Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

  Publicat: 13 Oct 2015       11913 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicata in Monitorul Oficial nr. 746 din 6 octombrie 2015

Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Denumire data monedei unice europene.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,


Art. 10
In bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la o pozitie globala distincta se cuprind:
a) sumele necesare asigurarii, prin intermediul autoritatilor de management, a prefinantarii proiectelor pentru beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6), si/sau continuarii finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor europene;
b) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finantelor Publice in conturile unitatilor de plata;
c) sumele necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare;
d) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare si care nu sunt considerate eligibile de catre Comisia Europeana, altele decat cele prevazute la art. 9 lit. b).

Art. 11
(1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurarii sumelor prevazute la art. 9 lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii valorii proiectelor ce urmeaza a fi finantate in cadrul programelor.
(2) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a proiectelor pentru beneficiarii prevazuti la art. 6 alin. (1)-(5), art. 7 si 8 se stabilesc de catre acestia pe baza fiselor de fundamentare ale proiectelor propuse la finantare/finantate in cadrul programelor. Fisele de fundamentare intocmite de beneficiarii prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) sunt avizate de principiu de catre autoritatile de management, inclusiv in functie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, in cazul proiectelor aflate in implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare .
(3) Avizul de principiu al autoritatii de management se acorda pe baza informatiilor din fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare si se refera la eligibilitatea activitatilor din cadrul proiectului, fara a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finantare proiectul respectiv.
(4) Propunerile de credite de angajament si bugetare prevazute la art. 6-10 se includ la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
(5) Fondurile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finantate din fonduri europene si nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor de alta natura prin virari de credite ori prin cedarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat .
(6) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la art. 6 si 8 sa efectueze, in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, redistribuiri de fonduri intre proiectele finantate/propuse la finantare in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum si virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel incat sa se asigure implementarea corespunzatoare a acestor proiecte si/sau sa se asigure finantarea unor proiecte noi. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice de catre ordonatorii principali ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, insotite de anexele corespunzatoare la bugetul acestora.
(7) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, pe baza comunicarilor transmise de ordonatorii principali de credite, sa aprobe repartizarea pe trimestre a modificarilor prevazute la alin. (6).
(8) In bugetele ordonatorilor de credite din care asigura finantarea proiectelor beneficiarilor prevazuti la art. 6 alin. (2) si (3) se introduc obiective de investitii noi, cu finantare din fonduri europene, numai dupa obtinerea acordului autoritatii de management a Programului Infrastructura mare, daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar in cadrul Programului Infrastructura mare;
b) proiectul se incadreaza in obiectivele Programului Infrastructura mare si indeplineste cerintele tehnico-economice pentru a fi finantat din fonduri europene si se incadreaza in valoarea totala la nivel de axa prioritara, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).
(9) In cazul contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare semnate pentru finantarea drepturilor de natura salariala din fondurile alocate asistentei tehnice, beneficiarii includ la titlul prevazut la alin. (4) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natura salariala pentru personalul prevazut in proiect.
(10) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sa efectueze, in cursul intregului an, virari de credite de angajament si bugetare de la acelasi titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incat sa se asigure sumele prevazute la art. 9. Aceste modificari se comunica lunar Ministerului Finantelor Publice.

Art. 12
(1) Autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte/decizii/ordine de finantare a caror valoare poate determina depasirea sumelor alocate in euro la nivel de axa prioritara din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane si cofinantare de la bugetul de stat in limita a 20% din valoarea acestei alocari, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale.
(2) In scopul utilizarii eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management dezangajeaza, in vederea contractarii, fondurile ramase neutilizate in urma atribuirii si/sau finalizarii contractelor de achizitie publica aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, in conditiile legii.
(3) Beneficiarii proiectelor finantate din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane care au incheiat contracte de finantare cu autoritatile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, si care nu finalizeaza proiectul in perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizarii proiectelor dupa aceasta perioada .

Art. 13
(1) Sumele prevazute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizeaza, de catre Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeana si se vireaza la bugetul de stat la solicitarea Ministerului Finantelor Publice sau pana la inchiderea programului.
(2) Din sumele prevazute la art. 9 lit. g), autoritatea de management reintregeste conturile Autoritatii de certificare cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene in cazul aplicarii prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 si, dupa efectuarea de catre Comisia Europeana a platii finale in cadrul programului operational, recupereaza aceste sume de la Autoritatea de certificare si le vireaza in conturile de venituri ale bugetului de stat .

Art. 14
Disponibilitatile din fondurile europene destinate finantarii/prefinantarii, ramase la sfarsitul exercitiului bugetar in conturile Autoritatii de certificare si unitatilor de plata, precum si disponibilitatile din fonduri europene si/sau cofinantare de la bugetul de stat ramase la sfarsitul exercitiului bugetar in conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4), se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.


Capitolul IV - Prefinantarea


Art. 15
(1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subventiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activitatilor independente desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare si cheltuielile cu deplasarile, se acorda beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6), in transe, o prefinantare care reprezinta contravaloarea acestor cheltuieli calculata pentru o perioada de maximum 3 luni, la solicitarea acestora.
(2) Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinantare, iar autoritatea de management vireaza valoarea cheltuielilor solicitate in conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmeaza sa le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a acestuia/acesteia.
(3) Cu exceptia primei transe de prefinantare acordate conform alin. (1), urmatoarele transe de prefinantare se acorda cu deducerea sumelor necheltuite din transa anterior acordata. In situatia in care autoritatea de management constata erori in raportul de justificare a prefinantarii, aferent transei/transelor anterioare, aceasta poate sista acordarea urmatoarelor transe de prefinantare .
(4) Sub sanctiunea rezilierii contractului de finantare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinantare are obligatia depunerii, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordata transa de prefinantare, fara a depasi durata contractului de finantare, a unei cereri de rambursare care sa cuprinda toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinantarea.
(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligatia restituirii integrale sau partiale a prefinantarii acordate, in cazul in care acestia nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea corespunzatoare a acesteia.
(6) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (5) din prefinantarea acordata din fonduri europene se utilizeaza pentru continuarea finantarii programului operational.
(7) Prefinantarea acordata beneficiarilor prevazuti la art. 7 alin. (1) si (2), ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local/al institutiei publice locale, dupa caz, si va fi utilizata in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Art. 16 - (1) Autoritatile de management notifica beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligatia restituirii sumelor prevazute de art. 15 alin. (5).
(2) In cazul in care beneficiarii nu restituie autoritatilor de management sumele prevazute la alin. (1) in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, acestea emit decizii de recuperare a prefinantarii, prin care se individualizeaza sumele de restituit exprimate in moneda nationala. Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In titlul de creanta se indica si contul in care beneficiarul trebuie sa efectueze plata .
(3) Titlul de creanta prevazut la alin. (2) se transmite debitorului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
Afişează OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 40/2015    Fonduri europene    Uniunea Europeana    Comisia Europeana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Incalcarea obligatiilor contractuale referitoare la existenta conflictului de interese
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3764 din 27 septembrie 2012

Conflict de munca avand ca obiect constatare nulitate contract individual de munca si restituire drepturi salariale incasate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 166 din 12.01.2012Articole Juridice

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Respinge cerere de despagubire introdusa in urma inghetarii nelegale a fondurilor acestuia de catre Consiliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Topul celor mai spectaculoase fraude cu fonduri UE
Sursa: Ziua

15 greseli frecvente ale solicitantilor de fonduri UE pentru proiecte regionale
Sursa: HotNews