Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

  Publicat: 09 Jan 2019       5977 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 21 din 09.01.2019

Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

d) participarea la elaborarea unui raspuns coordonat al Retelei CSIRT, pentru managementul unui incident identificat pe teritoriul unui alt stat membru;
e) acordarea de sprijin voluntar in abordarea incidentelor transfrontaliere;
f) analiza si identificarea de noi forme de cooperare operationala in cadrul retelei CSIRT;
g) participarea la elaborarea de orientari si practici unitare in domeniul cooperarii operationale;
h) solicitarea retelei CSIRT de a asigura un raspuns coordonat la un incident identificat la nivel national.
(3) Fac exceptie de la schimbul de informatii prevazut la alin. (2) lit. c) situatiile in care schimbul ar periclita investigarea incidentului.
(4) Echipa CSIRT participa si la alte retele internationale de cooperare, dupa necesitati.

Articolul 24.
(1) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin in calitate de autoritate competenta la nivel national in temeiul art. 20, din bugetul CERT-RO se asigura resursele materiale, financiare si umane suficiente pentru:
a) desfasurarea activitatilor de normare prevazute la art. 20 lit. a) -f) si r);
b) primirea sesizarilor, efectuarea controlului, verificarilor si supravegherilor prevazute la art. 20 lit. i)-l), precum si pentru asigurarea punerii in aplicare a deciziilor si sanctiunilor, rezolvarii contestatiilor si reprezentarea in contencios administrativ;
c) desfasurarea activitatilor de cooperare prevazute la art. 20 lit. g), h) si m), infiintarea, administrarea si functionarea registrelor si evidentelor prevazute de art. 20 lit. o) -r), precum si a Registrului operatorilor de servicii esentiale prevazut la art. 5;
d) desfasurarea activitatilor de autorizare si acreditare prevazute la art. 20 lit. o) -q);
e) luarea masurilor cu caracter exceptional prevazute la art. 41.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin in calitate de punct unic de contact la nivel national, din bugetul CERT-RO se asigura resursele materiale, financiare si umane suficiente pentru asigurarea in regim permanent a functiei de legatura, primire si retransmitere a cererilor si solicitarilor prevazute la art. 21 lit. a), c) si d).
(3) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin in calitate de echipa CSIRT nationala conform prevederilor art. 22 si 23, din bugetul CERT-RO se asigura resursele materiale, financiare si umane suficiente pentru:
a) alertele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. a) si c);
b) emiterea avertizarilor, contactarea si alertarea altor entitati si diseminarea de informatii relevante in temeiul art. 22 alin. (1) lit. b), d) -f) si l);
c) asigurarea raspunsului, interventiei si cooperarii in temeiul art. 22 alin. (1) lit. g), i) -l);
d) stabilirea impactului incidentelor si analiza acestora in temeiul art. 22 alin. (1) lit. e) si h).
(4) Resursele financiare, materiale si umane alocate CERT- RO vor asigura:
a) continuitatea activitatilor si disponibilitatea permanenta a serviciilor;
b) participarea la Grupul de cooperare prevazut de art. 20 lit. g);
c) un sistem adecvat de gestionare si transmitere a cererilor;
d) o infrastructura adecvata prevazuta cu sisteme redundante;
e) spatiu de lucru de rezerva in amplasamente securizate;
f) disponibilitatea ridicata a serviciilor de comunicatii prin mijloace multiple de contact, capacitatea de a contacta alte entitati in orice moment si evitarea punctelor unice de defectiune;
g) amplasamente securizate ale sediilor echipei CSIRT nationale din cadrul CERT-RO si ale sistemelor informatice de suport;
h) mijloacele necesare asigurarii controlului punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei legi si aplicarii de sanctiuni precum si pentru indeplinirea celorlalte obligatii ce ii revin conform legii;
i) personalul adecvat, inclusiv din punctul de vedere al competentelor.
(5) Incepand cu 1 ianuarie 2019, resursele financiare necesare pentru functionarea CERT-RO se asigura din venituri proprii prevazute la alin. (6) si in completare din subventii de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.
(6) Incepand cu 1 ianuarie 2019, CERT-RO poate retine si utiliza urmatoarele categorii de venituri proprii:
a) sumele provenite din activitatile prevazute la art. 32 alin. (2) lit. c) si e), respectiv activitatile prevazute la art. 33 alin. (2) lit. c) si e);
b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevazut la art. 22 alin. (1) lit. l).
(7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevazute la alin. (6) se stabileste prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, la propunerea directorului general al CERT-RO, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) Din bugetul CERT-RO se asigura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) achizitionarea de servicii de specialitate;
b) inchirierea, achizitionarea sau constructia de imobile in vederea desfasurarii activitatii;
c) achizitia de echipamente si software, inclusiv software dezvoltat la comanda;
d) afilierea la retele si organizatii internationale de profil si participarea prin reprezentanti la lucrarile acestora precum si la alte evenimente de profil;
e) cursuri de formare si perfectionare precum si certificari ale personalului propriu;
f) editarea de publicatii, ghiduri de specialitate, clipuri video de constientizare;
g) organizarea de conferinte, seminare si alte evenimente de profil;
h) efectuarea de studii statistice si activitati de cercetare;
i) renovari si imbunatatiri ale sediilor si locatiilor de desfasurare a activitatii.
(9) CERT-RO poate folosi pentru desfasurarea activitatii bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoanele juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale si asigurarea transparentei privind donatiile, sponsorizarile si sursa acestora.
(10) CERT-RO poate infiinta birouri si sedii la nivel local in vederea asigurarii activitatilor si reprezentarii adecvate pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin in temeiul prezentei legi.
CAPITOLUL IV
Asigurarea securitatii retelelor si sistemelor informatice
Afişează Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Securitate    Securitate cibernetica    CERT-RO    CSIRT    Sisteme informatice    Retele informatice    Legea 362/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Urbanism. Certificat de urbanism si autorizatie de construire. Obligativitatea documentatiilor de urbanism aprobate la nivelul localitatii. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliti si a functionalitatii zonei. Necesitatea adoptarii unui plan urbanistic zonal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

CEDO: Hassine impotriva Romaniei. Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal prin postarea codului sursa al website-lui
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata de date cu caracter personal prin intermediul platformei informatice utilizate pentru inscrierea participantilor la evenimente
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal pe o retea de socializare
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP