din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3586 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016

  Publicat: 16 Apr 2019       2352 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 16.04.2019.

(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, exceptie ridicata de Societatea IN - S.R.L. din Craiova in Dosarul nr. YYY/43/2016 al Curtii de Apel Targu Mures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. XXXXD/2016.


2. La apelul nominal se constata lipsa partilor. Procedura de citare este legal indeplinita.
3. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In acest sens arata ca, in jurisprudenta sa in materie, Curtea Constitutionala a retinut ca, prin asemenea proceduri prealabile de conciliere, ca de altfel in toate cazurile in care legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa in cadrul unei anumite proceduri, nu s-a urmarit restrangerea accesului liber la justitie de care cel interesat beneficiaza, in conditiile legii, ci exclusiv instaurarea unui climat de ordine.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
4. Prin Incheierea din 5 septembrie 2016, pronuntata in Dosarul nr. YYY/43/2016, Curtea de Apel Targu Mures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, exceptie ridicata de Societatea IN - S.R.L. din Craiova intr-o cauza intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 101/2016.
5. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile criticate sunt incomplete si neconstitutionale, intrucat, desi statueaza ca actul normativ nou, respectiv Legea nr. 101/2016, se aplica plangerilor/contestatiilor formulate dupa data intrarii sale in vigoare, nu prevad, in mod concret, care este parcursul procedurilor initiate anterior intrarii sale in vigoare, dar care urmeaza a fi finalizate dupa aceasta data, aspect ce conduce la incalcarea dreptului la aparare si la ingradirea dreptului la un proces echitabil.
6. Se arata ca, in speta de fata, procedurile de licitatie si de contestare a rezultatelor s-au desfasurat sub imperiul a doua acte normative. Pe de-o parte, procedura a inceput anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care, la art. 236 alin. (1) si (2), prevede ca aceasta se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare, iar procedurilor de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii sale in vigoare li se aplica legea in vigoare la data initierii procedurii de atribuire. Or, in cauza de fata, legea aplicabila procedurii de atribuire a fost Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii .
7. Astfel, inconsecventa legiuitorului a dat nastere la o veritabila lex tertia, deoarece intreaga procedura este guvernata de doua acte normative cu regimuri diferite, respectiv procedura de atribuire se supune Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, insa contestatia, care face parte tot din procedura achizitiilor publice, se va judeca in conformitate cu Legea nr. 101/2016. In acest context se apreciaza ca normele sunt lipsite de cerinta previzibilitatii legii, deoarece prevederile Legii nr. 98/2016 nasc asteptarea legitima ca, daca procedura este inceputa anterior intrarii acesteia in vigoare, ea va fi supusa legii vechi. Legea nr. 101/2016 contrazice insa acest principiu si se aplica unei situatii juridice al carei izvor se situeaza in acte si fapte juridice supuse legii vechi.
8. Curtea de Apel Targu Mures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
9. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
10. Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
11. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


C U R T E A,


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
12. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie .
13. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, care au urmatorul cuprins:
"(1) Contestatiile/Cererile/Plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazute de legea in vigoare la data la care au fost depuse.
(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica numai contestatiilor/cererilor/plangerilor formulate dupa intrarea ei in vigoare.
(3) Contestatiile depuse, in conditiile legii, la posta, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman supuse solutionarii conform legii in vigoare la data la care au fost depuse, chiar daca sunt inregistrate la Consiliu/instanta de judecata dupa aceasta data .
(4) Termenele procedurale aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman supuse legii in vigoare la data la care au inceput sa curga."
14. In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 24 alin. (1) privind dreptul la aparare. De asemenea sunt invocate dispozitiile art. 6 cu privire la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
15. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, a fost abrogata prin art. 238 lit. a) din capitolul VIII din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. De asemenea, Curtea observa ca in materia achizitiilor publice la nivel european s-au adoptat trei acte normative, imbracand forma juridica a directivelor, al caror obiect de reglementare a fost stabilit dupa cum urmeaza: Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE si Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
16. Prin prisma art. 148 din Constitutie, ca urmare a obligatiilor ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Uniunii Europene si avand in vedere ca, incepand cu 18 aprilie 2016, toate statele membre ale Uniunii Europene aveau obligatia sa transpuna noul cadru legal in materia achizitiilor publice, sectoriale sau concesiunilor de lucrari si a concesiunilor de servicii, legiuitorul national a implementat aceste acte normative europene prin intermediul a patru acte normative distincte, emise la nivel de lege, respectiv: Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016; Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016; Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016. Ca atare, in acord cu legislatia europeana in materie, legiuitorul national a reglementat distinct procedura de urmat cu privire la remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, cu scopul de a asigura la nivel national mecanisme si proceduri efective, rapide si eficiente de sesizare si remediere a neregulilor.
17. In situatia adoptarii unor noi acte normative, potrivit art. 54 - Dispozitiile tranzitorii - din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, legea trebuie sa contina si dispozitii tranzitorii, care sa cuprinda masurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice nascute in temeiul vechii reglementari care urmeaza sa fie inlocuita de noul act normativ. Dispozitiile tranzitorii trebuie sa asigure, pe o perioada determinata, corelarea celor doua reglementari, astfel incat punerea in aplicare a noului act normativ sa decurga firesc si sa evite retroactivitatea acestuia sau conflictul intre norme succesive.
18. In acord cu prevederile legale in materia redactarii actelor normative, Legea nr. 101/2016 prevede in capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale, la art. 68, faptul ca dispozitiile acestei legi se completeaza cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in masura in care prevederile acestora din urma nu sunt contrare.
19. In completarea acestor dispozitii, in virtutea art. 69 din Legea nr. 101/2016, contestatiile/cererile/plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a acestei legi continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazute de legea in vigoare la data la care au fost depuse. Contestatiile depuse, in conditiile legii, la posta, inainte de data intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2016, raman supuse solutionarii conform legii in vigoare la data la care au fost depuse, chiar daca sunt inregistrate la Consiliu/instanta de judecata dupa aceasta data [alin. (1) si alin. (3) ]. Termenele procedurale aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman supuse legii in vigoare la data la care au inceput sa curga [alin. (1) si alin. (3) ].
20. Dispozitiile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, criticate in prezenta cauza, statueaza ca dispozitiile acestei legi se aplica numai contestatiilor/cererilor/plangerilor formulate dupa intrarea ei in vigoare.
21. Ca atare, din evaluarea prevederilor art. 69 din Legea nr. 101/2016, Curtea observa ca aceste norme, in ansamblu, clarifica tocmai aspecte importante privind aplicarea in timp a prevederilor in materia achizitiilor publice, prevederile criticate in prezenta cauza stabilind in concret faptul ca acestea se aplica pentru viitor, dupa intrarea legii in vigoare, contestatiilor/cererilor/plangerilor formulate, fiind asadar previzibile si in concordanta cu principiul securitatii raporturilor juridice si principiul neretroactivitatii legi civile, reglementand in domeniul propriu de activitate a legii. Or, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate doreste o ultraactivitate a legii vechi.
22. Mai mult, Legea nr. 101/2016 stabileste remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, desigur in conditiile stabilite prin legislatia in materie, spre exemplu cum era prevazuta in forma initiala a legii, respectiv la art. 6, obligatia persoanei care se considera vatamata de a notifica autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de 10 zile si 5 zile, dupa caz, de la luarea la cunostinta a actului autoritatii contractante considerat nelegal, astfel ca in orice procedura in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica se poate apela la instanta de judecata sau la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar cu ocazia solutionarii litigiilor se pot face apararile necesare.
23. Persoana care se considera vatamata este orice operator economic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) are sau a avut un interes in legatura cu o procedura de atribuire; si (ii) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind o procedura de atribuire [art. 3 lit. f) din Legea nr. 101/2015].
24. Pentru solutionarea contestatiei, persoana care se considera vatamata se poate adresa: a) fie pe cale administrativ-jurisdictionala Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; b) fie pe cale judiciara instantei de judecata [art. 4 alin. (1)].
25. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in temenele prevazute de lege [art. 8 alin. (1)]. Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre autoritatea contractanta si/sau de catre orice persoana vatamata de masurile dispuse de Consiliu cu plangere la instanta de judecata competenta, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare pentru partile cauzei, respectiv de la data luarii la cunostinta de catre alte persoane vatamate (art. 29).
26. Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor prezentei legi. Competenta de solutionare a contestatiilor privind procedurile de atribuire prevazute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, sectia de contencios administrativ si fiscal, prin complete specializate in achizitii publice. Contestatia este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei (art. 69).
27. In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate dispune la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea procedurii de atribuire. Incheierea poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare [art. 49 alin. (3) si (4)].
28. In aceste conditii, potrivit art. 49 alin. (6), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea hotararii instantei privind solutionarea contestatiei si, in orice caz, numai dupa expirarea termenului legal de asteptare prevazut la art. 59 alin. (1), iar contractul incheiat cu nerespectarea acestor prevederi este lovit de nulitate absoluta.
29. Prin urmare, Curtea nu poate retine pretinsa incalcare a prevederilor constitutionale si conventionale cu privire la accesul liber la justitie si la dreptul de aparare, astfel ca exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
30. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea IN - S.R.L. din Craiova in Dosarul nr. YYY/43/2016 al Curtii de Apel Targu Mures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta din data de 4 octombrie 2018.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Decizia 620/2018    Achizitie publica    Contracte sectoriale    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor    Legea 101/2016
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Plata drepturilor salariale restante. Sarcina probei revine angajatorului.
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt, Sentinta civila nr. 312/2020 din 30 iunie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu