Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       6622 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Fapta care constituie, dupa caz, potrivit legii penale: a) o modalitate de savarsire a unor infractiuni cum ar fi ;nerespectarea regimului armelor si munitiilor, .
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.

(5) Structura secretariat redacteaza decizia zilnica pe unitate, in format electronic, in baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului si in conformitate cu prevederile in vigoare.
(6) Decizia de zi pe unitate constituie actul intern emis de conducatorul unitatii, in fiecare zi lucratoare, pentru ziua urmatoare, in vederea organizarii activitatii si infaptuirii obiectivelor institutiei, prin masuri de asigurare cu personal, in scopul indeplinirii eficiente a unor atributii, conform competentelor si limitelor de reglementare stabilite prin actele normative aplicabile.
(7) Decizia de zi pe unitate se realizeaza pe suport electronic, prin intermediul unei aplicatii informatice care include si Registrul de evidenta nominala a raspandirii personalului.

Articolul 22
Structura secretariat are urmatoarele atributii generale:
a) asigura circuitul documentelor stabilit prin proceduri/instructiuni specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin organizarea eficienta a primirii, inregistrarii, repartizarii spre solutionare si expedierii acestora;
b) asigura gestionarea petitiilor adresate locului de detinere, sens in care:
1.primeste, inregistreaza, monitorizeaza activitatea de rezolvare a petitiilor, pe baza repartizarii acestora spre solutionare structurilor din unitate, in functie de obiectul acestora sau rezolutia conducerii locului de detinere, si expediaza raspunsurile catre petitionari, in conformitate cu legislatia in vigoare;
2.solutioneaza petitiile, adresate conducerii locului de detinere, care intra in competenta sa;
3.asigura activitatea de relatii cu publicul la nivelul locului de detinere;
c) asigura arhivarea si pastrarea documentelor in arhiva neoperativa a locului de detinere, sens in care:
1.face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in colaborare cu celelalte structuri din cadrul locului de detinere;
2.primeste si verifica dosarele pregatite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, in conformitate cu Instructiunile de prelucrare arhivistica a documentelor create in activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea locului de detinere si cu alte prevederi legale;
3.pregateste pentru arhivare dosarele cu documentele specifice activitatii directorului locului de detinere, precum si pe cele create in structura secretariat, in conformitate cu Instructiunile de prelucrare arhivistica a documentelor create in activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea locului de detinere;
4.conlucreaza cu toate structurile din cadrul locului de detinere, in vederea asigurarii conditiilor optime de predare, pastrare, selectionare si transfer al dosarelor de arhiva;
d) desfasoara alte activitati, dupa cum urmeaza:
1.tine si pastreaza evidenta ordinelor, instructiunilor, deciziilor si dispozitiilor emise de conducerea Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, separat pe cele doua categorii de emitenti, in ordinea primirii lor, in registrul de evidenta a documentelor si in fisa de evidenta, in stricta concordanta cu dispozitiile in vigoare, si ia masuri de distribuire a documentelor care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar catre structurile locului de detinere;
2.respecta dispozitiile privind confectionarea, modul de folosire, evidenta, pastrarea si verificarea existentei sigiliilor, precum si inventarierea acestora;
3.tine evidenta personalului din Compartimentul secretariat aflat in concedii, invoiri sau misiuni si intocmeste documentatia subsecventa;
4.organizeaza si participa la sedintele consiliului de conducere al locului de detinere si intocmeste documentele aferente;
5.organizeaza si participa la audientele acordate de catre directorul locului de detinere sau de catre persoana desemnata de acesta, notand in registrul de audienta problemele semnalate de petenti, si tine evidenta termenelor de solutionare a audientelor;
6.intocmeste note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice si alte materiale din oficiu sau in baza rezolutiei directorului locului de detinere .

Articolul 23
In cadrul structurii secretariat se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL IV: Compartimentul Informatii clasificate

Articolul 24
Structura informatii clasificate are urmatoarele atributii generale:
1.a) elaboreaza si reevalueaza normele interne si procedurile de aplicare a masurilor privind protectia informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia, si controleaza, respectiv monitorizeaza modul de respectare a acestora;
2.b) prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea si reevaluarea obiectivelor, sectoarelor si locurilor care prezinta importanta pentru protectia informatiilor clasificate secrete de stat gestionate de unitate si le comunica institutiilor abilitate, potrivit legii;
3.c) intocmeste si actualizeaza Programul de prevenire a scurgerii informatiilor clasificate, il transmite spre avizare autoritatii desemnate de securitate, actionand pentru aplicarea acestuia dupa intrarea in vigoare;
4.d) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
5.e) asigura gestionarea informatiilor clasificate secrete de stat si secrete de serviciu cu privire la evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea acestora in conditii de siguranta, conform prevederilor legale in vigoare;
6.f) propune directorului penitenciarului lista functiilor din unitate care necesita acces la informatii clasificate si o comunica institutiilor abilitate, potrivit competentelor;
7.g) propune directorului penitenciarului efectuarea de verificari de catre institutiile abilitate pentru avizarea eliberarii certificatului de securitate si autorizatiei de acces la informatii clasificate pentru angajatii care in indeplinirea atributiilor de serviciu necesita acces la informatii clasificate;
8.h) prezinta spre aprobare directorului penitenciarului listele cu personalul verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat, comunicandu-le institutiilor abilitate sa coordoneze activitatea si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
9.i) asigura pastrarea, organizeaza si actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces pentru personalul autorizat a accesa informatii clasificate secrete de stat;
10.j) pune in aplicare prevederile legale si procedurile specifice autorizarii accesului personalului la informatii secrete de stat din cadrul penitenciarului;
11.k) pune in aplicare prevederile legale si procedurile specifice autorizarii accesului personalului penitenciarului la informatii secrete de serviciu;
12.l) formuleaza propuneri in vederea intocmirii sau actualizarii listei informatiilor clasificate secrete de stat, elaborate sau pastrate de penitenciar, pe clase si niveluri de secretizare, si o supune aprobarii, potrivit legii;
13.m) intocmeste si actualizeaza lista informatiilor clasificate secrete de serviciu, elaborate de penitenciar;
14.n) formuleaza propuneri in vederea reevaluarii ghidului pe baza Caruia se va realiza incadrarea corecta si uniforma in nivelurile de secretizare a informatiilor secrete de stat si il prezinta spre aprobare imputernicitilor si functionarilor superiori abilitati prin lege sa atribuie nivelurile de secretizare;
15.o) organizeaza activitati de pregatire specifica a personalului care are acces la informatii clasificate secret de stat si secret de serviciu;
16.p) efectueaza, cu aprobarea directorului penitenciarului, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate in sediul institutiei;
17.q) coordoneaza si monitorizeaza activitatile specifice de inventariere anuala a documentelor clasificate secrete de stat si secrete de serviciu, detinute de penitenciar;
18.r) formuleaza propuneri in vederea elaborarii Nomenclatorului dosarelor ce se creeaza in cadrul structurii si organizeaza activitatea de constituire a fondului arhivistic propriu;
19.s) asigura predarea la termenul prevazut a arhivei constituite pe termene de pastrare;
20.t) consiliaza conducerea penitenciarului si structurile din cadrul institutiei in legatura cu aspectele ce vizeaza domeniul protectiei informatiilor clasificate;
Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro