator.
(2) Deputatilor si senatorilor care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov li se acorda lunar, pe durata mandatului, pe baza de declaratie pe propria raspundere care reprezinta document justificativ, o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare in municipiul Bucuresti. Cuantumul sumei este stabilit prin hotararea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, in functie de resursele bugetare, dar nu mai putin de jumatate din indemnizatia bruta a deputatului, respectiv a senatorului.
(3) De diurna prevazuta la alin. (1) si dreptul de decontare a cazarii in teritoriu, in unitati de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele, sau de compensare a cheltuielilor de cazare prin acordarea a 2% din indemnizatia lunara bruta pentru fiecare noapte beneficiaza deputatii sau senatorii care:a)efectueaza deplasari in tara din insarcinarea presedintelui Camerei Deputatilor sau al Senatului, a birourilor permanente ale celor doua Camere, a birourilor comisiilor permanente sau a liderilor grupurilor parlamentare;
b)nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii, in vederea indeplinirii activitatilor legate de desfasurarea mandatului;
c)deputatii care reprezinta organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care se deplaseaza in alte localitati din tara, in afara celei de domiciliu, pentru activitatile legate de exercitarea mandatului.
(4) Deputatii si senatorii care se deplaseaza in timpul vacantelor parlamentare in cadrul circumscriptiilor electorale in care au fost alesi, altele decat cele in care au domiciliul, sau la Bucuresti, pentru indeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de diurna de deplasare si cazare conform alin. (1)-(3), in limita numarului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.
Capitolul X
Alte drepturi patrimoniale ale deputatilor si senatorilor
Articolul 42
Dreptul la indemnizatie
(1) Deputatii si senatorii primesc, pe durata exercitarii mandatului de parlamentar, o indemnizatie lunara, stabilita prin lege.
(2) Indemnizatia se primeste de fiecare parlamentar de la data intrarii in exercitiul mandatului, sub conditia validarii, si pana la data incetarii mandatului.
(3) Indemnizatia lunara are regimul juridic prevazut de lege pentru salariu, cu reducerile si majorarile prevazute de lege, de regulamentele celor doua Camere si de acte normative emise in aplicarea legii .
(4) Indemnizatiile lunare sunt impozabile in conditiile legii. Acestea vor fi actualizate, in aceleasi procente, odata cu indexarile salariale acordate personalului din sistemul bugetar sau prin alte prevederi legale.
(5) Pe perioada retinerii sau arestarii preventive plata indemnizatiei deputatului sau senatorului, precum si plata celorlalte drepturi se suspenda, cu exceptia sumei forfetare alocate functionarii biroului parlamentar. Drepturile suspendate, aferente perioadei retinerii sau arestarii preventive, vor fi platite daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila se pronunta achitarea respectivului deputat sau senator.
(6) Indemnizatia lunara a deputatilor si senatorilor se cumuleaza cu pensia sau cu alte venituri si se supune impozitului pe venit, conform legii.
Articolul 43
Deputatii si senatorii membri ai Guvernului
(1) Deputatii si senatorii pot fi numiti membri ai Guvernului si pot fi revocati din aceste functii in conformitate cu prevederile Constitutiei si ale legilor in vigoare.
(2) Deputatilor si senatorilor care detin functia de membru al Guvernului, in perioada exercitarii acesteia, li se aplica, in privinta salarizarii, dispozitiile legale privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
Articolul 44
Dreptul la cheltuieli de protocol
(1) Fondul presedintelui Camerei Deputatilor si Fondul presedintelui Senatului se aproba anual, prin bugetul fiecarei Camere. Presedintele informeaza Biroul permanent al Camerei respective, anual, cu privire la cheltuirea respectivului fond in anul anterior.
(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se constituie pentru ajutoare materiale, ajutoare de deces, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare si burse. Ajutoarele materiale, recompensele, stimulentele, contributiile la actiunile umanitare si bursele nu se acorda deputatilor si senatorilor.
(3) Pentru primirea delegatiilor straine si a invitatilor din tara sau din strainatate se constituie Fondul de protocol, aprobat anual prin bugetul fiecarei Camere. Baremele de cheltuieli pentru actiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.
Articolul 45
Dreptul la transport
(1) Deputatii si senatorii beneficiaza, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferata, cu orice categorie de trenuri de calatori. Biletele de calatorie se vor elibera pe baza legitimatiei de deputat sau de senator.
(2) Deputatii si senatorii pot beneficia de autoturism pentru desfasurarea activitatilor legate de exercitarea mandatului.
(3) Optional, prin renuntarea la dreptul prevazut la alin. (2), deputatii si senatorii pot beneficia de o suma forfetara al carei cuantum este stabilit prin hotarare a birourilor permanente, in functie de resursele bugetare ale celor doua Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscriptie, pe baza de declaratie pe propria raspundere, care reprezinta document justificativ.
(4) Deputatii si senatorii care folosesc autoturismul pentru a se deplasa din circumscriptia electorala in care au domiciliul la lucrarile Parlamentului si inapoi, cei care au domiciliul in Bucuresti si se deplaseaza in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, precum si cei care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, daca nu au folosit mijloacele de transport prevazute la alin. (1) si (6), vor primi contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcursi, cel mult pentru un drum dusintors saptamanal.
(5) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (4) deputatii si senatorii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in localitatea cea mai apropiata de unde se asigura transportul la Bucuresti si inapoi.
(6) Deputatii si senatorii care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti si se deplaseaza in municipiul Bucuresti pentru a participa la lucrarile Parlamentului, precum si deputatii si senatorii care au domiciliul in municipiul Bucuresti si se deplaseaza in circumscriptia electorala in care au fost alesi beneficiaza de transport gratuit sau de decontarea cheltuielilor de transport pe liniile aeriene interne pentru o calatorie dusintors pe saptamana.
(7) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (4) deputatii sau senatorii care efectueaza deplasari in tara, ca urmare a hotararilor birourilor permanente ale celor doua Camere, deciziei presedintelui Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului, a liderilor de grup si a presedintilor comisiilor permanente, pentru activitati legate de exercitarea mandatului.
(8) Deputatii si senatorii care se deplaseaza in timpul vacantelor parlamentare in cadrul circumscriptiilor electorale in care au fost alesi sau in municipiul Bucuresti, pentru indeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de un numar de calatorii cu avionul, stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului.
(9) La sfarsitul mandatului, pentru o perioada de 30 de zile deputatii si senatorii care nu au mai fost alesi au dreptul de a deconta 6 calatorii, cu mijloacele prevazute la alin. (1) sau cu autoturismul proprietate personala, in conditiile prevazute la alin. (4), pentru efectuarea formalitatilor de lichidare.
Articolul 46
Dreptul la vechime in munca
(1) Perioada de exercitare a mandatului de parlamentar constituie vechime in munca si in specialitate, cu toate drepturile prevazute de lege.
(2) Pe durata exercitarii mandatului de deputat sau de senator, contractul de munca sau raportul de serviciu al titularului se suspenda si este supus regulilor prevazute de Codul muncii si de Statutul functionarilor publici, dupa caz.
Articolul 47
Dreptul la asistenta medicala
Deputatii si senatorii beneficiaza de medicamente, asistenta medicala si de concedii de boala potrivit reglementarii din sistemul public si reglementarilor speciale in domeniu .
Articolul 48
Afişează Legea 96/2006 (Republicata 2013) privind Statutul deputatilor si al senatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Senatori    Deputati    Legea 96/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 222/2019 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate "Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan