Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana

Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana

  Publicat: 29 Dec 2018       3248 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, în cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, în cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, în cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 1. - Se aproba Programul de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana, incepand cu anul 2018, denumit in continuare Program, care are ca obiect facilitarea accesului la finantare in vederea realizarii de investitii pentru infiintarea centrelor.


Art. 2. - (1) Programul prevazut la art. 1 vizeaza realizarea de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura din zona montana.


(2) Investitiile din Program au ca obiectiv valorificarea superioara a produselor montane, limitarea declinului sectorului de productie primara, in scopul asigurarii consumului intern, mentinerea si crearea de noi locuri de munca, cu accent deosebit pe stoparea depopularii.


(3) Infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana se realizeaza in conformitate cu proiectele-tip puse la dispozitie in mod gratuit de catre Agentia Zonei Montane, denumita in continuare AZM.


(4) Numarul centrelor, tipul acestora, amplasamentul in localitatile din zona montana si proiectul-tip de realizare a acestora se aproba anual prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.


Art. 3. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:


a) zona montana - astfel cum este definita la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini in vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan" si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni, cu modificarile ulterioare;


b) centre de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana - constructii unde se face preluarea cantitatilor de fructe de padure, ciuperci si/sau de plante medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura si au loc operatiuni de sortare, spalare, prelucrare primara, conditionare si depozitare;


c) beneficiari privati - persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, grupuri de producatori infiintate conform Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 338/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, persoane juridice constituite in conformitate cu prevederile Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane juridice constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, si persoane juridice constituite in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati in agricultura si/sau industria alimentara, forme asociative de proprietate cu rol economic din zonele de munte constituite in baza Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ocoale silvice de regim constituite conform prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


d) proiect-tip pus la dispozitie de Agentia Zonei Montane - documentatie tehnico-economica elaborata de AZM, conform legislatiei in vigoare, pentru realizarea si dotarea unei constructii-cadru, amplasata in zona montana, care corespunde standardelor in domeniu si se incadreaza in bugetul previzionat pentru finantarea acestui program .


CAPITOLUL II


Modul de finantare si de accesare a Programului


Art. 4. - (1) Se instituie o schema de finantare prin care beneficiarii Programului primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investitiei in vederea realizarii centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana.


(2) Intensitatea sprijinului financiar poate fi majorata cu 20 de puncte procentuale, cu conditia ca ajutorul de stat maxim combinat sa nu depaseasca 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investitiei pentru:


a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat in cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de inscriere in Program;


b) investitiile care se realizeaza in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice;


c) cooperativele constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Finantarea prevazuta la alin. (1) si (2) se acorda o singura data pentru un beneficiar si pentru un singur obiectiv dezvoltat prin Program .


(4) Sumele necesare pentru finantarea Programului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, destinate in acest scop.


(5) Valoarea anuala a schemei de finantare, conditiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finantarii, precum si modalitatile de verificare si de control se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.


Art. 5. - Sprijinul financiar prevazut la art. 4 se acorda beneficiarilor privati, asa cum sunt definiti la art. 3 lit. c), in vederea realizarii investitiilor stabilite prin proiectele-tip puse la dispozitie de catre AZM.


Art. 6. - Valoarea totala a Programului este de 66 milioane euro si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.


CAPITOLUL III


Dispozitii finale


Art. 7. - Centrele de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana, realizate in cadrul acestui program, pot asigura prestari de servicii si altor beneficiari privati pe baza de contract de prestari servicii .


Art. 8. - (1) Schema de ajutor de stat prevazuta de prezenta lege se notifica la Comisia Europeana .


(2) In situatia in care decizia Comisiei Europene contine prevederi noi sau diferite fata de schema notificata, prevederile schemei de ajutor de stat se completeaza si/sau se modifica in mod corespunzator.


Art. 9. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este responsabil pentru recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli in cadrul prezentului program .


(2) In cazul constatarii faptului ca s-au acordat in mod nejustificat sume in cadrul prezentului program, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are obligatia de a notifica beneficiarii privati cu privire la obligativitatea restituirii sumelor acordate la finantarea Programului nejustificate sau utilizate in alte scopuri .


(3) In cazul in care beneficiarii privati nu restituie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sumele notificate, in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, acesta emite decizii de recuperare a sumelor de restituit.


(4) Decizia de recuperare constituie titlu de creanta si poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii.


(5) Introducerea contestatiei pe cale administrativa nu suspenda executarea titlului de creanta .


Afişează Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor de padure, a ciupercilor si/sau a plantelor medicinale si aromatice din flora spontana si/sau de cultura in zona montana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 333/2018    Investitii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Decizia nr. 798/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Taxa pe valoarea adaugata. Investitii. Deducerea unor cheltuieli conform Ordonantei Guvernului nr.3/1992
Pronuntaţă de: Decizia nr.55 din 15 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa pe valoarea adaugata. Investitii. Deducerea unor cheltuieli conform Ordonantei Guvernului nr.3/1992
Pronuntaţă de: Decizia nr.55 din 15 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa pe valoarea adaugata. Investitii. Deducerea unor cheltuieli conform Ordonantei Guvernului nr.3/1992
Pronuntaţă de: Decizia nr.55 din 15 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Despagubiri pentru neexecutarea si executarea necorespunzatoare a lucrarilor contractuale si profit nerealizat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1067/2012Articole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeana si Canada (CETA) este compatibil cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim