Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

  Publicat: 05 Nov 2015       2598 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Publicat in Monitorul Oficial nr. 813 din 2 noiembrie 2015

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) In scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, se instituie stimulentul educational, sub forma de tichete sociale.

(2) Stimulentul educational se acorda in cadrul unui program de interes national, potrivit prevederilor art.9 alin. (2) si (5) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
(3) Finantarea acordarii stimulentului educational se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinatie.


Art. 2
Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) varsta minima a copilului este de 3 ani, implinita oricand pe parcursul anului scolar curent - copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc varsta de 3 ani;
b) varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale metodologiei de inscriere in invatamantul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Stimulentul educational se acorda, la cerere, unuia dintre parinti, reprezentantului legal al copilului sau, dupa caz, persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru eficientizarea masurii de stimulare a accesului in invatamantul prescolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educationale se acorda sub forma tichetelor sociale.
(3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii stimulentului educational in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Tichetele sociale se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente. Procedura de emitere si modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(5) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
(6) Unitatile care emit tichete sociale sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.

Art. 4
(1) Procedura de acordare a tichetelor sociale se stabileste prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileste prin hotarare a consiliului local, respectiv hotarari ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 5
(1) Acordarea stimulentelor educationale este conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational prevazut de prezenta lege.
(2) In sensul prezentei legi, prin frecventa regulata se intelege prezenta zilnica a copilului la gradinita in luna monitorizata, cu exceptia absentelor motivate.
(3) Se considera absente motivate, ce nu afecteaza acordarea tichetelor sociale, urmatoarele cazuri, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 50% din zilele de gradinita:
a) absente medicale: motivate, numai daca parintii aduc scutiri medicale corespunzatoare perioadelor in care au lipsit copiii, la revenirea acestora la gradinita. In caz exceptional, o singura data pe an scolar, copiii pot beneficia de tichete sociale si daca in luna monitorizata au lipsit mai mult de 50% din zilele de gradinita, din motive medicale;
b) invoiri: copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice.

Art. 6
Valoarea nominala lunara minima a stimulentului educational se raporteaza la indicatorul social de referinta si este de ,1 ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris la gradinita, beneficiar al stimulentului educational.

Art. 7
(1) Stimulentele educationale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achizitionarea produselor alimentare, de igiena, a produselor de imbracaminte si/sau a rechizitelor.
(2) Este interzisa utilizarea tichetelor pentru achizitionarea de tigari si/sau bauturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea in bani .
(3) In cazul in care se constata una din situatiile prevazute la alin. (2), acordarea stimulentului educational inceteaza, iar sumele utilizate astfel se recupereaza de la titularul dreptului.

Art. 8
(1) Stimulentul educational nu este inclus in veniturile salariale, nu este impozabil, conform Codului fiscal, si nu se urmareste silit decat pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelasi titlu .
(2) Stimulentul educational nu se ia in calcul la stabilirea unor obligatii legale de intretinere si nici la stabilirea veniturilor in baza carora se acorda beneficii de asistenta sociala sau alte prestatii sociale bazate pe testarea veniturilor.

Art. 9
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 4 alin. (1) care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) In termenul prevazut la alin. (2) se emit ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice prevazut la art. 3 alin. (4), precum si ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 3 alin. (5).

Afişează Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 248/2015    Muncii    Legea 292/2011    Venitul minim garantat    Stimulentul educational

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii. Neintrunirea acordului de vointa a partilor pentru incetarea raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 836/11.12.2018

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut