Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10260 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.

p) sa beneficieze de pensie pe baza contributiei la Casa de pensii a notarilor publici, in conditiile legii, regulamentului de aplicare a legii si statutului acesteia;

q) sa obtina, la cerere, de la Camera sau de la Uniune caracterizari cu privire la activitatea sa profesionala;

r) notarul public isi poate face cunoscute datele profesionale atat cu privire la persoana sa, cat si cu privire la locul unde isi exercita functia numai prin pagina de internet a Uniunii si a Camerei si prin pagina de internet proprie a biroului in care isi desfasoara activitatea; regulile privind publicitatea individuala a notarilor publici se stabilesc prin Codul deontologic;

s) sa beneficieze de orice alte drepturi prevazute de lege, regulamentul de aplicare a legii si alte acte normative.

Art. 12

In cazul decesului notarului public, membrii familiei acestuia beneficiaza, la cerere, de sprijin financiar acordat de Uniune.

Art. 13

(1) Consiliul Uniunii poate acorda calitatea de membru de onoare al Uniunii unor personalitati din afara sistemului notarial care, prin activitatea desfasurata, au sau au avut o contributie insemnata la cresterea rolului si prestigiului notarului public in viata sociala.

(2) Membrii de onoare ai Uniunii beneficiaza de drepturile stabilite de Consiliul Uniunii .

Art. 14

(1) Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte si sa isi desfasoare intreaga activitate profesionala in conformitate cu dispozitiile legii, regulamentelor, normelor, statutului si ale Codului deontologic;

b) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei notariale si sa aiba un comportament demn atat in exercitarea profesiei, cat si in afara acesteia;

c) sa respecte hotararile organelor Uniunii si ale Camerelor, sa indeplineasca sarcinile ce le-au fost incredintate si sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii;

d) sa participe la sedintele adunarilor generale si, dupa caz, la Congres;

e) sa participe la sedintele organelor de conducere din care fac parte, cu respectarea mandatului dat si in interesul general al profesiei;

f) sa participe la manifestarile organizate de Uniune, de Camere si de alte organizatii interne si internationale avand scopuri si principii similare;

g) sa achite, la termen, cotele de contributie stabilite pentru formarea bugetului Camerelor si al Uniunii, precum si obligatiile financiare la celelalte entitati ale Camerelor si Uniunii;

h) sa pastreze confidentialitatea fata de terti a dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere ale Camerelor si Uniunii;

i) sa participe la formele de pregatire profesionala continua, precum si la formele de pregatire dispuse ca sanctiune disciplinara;

i) sa asigure pregatirea practica a notarilor stagiari, precum si pregatirea profesionala a personalului angajat.

j) sa comunice Camerei si Uniunii, in vederea inscrierii in RNENP, orice modificare intervenita in modul de desfasurare a activitatii;

k) sa informeze de urgenta Casa de Asigurari a Notarilor Publici in legatura cu litigiile privind activitatea profesionala, litigii care ar putea atrage plata de despagubiri;

l) sa aduca de indata la cunostinta Camerei si a Uniunii urmatoarele situatii:

- pierderea, sustragerea sau distrugerea sigiliului, a mapelor arhivistice si a dispozitivului de semnatura electronica;

- inundatii, explozii, incendii la sediul biroului notarial, care afecteaza arhiva si desfasurarea activitatii;

- perchezitionarea de catre organele abilitate a birourilor notariale si/sau ridicarea de documente, tehnica de calcul sau de sigilii care fac imposibila continuarea activitatii notariale;

- comunicarea, de indata, a masurii condamnarii dispuse de instanta de judecata;

m) sa ia cunostinta de informatiile profesionale comunicate de Uniune, Camere si entitatile din cadrul acestora;

n) sa ofere la solicitare, in termen util, informatii si/sau documente altor colegi, notari publici, necesare instrumentarii procedurilor notariale;

o) sa dea dovada de confraternitate fata de oricare alt notar; sa caute, impreuna cu ceilalti notari, solutia comuna, garantand ansamblul intereselor partilor, in conformitate cu dispozitiile legislative si regulamentare in vigoare, in situatiile in care colaboreaza in aceeasi cauza;

p) sa nu savarseasca acte sau fapte, sub orice forma, de concurenta neloiala;

q) sa respecte secretul profesional;

r) sa isi perfectioneze continuu cunostintele profesionale si sa se preocupe de perfectionarea profesionala a angajatilor sai;

s) sa nu implice institutia si calitatea sa de notar in luarile de pozitie si declaratiile politice pe care le face.

(2) In exercitarea drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul statut, referitoare la comunicarile dintre Uniune si notari, Camere si notari, precum si intre notari, membrii Uniunii sunt obligati sa utilizeze exclusiv adresa de e-mail profesionala, pusa la dispozitie, gratuit, de catre Uniune.

(3) Dupa numire si inainte de inceperea activitatii, notarul public are obligatia de a plati taxa de inscriere in Uniune stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii.

(4) Notarii publici au obligatia sa plateasca lunar cotele de contributie, sub sanctiunea disciplinara prevazuta de lege.

Art. 15

Notarul public raspunde pentru modul in care isi indeplineste atributiile referitoare la legalitatea raporturilor juridice pe care le constata, la exercitarea drepturilor si la ocrotirea, in conditiile legii, a intereselor persoanelor ce solicita incheierea actelor notariale, precum si pentru incalcarea dispozitiilor legii, regulamentului de aplicare a legii, statutului si a celorlalte acte ce reglementeaza profesia.

Art. 16

Raspunderea notarului public poate fi angajata in conditiile legi.

Art. 17

(1) Actiunea disciplinara se exercita, dupa caz, de catre:

a) ministrul justitiei;

b) presedintele Uniunii;

c) Colegiul director.

(2) Actiunea disciplinara se promoveaza numai dupa efectuarea, in conditiile legii, a cercetarii prealabile.

(3) In cazul in care actiunea disciplinara este promovata de ministrul justitiei, cercetarea prealabila se face de catre inspectori din Corpul de control al Ministerului Justitiei.

(4) In cazul in care actiunea disciplinara este promovata de presedintele Uniunii, cercetarea prealabila se face de catre membrii Corpului de control al Uniunii, delegati de presedinte direct sau la propunerea sefului corpului de control .

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati