Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

  Publicat: 02 Jan 2017       187444 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017

Actualizata prin:
- Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016)
- Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M. Oficial nr. 975 din 06 decembrie 2016)

Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
A fost promulgat la 11.09.1865
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana care primeste un legat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Impozit care se aplica in mod direct asupra unei activitati inca de la inceperea (nasterea) ei.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
A fost promulgat la 11.09.1865
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act adoptat de organele de stat,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

d) alte sume incasate in conditiile legii si se utilizeaza pentru finantarea activitatilor cuprinse in Programul national de cadastru si carte funciara, prevazut la alin. (23) , program ce se poate finanta si din fonduri externe nerambursabile, precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale.
(4) Veniturile prevazute la alin. (3) sunt venituri proprii ale Agentiei Nationale si pot fi incasate si prin intermediul unitatilor subordonate. Agentia Nationala repartizeaza unitatilor subordonate subventii si sume aferente veniturilor proprii.
(6) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (3) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4) -(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara.
(7) Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii, de catre notarii publici, a certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si a certificatelor de mostenitor, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se face de catre Agentia Nationala, din veniturile proprii in aplicarea Programului national de cadastru si carte funciara, chiar si ulterior finalizarii inregistrarii sistematice, sub conditia respectarii termenelor maximale prevazute la alin. (9) si la art. 11 alin. (2) lit. s) .
(8) Procedura de eliberare si termenul de plata a certificatelor prevazute la alin. (7) se stabilesc prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(81) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agentia Nationala pentru eliberarea de catre notarii publici a certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se stabileste, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, prin ordin comun al ministrului justitiei si al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) Plata certificatelor de mostenitor se face de catre Agentia Nationala conform procedurii prevazute la alin. (8) , cu exceptia certificatelor de mostenitor eliberate ulterior implinirii unui termen de 2 ani de la data finalizarii inregistrarii sistematice.
(10) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica nu se datoreaza impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare, prin derogare de la dispozitiile art. 771 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte catre bugetul de stat sau bugetele locale. Prevederile art. 771 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cadrul procesului de inregistrare sistematica.
(11) Prin derogare de la dispozitiile art. 771 alin. (6) -(8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la calculul, incasarea si virarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care opereaza transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia constatate prin certificat de mostenitor, certificat de mostenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, in vederea realizarii inregistrarii sistematice. Dispozitiile art. 771 alin. (6) -(8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile certificatelor de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar.
(12) Pentru inscrierea in cartea funciara a drepturilor reale in conditiile alin. (10) si (11) , registratorii de carte funciara nu solicita dovada indeplinirii obligatiei de plata a acestui impozit .
(13) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele si pe seama Agentiei Nationale, pe chitantiere puse la dispozitie de catre Agentia Nationala si inscriptionate cu datele sale de identificare, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plata, ca urmare a viramentelor bancare efectuate in contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plata sau orice alte modalitati prevazute de lege. Tarifele incasate de notarii publici in contul biroului notarial, in conditiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevazute anterior sunt virate, pana la data de 25 a lunii urmatoare, in contul Agentiei Nationale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidentelor tinute de biroul notarial. Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara se stabileste de Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania prin protocol, care se aproba in conditiile alin. (8) . Evidenta tarifelor incasate de notarii publici in conditiile prezentei legi se tine separat de evidenta financiar-contabila a biroului notarial.
(131) In cazul in care notarii publici nu vireaza tarifele incasate, in termenul si in conditiile prevazute la alin. (13) , tarifele, inclusiv accesoriile aferente acestora, se stabilesc prin decizia oficiului teritorial, semnata de director si de contabilul-sef, avizata de legalitate. Decizia oficiului teritorial constituie titlu executoriu, iar executarea silita se efectueaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(132) Pentru neachitarea tarifelor incasate de catre notarii publici la termenul prevazut la alin. (13) , se aplica dispozitiile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creantele datorate bugetului de stat .
(133) Tarifele prevazute de prezenta lege sunt creante bugetare asimilate creantelor fiscale.
(14) Agentia Nationala si institutiile subordonate nu emit facturi fiscale pentru tarifele incasate in vederea furnizarii serviciilor prestate in domeniul specific de activitate, prevedere aplicabila inclusiv situatiilor in care tarifele sunt incasate prin virament in contul biroului notarial potrivit alin. (13) .
(15) In vederea efectuarii viramentului in contul biroului notarial, notarul public elibereaza beneficiarului un inscris din care rezulta valoarea tarifului aferent serviciului de cadastru si publicitate imobiliara solicitat. Dovada incasarii tarifelor prin ordine de plata ca urmare a viramentelor bancare efectuate in contul biroului notarial se face cu copia ordinului de plata in contul acestuia si prin mentiunile corespunzatoare din incheierea de autentificare, incheierea finala emisa ca urmare a dezbaterii succesiunii sau incheierea de intabulare si extrasul de carte funciara, dupa caz.
(16) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala.
(17) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza de consiliul de administratie si se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(18) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.
(19) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului din subventia acordata de la bugetul de stat se restituie la acest buget . Subventia nu se regularizeaza cu veniturile proprii, iar veniturile proprii ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator.
(20) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate .
(21) Agentia Nationala isi asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) , si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
(22) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.
(23) Se instituie Programul national de cadastru si carte funciara in scopul inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, realizarii planului cadastral al imobilelor si deschiderii cartilor funciare la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale.
(24) Planul cadastral al imobilelor si cartile funciare deschise potrivit alin. (23) reflecta situatia tehnica si juridica actuala a imobilelor.
(25) In aplicarea prevederilor alin. (23) si (24) , ca urmare a sesizarii camerei notarilor publici, potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (2) lit. g) si ale art. 12 alin. (4) , notarii publici elibereaza certificatele de mostenitor pentru succesiunile nedezbatute, respectiv certificatele de inscriere a posesorului ca proprietar, la cererea persoanelor interesate.
(26) Programul national de cadastru si carte funciara prevazut la alin. (23) se aproba prin hotarare a Guvernului.
(27) Programul national de cadastru si carte funciara include actiunile necesare derularii, precum si sumele aferente acestora si consta in activitati precum:
a) masuratori cadastrale;
b) activitati de geodezie, cartografie, topografie si fotogrammetrie;
c) activitati de informare si constientizare a publicului;
d) dezvoltare si mentenanta a sistemelor informatice;
e) conversia cartilor funciare si a documentatiilor cadastrale din format analogic in format digital;
f) tehnica de calcul si de stocare;
g) alte activitati ce decurg din derularea Programului national de cadastru si carte funciara .
(28) In vederea realizarii Programului national de cadastru si carte funciara mentionat la alin. (23) :
a) se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale si al unitatilor subordonate compartimente functionale de inregistrare sistematica a proprietatilor imobiliare, ale caror atributii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si care urmaresc, in principal, coordonarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si la nivel national;
b) Agentia Nationala poate angaja personal cu contract de munca pe perioada determinata, cu finantare din venituri proprii. Salarizarea personalului angajat cu contract de munca pe perioada determinata se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din Agentia Nationala sau unitatile subordonate, dupa caz.
c) prin fisa postului se stabilesc atributiile corespunzatoare nivelului de pregatire profesionala a intregului personal angajat in cadrul Agentiei Nationale si al unitatilor subordonate, in vederea indeplinirii activitatilor specifice institutiei, inclusiv activitatile de receptie si cele corespunzatoare Programului national de cadastru si carte funciara, indiferent de modul de finantare;
d) intreg personalul Agentiei Nationale si institutiilor subordonate, inclusiv personalul nou angajat in conditiile lit. b) , beneficiaza de toate drepturile, inclusiv drepturile de natura salariala dobandite anterior de personalul angajat pe perioada nedeterminata.
(29) In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara se cofinanteaza si lucrarile de inregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ-teritoriale.
(30) Valoarea cofinantarii este in cuantum fix de 60 lei/carte funciara.
(31) In situatia in care lucrarile de cadastru sistematic contractate, in conditiile alin. (29) , de unitatile administrativ-teritoriale au o valoare inferioara celei stabilite la alin. (30) , Agentia Nationala va deconta o suma fixa, care nu poate depasi valoarea contractului.
(32) Plata destinata cofinantarii prevazute la alin. (31) se face de catre Agentia Nationala, in limita bugetului aprobat, ulterior finalizarii inregistrarii sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(33) Plata prevazuta la alin. (29) -(32) se aproba de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale, la solicitarea expresa a unitatii administrativ-teritoriale, cu mentionarea sumei care se solicita a se deconta.
(34) Fondurile aferente acestor lucrari se vireaza in contul unitatilor administrativ-teritoriale ulterior infiintarii cartilor funciare, iar suma ce urmeaza a fi virata se va calcula raportat la numarul total de carti funciare, in aplicarea situatiilor particulare prevazute la alin. (30) si (31) .
(341) In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara se finanteaza, in conditiile legii, si lucrarile de inregistrare sistematica ce vor fi initiate de unitati administrativ-teritoriale, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
(342) Prin exceptie de la prevederile alin. (341) , in unitatile administrativ-teritoriale in care nu sunt terenuri in extravilan, unitatile administrativ-teritoriale beneficiare prevazute la alin. (341) pot demara lucrarile de inregistrare sistematica la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan.
(343) Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica prevazute la alin. (341) si (342) se efectueaza prin alocarea fiecarei unitati administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agentiei Nationale, prin bugetele oficiilor teritoriale, in limita bugetului aprobat si a acordului Consiliului de administratie, pe baza de contract de finantare multianual, care va contine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrarilor de catre Agentia Nationala, prin oficiile teritoriale.
(344) Alocarea sumelor aprobate cu destinatia prevazuta la alin. (341) si (342) unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare se realizeaza ca urmare a aprobarii de catre Consiliul de administratie, de la o pozitie distincta de transferuri, din bugetul Agentiei Nationale, prin bugetele oficiilor teritoriale, si constituie surse de finantare complementare pentru bugetele acestora. Sumele primite de unitatile administrativ-teritoriale se evidentiaza la o pozitie distincta de venituri in bugetele acestora.
Afişează Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 7/1996    Legea 7/1996 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro