Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG 18/2017, privind asistenta medicala comunitara

OUG 18/2017, privind asistenta medicala comunitara

  Publicat: 03 Mar 2017       7311 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 18/2017 - asistenta medicala comunitara

Publicata in Monitorul Oficial nr. 154 din 01 martie 2017

Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,

j) monitorizarea si supravegherea in mod activ a bolnavilor din evidenta speciala, respectiv evidenta privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburari mintale si de comportament, consumatori de substante psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afectiuni medicale inscrise in registre si evidente speciale;

k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenta medicala a pacientului cronic sau in stare de dependenta si a varstnicului, in special a varstnicului singur, complementar asistentei medicale primare, secundare si tertiare;

l) consilierea medicala si sociala, in limita competentelor profesionale legale;

m) furnizarea de servicii de asistenta medicala de urgenta in limita competentelor profesionale legale;

n) directionarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile catre serviciile medicale si sociale si monitorizarea accesului acestora;

o) organizarea si desfasurarea de actiuni in comun cu serviciile sociale din primarie si personal din alte structuri de la nivel local sau judetean, in cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sanatate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

p) identificarea si notificarea autoritatilor competente a cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situatii care necesita interventia altor servicii decat cele care sunt de competenta asistentei medicale comunitare;

q) colaborarea cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatii neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte si actiuni care se adreseaza persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

r) alte activitati, servicii si actiuni de sanatate publica adaptate nevoilor specifice ale comunitatii si persoanelor din comunitate apartinand grupurilor vulnerabile;

s) Intocmirea evidentelor si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei.

Art. 7. - (1) Beneficiarii serviciilor de asistenta medicala comunitara sunt membrii comunitatii, cu precadere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie roma.

(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gasesc in urmatoarele situatii:

a) nivel economic sub pragul saraciei;

b) somaj;

c) nivel de educatie scazut;

d) dizabilitate;

e) boli cronice;

f) boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paliative;

g) graviditate;

h) varsta a treia;

i) varsta sub 18 ani;

j) fac parte din familii monoparentale;

k) risc de excluziune sociala;

l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunitatii.

(3) Persoana vulnerabila din punct de vedere medical este persoana supusa riscului de a suferi afectari ale starii de sanatate prin actiunea unor determinanti biologici, de mediu fizic, social si economic, comportamentali sau care tin de serviciile de sanatate sau ca urmare a probabilitatii crescute de a dezvolta anumite boli sau stari patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce tin de varsta, stare de dizabilitate sau de alte situatii fiziologice.

(4) Persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere social sunt cele prevazute la art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL III

Furnizarea si organizarea serviciilor de asistenta medicala comunitara

Art. 8. - (1) Furnizarea serviciilor de asistenta medicala comunitara se poate face prin:

a) serviciul public de asistenta sociala, infiintat potrivit sectiunii a 3-a ``Organizarea si administrarea serviciilor sociale`` din capitolul III ``Sistemul de servicii sociale" din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare;

b) compartimentul de asistenta medicala comunitara din cadrul autoritatilor administratiei publice locale;

c) centre comunitare integrate infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale;

d) aparatul de specialitate al primarului.

(2) Indeplinirea serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara prevazute la art. 6 se realizeaza de catre urmatoarele categorii profesionale, in limita competentelor:

a) asistenti medicali comunitari;

b) mediatori sanitari, in functie de specificul comunitatii.

(3) Atributiile categoriilor profesionale prevazute la alin. (2) prin care se realizeaza activitatile prevazute la art. 6 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9. - (1) Categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) functioneaza la nivelul unitatilor/subdiviziunilor unitatilor administrativ-teritoriale, avand statutul de personal contractual, in cadrul serviciului public de asistenta sociala infiintat potrivit

Legii nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, in cadrul compartimentului de asistenta medicala comunitara sau in aparatul de specialitate al primarului.

(2) Conditiile generale de ocupare a posturilor de catre categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevazute in Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Conditiile specifice de ocupare a posturilor de catre categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Numarul de personal din cadrul serviciului public de asistenta sociala se stabileste tinand seama de prevederile art. 6 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea nr. 199/1997, neintrand in numarul maxim de posturi stabilit pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, potrivit legii.

Art. 10. - Serviciile de asistenta medicala comunitara pot fi asigurate prin personalul de specialitate prevazut la art. 8 alin. (2), angajat in cadrul structurilor prevazute la art. 8 alin. (1).

Art. 11. - (1) In functie de nevoile identificate la nivelul comunitatilor, privind furnizarea integrata de servicii medico-socio-educationale, in subordinea autoritatilor executive ale administratiei publice locale se pot infiinta centre comunitare integrate, ca entitati cu sau fara personalitate juridica, finantate integral din bugetele locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(2) Centrele comunitare integrate, organizate in subordinea autoritatilor executive ale administratiei publice locale, furnizeaza persoanelor, inclusiv celor de etnie roma si grupurilor vulnerabile, servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale si educationale, din unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale deservite.

(3) In centrul comunitar integrat este obligatoriu ca personalul minim sa fie format din asistent medical comunitar si asistent social, iar in functie de specificul comunitatii si alte categorii profesionale necesare desfasurarii activitatii din centrul comunitar integrat.

(4) Metodologia comuna de coordonare, monitorizare, evaluare si raportare a serviciilor furnizate in centrele comunitare integrate se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit standardelor si bunelor practici dezvoltate de catre autoritatile competente.

(5) Organizarea, functionarea si finantarea centrelor comunitare integrate prevazute la alin. (1) si (2) si Protocolul-cadru de colaborare dintre centrele comunitare integrate si serviciul public de asistenta sociala se stabilesc si se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 12. - (1) Categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) au calitatea de personal contractual incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in conditiile legii, beneficiind de drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate .

(2) Contractul individual de munca al categoriilor profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) se incheie cu autoritatea administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea .Afişează OUG 18/2017, privind asistenta medicala comunitara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 18/2017    Asistenta medicalaComentează: OUG 18/2017, privind asistenta medicala comunitara
Jurisprudenţă

Ordonanta presedintiala impotriva deciziilor angajatorului este admisibila in considerarea principiului stabilitatii in munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 120/2017, in sedinta publica din 3 martie 2017

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Acordare cheltuieli de spitalizare
Pronuntaţă de: Judecatoria Tulcea - Sentinta civila nr. 3502 din data 11.11.2011Articole Juridice

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Imposibilitatea refuzului delegarii de catre salariat
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Compensarea orelor de munca suplimentara
Sursa: MCP Cabinet avocati

Gestiunea de afaceri ca izvor de obligatii
Sursa: Stefanescu Laura Oana

Concediul pentru incapacitate temporara de munca pentru neoplazie – acordare, prelungire, pensie de invaliditate
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim