Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       13507 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract īntre o persoana, denumita concedent si o alta persoana, denumita concesionar, prin care concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului un anumit teritoriu, pe timp determinat,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Contract īntre o persoana, denumita concedent si o alta persoana, denumita concesionar, prin care concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului un anumit teritoriu, pe timp determinat,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

CAPITOLUL V: Reguli privind executarea contractelor de concesiune
SECTIUNEA 1: Subcontractarea

Articolul 94
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
(2) Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute la art. 38, intocmai ca si ofertantii.
(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminueaza raspunderea concesionarului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de concesiune .

Articolul 95
(1) Obligatia prevazuta la art. 94 alin. (1) nu se aplica in cazul subcontractantilor care realizeaza in cadrul contractului de concesiune activitati a caror valoare este mai mica de 5% din valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fie mentionata explicit in documentatia de atribuire.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in situatia in care activitatile realizate de subcontractanti sunt esentiale prin raportare la obiectul contractului, conform documentatiei de atribuire, acestora li se vor aplica prevederile art. 94 alin. (1) .

Articolul 96
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a verifica existenta unei situatii de excludere prevazute la art. 79-81, in legatura cu subcontractantii propusi.
(2) In cazul in care este identificata o situatie de excludere, entitatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa inlocuiasca subcontractantul in legatura cu care a rezultat in urma verificarii ca se afla in aceasta situatie.
(3) In scopul verificarii prevazute la alin. (1) , subcontractantul completeaza declaratia pe propria raspundere, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

Articolul 97
(1) Entitatea contractanta are obligatia sa efectueze plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, atunci cand natura contractului permite acest lucru, si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.
(2) Entitatea contractanta stabileste mecanismele care reglementeaza modalitatea de efectuare a platilor prevazute la alin. (1) prin documentele concesiunii, precum si in contractul de concesiune.
(3) Conditiile si modalitatile de efectuare a platilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Dispozitiile prevazute la alin. (1) -(3) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de concesiune .

Articolul 98
(1) Entitatea contractanta solicita concesionarului, dupa atribuirea contractului, dar cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de concesiune, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Concesionarul are obligatia de a notifica entitatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (1) pe durata contractului de concesiune.
(3) Concesionarul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de concesiune, cu conditia ca respectivul concesionar sa transmita entitatii contractante informatiile prevazute la alin. (1) si sa obtina acordul acesteia privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

Articolul 99
Entitatea contractanta are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 98:
a) cu privire la furnizorii implicati in contractele de concesiune de lucrari sau concesiune de servicii;
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor concesionarului sau subcontractantii aflati pe niveluri inferioare ale lantului de subcontractare.
SECTIUNEA 2: Modificarea contractului de concesiune

Articolul 100
Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar in situatiile prevazute de prezenta sectiune.

Articolul 101
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele initiale ale concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) , clauzele de revizuire precizeaza obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, si nu pot stabili modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului de concesiune.

Articolul 102
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) devine necesara achizitionarea de la concesionarul initial a unor servicii sau lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
b) schimbarea concesionarului este imposibila.
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. b) , schimbarea concesionarului este imposibila atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente, achizitionate in cadrul contractului de concesiune initial;
b) schimbarea concesionarului ar cauza entitatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor.
(3) In cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea contractanta, in vederea desfasurarii unei activitati, alta decat cele prevazute in anexa nr. 2, nicio crestere a valorii nu poate depasi 10% din valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii initiale.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta efectueaza mai multe modificari succesive, acestea nu pot depasi, cumulat, o majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii initiale.
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro