Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       3357 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

f) asigura, in cadrul procedurilor de finantare din fonduri externe nerambursabile, activitatile specifice de natura economico-financiara, conform prevederilor legale;
g) intocmeste statele de plata pentru indemnizatii, salariile si alte drepturi banesti;
h) intocmeste situatii statistice lunare, semestriale si anuale privind fondul de salarii, structura personalului si alti indicatori de munca si salarii;
i) acorda drepturile cuvenite presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general, functionarilor publici parlamentari si personalului contractual din cadrul compartimentelor Autoritatii Electorale Permanente, in vederea deplasarii in tara sau strainatate, in conditiile legii;
j) indeplineste formalitatile pentru acordarea sumelor din bugetul de stat, prevazute de Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Atributiile structurilor de specialitate - la nivel local
SECTIUNEA 1
Filialele Autoritatii

Articolul 29
Filialele Autoritatii indeplinesc urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza, indruma, monitorizeaza si evalueaza activitatea birourilor judetene din subordine;
b) coordoneaza activitatile de control, stabilite de lege in competenta Autoritatii, desfasurate de personalul din birourile judetene potrivit ordinului presedintelui Autoritatii;
c) coordoneaza activitatile de selectie si instruire a expertilor electorali si a operatorilor de calculator efectuate de birourile judetene din subordine;
d) coordoneaza activitatile de indrumare a autoritatilor locale efectuate de birourile judetene din subordine;
e) coordoneaza activitatile de desemnare si inlocuire a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, conform legii si normelor aplicabile;
f) coordoneaza activitatile de desemnare si inlocuire a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, conform legii si normelor aplicabile;
g) realizeaza documentatia necesara emiterii avizelor conforme privind delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora, pe baza informatiilor furnizate de birourile judetene;
h) realizeaza, pe baza datelor furnizate de birourile judetene, monografii privind unitatile administrativ-teritoriale, constand in evidente, situatii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, harti etc. necesare in evaluarea, monitorizarea si planificarea operatiunilor electorale, pe care le pun la dispozitia compartimentelor de specialitate ale Autoritatii;
i) desfasoara activitatea de relatii cu publicul si de registratura, la nivelul la care functioneaza;
j) urmaresc repartizarea alegatorilor la sectiile de votare;
k) gestioneaza evidenta sectiilor de votare si a sediilor acestora din raza lor teritoriala de competenta;
l) emit avizele conforme privind delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora, conform legii si normelor aplicabile.

SECTIUNEA a 2-a
Birourile Autoritatii

Articolul 30
Birourile Autoritatii indeplinesc urmatoarele atributii generale:
a) indruma si monitorizeaza autoritatile administratiei publice locale cu privire la actualizarea Registrului electoral si la modul de indeplinire a atributiilor privind pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor si referendumurilor, ce le revin potrivit legii;
b) organizeaza activitatile de selectie si instruire a expertilor electorali si operatorilor de calculator;
c) asigura desemnarea si inlocuirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, conform legii si normelor aplicabile;
d) desfasoara activitatile de indrumare, monitorizare si control, stabilite de lege in competenta Autoritatii, prin personalul stabilit prin ordin al presedintelui Autoritatii;
e) implementeaza la nivel local programele Autoritatii de formare, instruire si educatie in materie electorala;
f) monitorizeaza starea logisticii electorale si a sediilor sectiilor de votare;
g) furnizeaza filialelor informatii pentru elaborarea documentatiilor necesare emiterii avizelor conforme privind delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora;
h) furnizeaza filialelor date, evidente, situatii, statistici, nomenclatoare, documentare foto etc. pentru realizarea de monografii ale unitatilor administrativ-teritoriale;
i) monitorizeaza intocmirea si tiparirea listelor electorale;
j) gestioneaza evidentele expertilor electorali, ale operatorilor de calculator, ale presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, la nivelul la care functioneaza;
k) asigura prin personalul desemnat prin ordin al presedintelui Autoritatii, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, cand situatia o impune, autoritatilor administratiei publice locale;
l) desfasoara activitatea de relatii cu publicul si de registratura, la nivelul la care functioneaza.

CAPITOLUL VII
Statutul personalului Autoritatii

Articolul 31
(1) Personalul din aparatul propriu al Autoritatii are acelasi statut cu personalul din structurile de specialitate ale Parlamentului, fiindu-i aplicabile, in mod corespunzator, prevederile Legii nr. 7/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, dupa caz, prevederile legislatiei muncii.
(2) Raporturile de serviciu sau de munca, dupa caz, se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii si ale prezentului regulament de presedintele Autoritatii.

Articolul 32
(1) Pentru a fi numita intr-o functie publica parlamentara in aparatul propriu al Autoritatii, o persoana trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr. 7/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga