Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10147 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.

d) elaboreaza studii si puncte de vedere referitoare la activitatea profesionala, in scopul unificarii practicii notariale, acestea putand deveni uzante profesionale;

e) realizeaza programe si tehnologii necesare managementului activitatii notariale, asigurand implementarea acestora;

f) verifica respectarea de catre Camere si entitatile Uniunii a intereselor notarilor publici, precum si respectarea de catre acestea a scopului pentru care au fost infiintate;

g) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu in folosul tuturor notarilor publici si in scopul pentru care acesta a fost infiintat;

h) sprijina material notarii publici, la cerere, in cazuri justificate, din fondul de solidaritate;

i) asigura membrilor sai si angajatilor acestora instrumentele de formare profesionala permanenta si continua, inclusiv in ceea ce priveste utilizarea noilor tehnologii in desfasurarea activitatii notariale;

i) sprijina participarea membrilor Uniunii la manifestari nationale si internationale de interes notarial;

j) elaboreaza si editeaza publicatii de interes profesional, pe care le transmite gratuit membrilor sai;

k) informeaza notarii publici, prin publicatiile de interes profesional, cu privire la practica notariala si judiciara, doctrina de specialitate, precum si legislatia incidenta in activitatea notariala;

l) asigura conditiile necesare exprimarii de catre notarii publici, in publicatiile Uniunii, a opiniilor cu caracter profesional si statutar si sprijina exprimarea acestora in publicatiile Uniunii Internationale a Notariatului (UIN), Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeana (CNUE) si in alte publicatii de specialitate;

m) organizeaza colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte activitati la nivel teritorial, national si international;

n) elaboreaza studii statistice si social-economice, pe baza datelor si informatiilor interne si internationale, in scopul stabilirii dinamicii numarului de membri, a componentei economice a actului notarial, precum si a competentelor profesionale;

o) exercita controlul profesional-administrativ, in scopul aplicarii corecte a prevederilor legii, a regulamentului de aplicare a acesteia, a regulamentelor proprii, a statutului si a Codului deontologic, atat la nivelul Camerelor si al notarilor publici, cat si la nivelul entitatilor Uniunii;

p) exercita controlul asupra activitatilor Institutului Notarial Roman, denumit in continuare INR, in scopul asigurarii pregatirii si perfectionarii profesionale initiale, permanente si continue a notarilor publici;

q) mediaza conflictele dintre Camere, precum si conflictele dintre o Camera si ceilalti membri ai Uniunii;

r) poate promova si sustine programele altor institutii sau entitati, daca acestea sunt in concordanta cu obiectivele sale.

(3) In realizarea obiectivelor si scopurilor sale, Uniunea indeplineste si atributiile prevazute de lege si regulamente, asigurand respectarea de catre membrii sai a normelor Codului deontologic.

(4) Pentru indeplinirea atributiilor sale si in interesul notarilor publici, Uniunea poate infiinta si alte entitati.

Art. 8

(1) In scopul imbunatatirii sistemului legislativ, Uniunea formuleaza propuneri autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativa, pentru proiecte de acte normative referitoare la activitatea notariala.

(2) Uniunea monitorizeaza aparitia in mass-media referitoare la activitatea notariala si la membrii sai, evalueaza situatia si actioneaza in consecinta.

Capitolul III - Notarul public - membru al Uniunii

Art. 9

(1) Notarii publici, in calitatea lor de delegatari ai autoritatii publice, sunt supusi ansamblului legislativ, exercita un serviciu de interes public si sunt organizati intr-o profesie liberala.

(2) Notarul public este consilierul independent, impartial si obiectiv al partilor, fiind obligat sa respecte regulile deontologice ale profesiei.

(3) In exercitarea atributiilor sale, notarul public examineaza intentiile partilor, le transpune in realitate prin actele pe care le instrumenteaza si le conserva, le confera acestora autenticitate, forta probanta si executorie si asigura legalitatea clauzelor contractuale.

(4) Notarul public verifica, de asemenea, daca partile au capacitate deplina pentru a incheia un act notarial si se asigura ca acestea au inteles consecintele juridice ale angajamentului luat.

(5) Notarul public nu poate instrumenta acte si proceduri notariale care contin dispozitii in favoarea sa in mod direct sau indirect.

Art. 10

(1) Notarul public isi exercita atributiile cu probitate, disponibilitate si diligenta.

(2) Notarul public trebuie sa se bucure de o buna reputatie, exercitandu-si functia cu demnitate, corectitudine si profesionalism, avand datoria de a evita orice actiuni susceptibile de a afecta reputatia sa si a profesiei si aptitudinea de a servi interesului public.

(3) In intreaga sa activitate, notarul public urmareste prevenirea si evitarea litigiilor.

Art. 11

In exercitarea functiei de notar, membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:

a) sa primeasca onorariul cuvenit, in functie de complexitatea serviciului notarial prestat;

b) sa se adreseze organelor Uniunii si Camerelor, precum si entitatilor din cadrul acestora si sa primeasca informatiile solicitate;

c) sa aiba acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a activitatii notariale, la nivelul Camerelor, al Uniunii si al entitatilor din cadrul acestora;

d) sa beneficieze, anual, de concediu de odihna;

e) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale Camerelor, in conditiile prevazute in lege, in regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995 si in regulamentele de alegeri;

f) sa participe, la cerere, la sedintele organelor Camerelor si ale Uniunii, atunci cand au un interes propriu, in vederea sustinerii acestuia;

g) sa beneficieze, la cerere, de sprijin financiar in caz de intrerupere a activitatii biroului din cauza incapacitatii temporare de munca;

h) sa beneficieze, la cerere, de asistenta juridica gratuita din partea Uniunii, prin personalul de specialitate, in cauzele care au legatura cu activitatea profesionala;

i) sa primeasca, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelenta, la propunerea adunarilor generale ale notarilor publici sau a Consiliului Uniunii;

i) sa adere individual la UIN;

j) sa participe la manifestari profesionale organizate in tara si strainatate;

k) sa primeasca informatiile utile exercitarii profesiei, atat de la organizatia profesionala, cat si de la entitatile din cadrul acesteia;

l) sa primeasca de la alti colegi notari, la cerere, informatii sau documente necesare instrumentarii procedurilor notariale, intre notari neoperand secretul profesional;

m) sa primeasca gratuit, in conditiile legii si regulamentului de aplicare a legii, licenta de functionare, certificatul de inregistrare in Registrul national de evidenta a notarilor publici (RNENP) si legitimatia de notar public;

n) sa primeasca gratuit revistele de specialitate ale Uniunii si, dupa caz, alte publicatii de interes profesional;

o) sa primeasca gratuit de la Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale CNARNN - INFONOT, denumit in continuare CNARNN - INFONOT, certificatul digital de semnatura electronica calificata;

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati