Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       6592 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

h) Compartimentul managementul situatiilor de urgenta;
i) Compartimentul sanatate si securitate in munca si protectia mediului;
j) Compartimentul informatii clasificate;
k) Cabinetul medical;
l) Compartimentul cooperare si programe;
m) Compartimentul secretariat.
(2) In cadrul penitenciarelor anume desemnate functioneaza grupe de interventie in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 2.748/C/2010 pentru aprobarea Manualului de proceduri utilizat de negociatori in gestionarea incidentelor critice si a Manualului pentru gestionarea incidentelor, care pot fi organizate la nivel de birou sau compartiment.
(3) Atributiile sectoarelor de activitate si ale structurilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin prezentul regulament.
(4) Sectoarele de activitate si celelalte structuri prevazute la alin. (1) au urmatoarele atributii generale comune:
a) participa la perfectionarea pregatirii de specialitate a functionarilor publici cu statut special din domeniul de competenta si la evaluarea pregatirii profesionale a personalului debutant;
b) pastreaza corespondenta si documentatiile structurii potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite;
c) intocmesc proceduri operationale sau propun modificarea lor, dupa caz;
d) furnizeaza, spre a fi comunicate din oficiu de catre unitate, informatiile de interes public stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
(5) Atributiile si responsabilitatile specifice functiilor din structura penitenciarului se stabilesc prin fisele posturilor.
(6) Fisele posturilor se intocmesc in 3 (trei) exemplare, dintre care un exemplar la titularul postului, un exemplar la seful structurii si unul la structura de resurse umane.
(7) Pentru posturile vacante, fisele posturilor se intocmesc in 2 (doua) exemplare, un exemplar ramanand la seful structurii, iar un exemplar se inainteaza structurii de resurse umane. La momentul ocuparii postului respectiv, devin aplicabile prevederile alin. (6) .
(8) Fisele posturilor vor fi elaborate sau modificate, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia. Rubrica "Avizat" se va completa doar acolo unde exista o treapta ierarhica corespunzatoare.
(9) In cazul modificarii prezentului regulament, fisele posturilor se vor actualiza corespunzator, in termen de 30 de zile de la data modificarii.
CAPITOLUL II: Compartimentul juridic

Articolul 18
Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale unitatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 19
Consilierul juridic are urmatoarele atributii generale:
a) reprezinta institutia, pe baza imputernicirii date de catre director, si apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte institutii publice, cu persoane fizice sau juridice;
b) formuleaza si prezinta conducerii unitatii, in scris, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
c) formuleaza si prezinta conducerii unitatii, in scris, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind neexercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile unitatii;
d) propune directorului sesizarea parchetului in cazul savarsirii unor infractiuni in legatura cu serviciul de catre personalul din unitate;
e) documenteaza juridic, redacteaza si depune in termenele prevazute de lege cererile de chemare in judecata, intampinarile, cererile reconventionale, notele de sedinta, probele si concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care unitatea este parte;
f) urmareste, in conditiile legii, obtinerea titlurilor executorii si ia masurile necesare de punere in executare a acestora;
g) avizeaza, exclusiv sub aspectul legalitatii, orice document de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a penitenciarului;
h) avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului;
1) avizeaza sub aspectul legalitatii clauzele contractelor incheiate de penitenciar, conventiile si actele administrative emise de catre directorul unitatii;
j) colaboreaza cu celelalte compartimente ale unitatii pentru rezolvarea solicitarilor primite din sfera de competenta a acestora, formuland puncte de vedere referitoare la modul de interpretare si aplicare a unor prevederi legale. Pentru emiterea opiniei, structurile pun la dispozitia consilierului juridic intreaga documentatie, iar in cuprinsul solicitarii trebuie sa se regaseasca rezultatul propriei analize de specialitate si motivatia pentru care se impune interpretarea juridica;
k) semnaleaza cazurile de aplicare neuniforma a actelor normative si, cand este cazul, face propuneri corespunzatoare, inclusiv propuneri de modificare si completare a legislatiei;
l) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unitatii in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie;
m) participa, in baza dispozitiei conducerii, la negocierea contractelor/acordurilor care urmeaza sa fie incheiate de unitatea penitenciara;
n) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
o) indeplineste alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta .

Articolul 20
In cadrul Biroului/Compartimentului juridic se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL III: Compartimentul secretariat

Articolul 21
(1) Structura secretariat se afla in directa subordonare a directorului unitatii, asigurand primirea corespondentei, transmiterea informatiei si relationarea cu alte autoritati si institutii publice, precum si gestionarea relatiei cu publicul.
(2) In indeplinirea atributiilor care ii revin, structura secretariat colaboreaza cu celelalte structuri si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare, in vederea solutionarii in termen legal a tuturor solicitarilor care ii sunt adresate.
(3) Structura secretariat gestioneaza corespondenta la nivelul unitatii, in functie de obiectul acesteia sau rezolutia conducerii penitenciarului.
(4) In cadrul structurii secretariat, inregistrarea corespondentei adresate penitenciarului se realizeaza prin intermediul unei aplicatii informatice de evidenta a documentelor, respectandu-se prevederile legale in vigoare.
Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro