Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

  Publicat: 21 Sep 2018       9873 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


HOTARARE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)

(4) Numarul zilelor calendaristice pentru care se acorda indemnizatia de detasare este cel prevazut în actul administrativ prin care s-a dispus detasarea.

Articolul 5
(1) Persoana care în perioada delegarii îsi pierde temporar capacitatea de munca, pe timpul incapacitatii, pe lânga indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, beneficiaza de indemnizatia de delegare si de alocatia de cazare, dupa caz.
(2) Persoana care în perioada detasarii îsi pierde temporar capacitatea de munca, pe timpul incapacitatii, pe lânga indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, beneficiaza si de indemnizatia de detasare, precum si de drepturile prevazute la art. 4 alin. (3) pe timpul spitalizarii.

Articolul 6
(1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice, delegat sau detasat în localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, dupa cum urmeaza:
a) la calatoria cu avionul, pe orice distanta, clasa economica sau cursa low-cost, cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
b) la calatoria cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pâna la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;
c) la calatoria cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;
d) la calatoria cu mijloace de transport auto si transport în comun;
e) la calatoria cu mijloace de transport auto ale autoritatilor sau institutiilor publice, daca acestea au asemenea posibilitati, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
f) la calatoria cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosinta angajatului.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport în si din localitatea de delegare sau de detasare, cu exceptia celor efectuate în conditiile prevazute la alin. (1) lit. e) si f) , se face numai pe baza legitimatiilor de calatorie. În cazul pierderii legitimatiilor de calatorie, acestea pot fi reconstituite în conditiile reglementarilor în vigoare.
(3) Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit sau cusetei este permisa numai în cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km.
(4) Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferata dupa tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanta, persoana care exercita functia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director si adjunct al acestora, precum si cea care îndeplineste alta functie asimilata acestora, în conditiile legii.
(5) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj se includ în cheltuielile de transport care se deconteaza.

Articolul 7
(1) Deplasarea cu autoturismul, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) , se poate face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, atât pentru persoana delegata sau detasata în proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul, cât si pentru persoanele din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice care se deplaseaza împreuna cu aceasta. În acest caz, persoana delegata sau detasata în proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.
(2) Distanta cea mai scurta dintre localitati este distanta calculata pe drumuri publice; pentru stabilirea distantelor se va utiliza un calculator de rute.
(3) În vederea aplicarii prevederilor alin. (1) si ale art. 8 alin. (4) , documentele justificative emise pe perioada deplasarii vor fi avute în vedere numai pentru stabilirea pretului carburantului.

Articolul 8
(1) Persoana care ocupa o functie de demnitate publica, care se deplaseaza, în interesul serviciului, în alte localitati din tara, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, indiferent de distanta si de mijlocul de transport folosit.
(2) De aceleasi drepturi si conditii beneficiaza si persoana care ocupa o functie asimilata, în conditiile legii, unei functii de demnitate publica.
(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul care asigura protectia nemijlocita a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) .
(4) În cazul în care deplasarea se efectueaza cu autoturismul aflat în proprietate sau folosinta, persoanele prevazute la alin. (1) -(3) primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.
(5) În cazul în care deplasarea se efectueaza cu mijloace de transport auto ale autoritatilor sau institutiilor publice, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare, aceasta se realizeaza cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Articolul 9
În cazul în care conditiile de transport permit ca persoana detasata sau persoana delegata într-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de munca sa se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, dupa terminarea programului de lucru, din localitatea unde este detasata sau delegata, ordonatorul de credite poate aproba, la solicitarea acesteia, decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, daca cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru plata alocatiei zilnice de delegare sau a indemnizatiei de detasare si cazarii si daca prin aceasta nu se afecteaza bunul mers al activitatii la locul detasarii sau delegarii. În aceasta situatie nu se acorda indemnizatia de detasare sau alocatia zilnica de delegare, dupa caz.

Articolul 10
Se deconteaza drept cheltuieli de transport si:
a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port, în cazul în care acestea sunt situate în alta localitate, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;
b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanta dintre gara, aerogara, autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;
c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii;
d) taxele pentru trecerea podurilor;
e) taxele de traversare cu bacul;
f) taxele de aeroport, gara, autogara sau port;
g) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile legale în vigoare.

Articolul 11
Cheltuielile de transport se deconteaza si în urmatoarele cazuri:
a) persoana este chemata, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde este delegata sau detasata;
b) persoana întrerupe delegarea sau detasarea si se înapoiaza în localitatea în care se afla locul permanent de munca, din cauza incapacitatii temporare de munca, dovedita cu certificat medical.

Articolul 12
Afişează HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Delegare    Detasare    Codul muncii    Legea 153/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Contract de vanzare. Incheierea unei conventii de punere in aplicare a contractului. Invocarea incalcarii principiului simetriei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2012 din 20 octombrie 2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu