Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

  Publicat: 21 Sep 2018       9867 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


HOTARARE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Formatie de munca de exploatare in activitatea de transport al calatorilor cu mijloace auto, care are in raspundere un parc propriu de autovehicule
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Vezi Domiciliu conventional.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(5) In cazul in care deplasarea se efectueaza cu mijloace de transport auto ale autoritatilor sau institutiilor publice, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, aceasta se realizeaza cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Articolul 9
In cazul in care conditiile de transport permit ca persoana detasata sau persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca sa se inapoieze zilnic in localitatea de domiciliu, dupa terminarea programului de lucru, din localitatea unde este detasata sau delegata, ordonatorul de credite poate aproba, la solicitarea acesteia, decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, daca cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decat cele pentru plata alocatiei zilnice de delegare sau a indemnizatiei de detasare si cazarii si daca prin aceasta nu se afecteaza bunul mers al activitatii la locul detasarii sau delegarii. In aceasta situatie nu se acorda indemnizatia de detasare sau alocatia zilnica de delegare, dupa caz.

Articolul 10
Se deconteaza drept cheltuieli de transport si:
a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat in regim de taxi sau car sharing, in intervalul in care serviciile de transport public in comun nu sunt disponibile;
b) cheltuielile de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloacele de transport in comun, dus-intors, pe distanta dintre gara, aerogara, autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat in regim de taxi sau car sharing, in intervalul in care serviciile de transport public in comun nu sunt disponibile;
c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport in comun, pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii;
d) taxele pentru trecerea podurilor;
e) taxele de traversare cu bacul;
f) taxele de aeroport, gara, autogara sau port;
g) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Articolul 11
Cheltuielile de transport se deconteaza si in urmatoarele cazuri:
a) persoana este chemata, inainte de terminarea misiunii, din localitatea unde este delegata sau detasata;
b) persoana intrerupe delegarea sau detasarea si se inapoiaza in localitatea in care se afla locul permanent de munca, din cauza incapacitatii temporare de munca, dovedita cu certificat medical.

Articolul 12
Nu se deconteaza urmatoarele cheltuieli:
a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
b) cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de catre autoritatea sau institutia publica, transportul gratuit in interesul serviciului;
c) cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana, dupa terminarea delegarii sau detasarii, a ramas sa isi efectueze concediul de odihna sau pentru alte motive personale;
d) cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana detasata sau delegata intrerupe perioada pentru care a fost detasata sau delegata, pentru motive personale.

Articolul 13
Persoana care are locul permanent de munca in alta localitate decat aceea in care isi are domiciliul nu beneficiaza, pe timpul cat este trimisa in delegare sau detasare in localitatea de domiciliu, de alocatie de delegare sau indemnizatie de detasare si cazare gratuita. Acestei persoane i se deconteaza numai cheltuielile de transport, conform art. 7 si art. 10-12.

Articolul 14
(1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice incadrat pe functii pentru care, prin fisa postului, are stabilite sarcini care necesita deplasari frecvente cu mijloace de transport in comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea .
(2) Decontarea cheltuielilor de transport prevazute la alin. (1) se efectueaza de regula lunar, pe baza unei note aprobate de ordonatorul de credite, in care trebuie sa se specifice mijloacele de transport utilizate si cheltuielile efectuate, insotita de documente justificative.
(3) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe baza de abonament se poate face numai cu aprobarea ordonatorului de credite, la propunerea conducatorului compartimentului din care fac parte persoanele care efectueaza aceste deplasari, pe baza de fundamentari din care sa rezulte ca acest sistem este mai economic decat decontarea calatoriilor individuale, verificate si vizate de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil.
(4) Functiile cu sarcini ce impun deplasarea frecventa in interesul serviciului in cadrul localitatii se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite atat pentru aparatul propriu, cat si pentru autoritatile si institutiile publice aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
(5) Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat in conditiile prezentului articol este permisa numai pentru transportul in interesul serviciului, nu si pentru deplasarile personalului de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu .

Articolul 15
(1) Persoana delegata sau detasata are dreptul sa primeasca un avans, stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare aferente unei perioade de 30 de zile calendaristice.
(2) Acordarea si justificarea avansului se fac in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Articolul 16
Persoanele delegate sau detasate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 si 8, au obligatia de a obtine pe ordinul de deplasare viza conducatorului autoritatii sau institutiei publice la care se deplaseaza sau a loctiitorului acestuia, cu indicarea datei si a orei sosirii si plecarii.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 797 din data de 18 septembrie 2018
Afişează HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Delegare    Detasare    Codul muncii    Legea 153/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Contract de vanzare. Incheierea unei conventii de punere in aplicare a contractului. Invocarea incalcarii principiului simetriei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2012 din 20 octombrie 2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Recuperarea timpului de deplasare prin ore suplimentare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu