Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       13491 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.

SECTIUNEA 1: Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Articolul 50
(1) Entitatea contractanta atribuie contractul de concesiune prin una dintre urmatoarele proceduri de atribuire:
a) licitatie deschisa; /> b) dialog competitiv.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , entitatea contractanta poate utiliza ca
procedura de atribuire negocierea fara publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 64 si art. 65.
(3) Pe parcursul procedurii de atribuire, entitatea contractanta nu furnizeaza, in mod discriminatoriu, informatii care pot avantaja anumiti candidati sau ofertanti in raport cu ceilalti.
SECTIUNEA 2: Licitatia deschisa

Articolul 51
(1) Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.
(2) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.
(3) Entitatea contractanta poate stabili prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire ca procedura de licitatie deschisa sa se desfasoare in doua etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54:
a) prima etapa - depunerea ofertelor elaborate in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta;
b) etapa a doua - negocieri in vederea imbunatatirii ofertelor admisibile si evaluarea ofertelor imbunatatite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.
(4) In cazul in care alege sa aplice procedura licitatiei deschise cu etapa de negociere, entitatea contractanta stabileste prin documentatia de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii.
(5) In cuprinsul documentatiei de atribuire entitatea contractanta defineste obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesitatilor autoritatii contractante si a caracteristicilor solicitate pentru lucrarile sau serviciile care urmeaza a fi concesionate si stabileste criteriile de atribuire, precum si modul de repartizare a riscurilor.
(6) In cadrul descrierii elementelor prevazute la alin. (5) entitatea contractanta stabileste care sunt cerintele minime pe care ofertele trebuie sa le indeplineasca.
(7) Informatiile furnizate prin documentatia de atribuire trebuie sa fie suficient de precise, clare si complete pentru a permite operatorilor economici sa determine natura si obiectul concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora sa decida transmiterea unei oferte sau neparticiparea la procedura de atribuire.

Articolul 52
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de concesionare criteriile de calificare si, in cazul in care se utilizeaza etapa de negociere, regulile aplicabile.
(2) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile o invitatie de participare la etapa negocierii.

Articolul 53
(1) Entitatea contractanta negociaza in etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o oferta admisibila si a fost invitat conform art. 52 alin. (2) , in vederea imbunatatirii continutului acestora.
(2) In cadrul negocierii, entitatea contractanta si ofertantii pot discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate in documentatia de atribuire, cu exceptia obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire si cerintelor minime, care nu se pot modifica in cursul negocierii.
(3) Pe durata negocierii, entitatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj in raport cu ceilalti.
(4) Entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti ofertanti solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un ofertant care participa la negociere, fara acordul acestuia, exprimat in scris, cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.

Articolul 54
(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor, in cazul in care procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, respectiv de depunere a ofertelor initiale, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 30 de zile.
(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa negocierii si data-limita de depunere a ofertelor imbunatatite, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 22 de zile.
(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea ofertelor sa fie facuta prin mijloace electronice.
SECTIUNEA 3: Dialogul competitiv

Articolul 55
(1) Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare.
(2) In cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta prin anuntul de concesionare sa aiba dreptul de a participa la etapele urmatoare.

Articolul 56
(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.
(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor finale este de cel putin 22 de zile.
(3) Termenul de primire a solicitarilor de participare poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea solicitarilor de participare sa fie facuta prin mijloace electronice.

Articolul 57
Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:
a) prima etapa - depunerea solicitarilor de participare si selectarea candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si de selectie prevazute in documentatia de atribuire;
b) etapa a doua - dialogul cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro