Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       5644 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

10. Biroul protectia informatiilor clasificate.
b) Structuri functionale:
1. Registratura generala (la nivel de directie generala);
1.1. Directia registratura si arhiva;
1.1.1. Biroul registratura;
1.1.2. Biroul arhiva;
1.2. Serviciul relatii cu publicul;
2. Directia generala juridica si resurse umane;
2.1. Directia juridica;
2.1.1. Serviciul avizare documente si intocmire contracte;
2.1.2. Biroul contencios;
2.2. Directia resurse umane;
2.2.1. Serviciul dezvoltare profesionala;
2.2.2. Biroul etica si integritate;
3. Directia generala administrativa si achizitii publice;
3.1. Directia achizitii publice;
3.2. Directia tehnologia informatiei;
3.3. Biroul administrativ;
3.4. Biroul parc auto;
4. Directia financiara si salarizare;
4.1. Serviciul salarizare si decontari;
4.2. Serviciul planificare si urmarire bugetara;
4.3. Biroul alocare subventii si rambursari cheltuieli electorale.
C. Aparatul propriu la nivel local - structuri de specialitate:
1. Filiale (la nivel de directie);
2. Birouri judetene (la nivel de birou).
(2) Organigrama aparatului propriu al Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Filialele Autoritatii si birourile judetene sunt prevazute in anexa nr. 2.
(4) In cadrul Autoritatii sunt organizate si functioneaza cabinetul presedintelui si cabinetele vicepresedintilor, conduse de catre directori de cabinet.
(5) Angajarea personalului din cadrul cabinetului presedintelui si al cabinetelor vicepresedintilor, precum si stabilirea atributiilor acestuia se fac potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit dispozitiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 6
(1) Departamentul este condus de un sef de departament, numit in conditiile legii.
Derogari (1)
(2) Directia generala este condusa de un director general, numit in conditiile legii.
(3) Directia/Filiala este condusa de un director si un director adjunct, numiti in conditiile legii.
(4) Serviciul este condus de un sef serviciu, numit in conditiile legii.
(5) Biroul este condus de un sef birou, numit in conditiile legii.
(6) In cadrul filialelor functioneaza birourile judetene care sunt conduse de cate un sef birou si se subordoneaza directorului filialei.
(7) Pe timpul absentei sefilor de departament, directorilor generali, directorului directiei financiare si salarizare, sefului serviciului de audit public intern si sefului oficiului pentru protectia datelor cu caracter personal, presedintele desemneaza prin ordin persoanele carora li se deleaga atributiile.

Articolul 7
(1) Compartimentele Autoritatii indeplinesc in domeniul lor de activitate urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza, avizeaza si supun spre aprobare presedintelui Autoritatii metodologii, norme, instructiuni si proceduri de lucru din sfera lor de competenta;
b) elaboreaza contributiile proprii la raportarile obligatorii prevazute de lege, conform domeniului lor de competenta, pe care le transmit in termen util compartimentelor responsabile;
c) intocmesc documentele necesare desfasurarii si imbunatatirii activitatii proprii si a conditiilor de lucru;
d) fac propuneri in vederea elaborarii regulamentului intern;
e) formuleaza raspunsuri la petitiile si cererile de informatii de interes public adresate Autoritatii, potrivit domeniului lor de competenta;
f) publica informatii si documente, potrivit domeniului lor de competenta, pe pagina proprie de internet/intranet a Autoritatii;
g) asigura protectia datelor cu caracter personal, in sfera lor de competenta;
h) intocmesc corespondenta proprie si asigura circuitul documentelor proprii;
i) intocmesc, pastreaza si pregatesc pentru arhivare, potrivit Nomenclatorului arhivistic, documentele proprii pe care le gestioneaza pana la data predarii la arhiva institutiei;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga