Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG 18/2017, privind asistenta medicala comunitara

OUG 18/2017, privind asistenta medicala comunitara

  Publicat: 03 Mar 2017       11022 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 18/2017 - asistenta medicala comunitara

Publicata in Monitorul Oficial nr. 154 din 01 martie 2017

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Denumire data monedei unice europene.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(examinare analitica). In mai 1995, Cartea Alba cu privire la pregatirea tarilor asociate din Europa centrala si de est pentru integrarea in piata unica a Uniunii Europene a stabilit un set de reglementari comunitare ce ar fi trebuit incorporat in dreptul national, inainte de acceptarea ca membru al Uniunii Europene.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,

in considerarea faptului ca Guvernul Romaniei s-a angajat sa imbunatateasca starea de sanatate a populatiei Romaniei, prin asigurarea accesului la servicii preventive, de urgenta, curative si reabilitare de calitate, aspecte reglementate si in Strategia nationala de sanatate 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.028/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014,

in vederea asigurarii conditiilor necesare unei utilizari eficace si eficiente a resurselor disponibile, respectiv o acoperire mai mare a nevoilor de sanatate ale populatiei prin serviciile de la baza sistemului de sanatate, intre care serviciile de asistenta medicala comunitara ocupa un loc esential,

tinand cont ca in Acordul de parteneriat dintre Romania si Uniunea Europeana se mentioneaza ca in perioada 2014-2020 se vor urmari dezvoltarea serviciilor comunitare, pentru a optimiza accesul persoanelor vulnerabile la serviciile medicale esentiale, precum si o mai buna integrare a serviciilor sanitare si sociale disponibile la nivelul comunitatilor,

avand in vedere ca in unele programe operationale pentru perioada 2014-2020 au fost incluse si obiective de dezvoltare a serviciilor comunitare, fie din perspectiva imbunatatirii pregatirii si disponibilitatii resurselor umane care sa fie angrenate in serviciile medicale comunitare, fie din cea a ameliorarii infrastructurii acestor servicii,

intrucat legislatia privind asistenta medicala comunitara, asa cum este la momentul actual, nu permite luarea unor masuri generate de noile oportunitati de finantare europeana pentru dezvoltarea serviciilor comunitare,

tinand cont ca in prezent nu exista cadrul legislativ pentru definirea centrelor comunitare integrate, ca furnizori esentiali de servicii de asistenta medicala comunitara, desi au trecut 3 ani de la inceperea ciclului de finantare europeana 2014-2020, luand in considerare ca acest vid legislativ a condus la imposibilitatea accesarii fondurilor europene planificate pentru dezvoltarea serviciilor comunitare integrate din ciclul 2014-2020 atat in cadrul Programului operational Capital uman, axa 4.10, cat si in special in cadrul Programului operational Regional, axa 8,

avand in vedere ca o componenta importanta a protectiei sociale o reprezinta asistenta sociala ca ansamblu de institutii, programe, masuri, activitati, servicii specializate de protectie a persoanelor care nu au posibilitatea de a-si realiza prin eforturi proprii un mod decent de viata,

in considerarea faptului ca beneficiarii acestor servicii sunt, cu precadere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile, inclusiv roma,

pentru a evita aparitia unor situatii de natura a accentua acest fenomen, care risca sa ia amploare in lipsa unor masuri urgente, statul, in calitate de garant al Constitutiei, are obligatia de a acorda asistenta sociala persoanelor vulnerabile, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societati.

Avand in vedere necesitatea imperioasa a accesarii cu celeritate a fondurilor europene, precum si actualizarea reglementarilor privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara,

tinand cont ca lipsa unei astfel de reglementari face imposibila atat accesarea programelor operationale sus-mentionate, cat si implementarea obiectivelor Strategiei nationale de sanatate, dar si al altor strategii sectoriale, in conditiile in care dezvoltarea retelei de asistenta medicala comunitara si a centrelor comunitare integrate, indicatori asumati de Ministerul Sanatatii in Strategia nationala de sanatate 2014-2020 si in Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020,

in considerarea faptului ca investitiile vizate de FESI 2014-2020 prin POR si POCU sunt programate pentru a asigura complementaritatea investitiilor soft si hard si pot ajunge pana la 355 mii. euro, iar conditia esentiala pentru a asigura absorbtia acestor fonduri este existenta cadrului legislativ care sa permita definirea cadrului integrat pentru serviciile medicale comunitare, deoarece este necesara identificarea nevoilor nationale de astfel de servi ci i/centre comunitare integrate, intrucat absenta reglementarilor prezentului act normativ conduce la imposibilitatea lansarii apelurilor de proiecte programate in cadrul POR si POCU care insumeaza aproximativ 355 mii. euro pentru finantarea interventiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate,

luand in considerare ca aceasta situatie pericliteaza procesul de absorbtie a fondurilor europene si implicit a veniturilor bugetului de stat calculate in baza absorbtiei de fonduri estimate,

tinand cont ca intarzierea lansarii acestor interventii poate afecta si alocarea la nivelul programelor, data fiind dezangajarea automata de fonduri stabilita de regulamentele europene pentru anul 2018,

in considerarea faptului ca neutilizarea fondurilor europene pana la momentul actual va face greu de realizat un grad de absorbtie convenabil, creand chiar riscul pierderii de fonduri europene, prin procedura de ``dezangajare`` (deccommittment) In conformitate cu art. 86 si 136 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.303/2013 privind prevederile comune asupra Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European, Fondului de Coeziune, Fondului Agricol European pentru Dezvoltare Rurala si Fondului European Maritim si de Pescuit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 347 din 20 decembrie 2013,

avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si strategic si sunt o prioritate a Programului de guvernare, precum si faptul ca Romaniei, in calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, ii revine sarcina de a respecta documentele strategice,

tinand cont ca axa prioritara 8.1 a POR 2014-2020, Obiectivul specific 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, vizeaza sprijinirea de actiuni de constructie/reabilitarea/modemizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate sociomedicale,

luand in considerare ca actualul context conduce la riscul pierderii fondurilor alocate acestui domeniu in conditiile in care apelurile de proiecte nu vor fi lansate cat mai curand,

in considerarea faptului ca in prezent statul roman nu a indeplinit la termenul stabilit o conditionalitate ex ante si avand in vedere ca, potrivit alin. 21 din preambulul Regulamentului 1.303/2013, Comisia are competenta de a suspenda platile intermediare pentru prioritatile relevante ale programului, in conditii clar definite,

apreciem ca toate acestea constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu mai poate fi amanata. Din cauza amplorii fenomenului si a consecintelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative care continua sa se produca asupra fondurilor europene, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop reglementarea asistentei medicale comunitare la nivelul comunelor, al oraselor, al municipiilor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si infiintarea, organizarea si functionarea centrelor comunitare integrate, in vederea facilitarii si imbunatatirii accesului populatiei si, in special, al grupurilor vulnerabile la servicii de sanatate, integrate la nivelul comunitatilor cu serviciile sociale si educationale.

Art. 2. -Asistenta medicala comunitara se realizeaza pe baza nevoilor medico-sociale identificate prin catagrafia populatiei apartinand grupurilor vulnerabile din comunitati, fiind in concordanta cu politicile si strategiile guvernamentale, precum si cu cele ale autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 3. - (1) Asistenta medicala comunitara cuprinde ansamblul de programe, servicii de sanatate si actiuni de sanatate publica furnizate la nivelul comunitatilor cu scopul cresterii accesului populatiei si, in special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie roma, la servicii de sanatate, in special la cele centrate pe prevenire.

(2) Scopul asistentei medicale comunitare consta in imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin asigurarea echitabila a accesului la servicii de sanatate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educatie, amplasarea acesteia in mediul rural sau urban sau de distanta fata de furnizorul de servicii medicale.

Art. 4. - (1) Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistenta medicala comunitara a populatiei, in special a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, in conditiile legii si in limitele resurselor umane si financiare existente.

(2) Personalul care presteaza activitati de asistenta medicala comunitara lucreaza in colaborare cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asistenta sociala, cu personalul centrului comunitar integrat si cu alti furnizori de servicii de sanatate, sociale, educationale, inclusiv cu organizatii neguvernamentale care furnizeaza servicii de profil.

(3) Modalitatile de colaborare dintre furnizorii de servicii prevazuti la alin. (2) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

CAPITOLUL II

Obiectivele, activitatile si beneficiarii serviciilor

de asistenta medicala comunitara

Art. 5. - Obiectivele asistentei medicale comunitare sunt urmatoarele:

a) identificarea activa, in colaborare cu serviciul public de asistenta sociala, a problemelor medico-sociale ale comunitatii si, in special, ale persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;

b) facilitarea accesului populatiei, in special al persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, la servicii de sanatate si sociale;

c) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos, inclusiv prin actiuni de educatie pentru sanatate in comunitate;

d) participarea la implementarea de programe, proiecte, actiuni si interventii de sanatate publica adaptate nevoilor comunitatii, in special persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;

e) furnizarea de servicii de sanatate in limita competentelor profesionale legale ale personalului cu atributii in domeniu .

Art. 6. - Activitatile desfasurate in domeniul asistentei medicale comunitare de catre personalele care au atributii legale in acest domeniu, in vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 5, sunt urmatoarele:

a) identificarea in cadrul comunitatii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sanatate ale acestora;

b) desfasurarea de programe si actiuni destinate protejarii sanatatii, promovarii sanatatii si in directa legatura cu determinanti ai starii de sanatate, respectiv stil de viata, conditii de mediu fizic si social, acces la servicii de sanatate si efectuarea de activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos;

c) furnizarea de servicii de profilaxie primara si secundara catre membrii comunitatii, in special catre persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

d) participarea la desfasurarea diferitelor actiuni colective de pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational si implementarea programelor nationale de sanatate, inclusiv mobilizarea populatiei pentru participarea la programele de vaccinari si controalele medicale profilactice;

e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren si participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii;

f) identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si transmiterea informatiilor despre acestea catre medicul de familie, cu precadere a copiilor si a gravidelor, in scopul obtinerii calitatii de asigurat de sanatate si a asigurarii accesului acestora la servicii medicale;

g) supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de nutritie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice recomandate de medic;

h) identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lauzelor;

i) identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei si informarea acestora despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

Afişează OUG 18/2017, privind asistenta medicala comunitara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 18/2017    Asistenta medicala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

justificarea arestarii preventive
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ordonanta presedintiala impotriva deciziilor angajatorului este admisibila in considerarea principiului stabilitatii in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 120/2017, in sedinta publica din 3 martie 2017

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Acordare cheltuieli de spitalizare
Pronuntaţă de: Judecatoria Tulcea - Sentinta civila nr. 3502 din data 11.11.2011Articole Juridice

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Imposibilitatea refuzului delegarii de catre salariat
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Compensarea orelor de munca suplimentara
Sursa: MCP Cabinet avocati