Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       5645 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

j) colaboreaza intre ele in vederea indeplinirii obiectivelor proprii si ale Autoritatii;
k) sprijina activitatea birourilor si a oficiilor electorale, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(2) Structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Autoritatii se subordoneaza presedintelui Autoritatii.
(3) Structurile functionale din cadrul aparatului propriu al Autoritatii se subordoneaza secretarului general al acesteia.
(4) Compartimentele Autoritatii indeplinesc si alte atributii in legatura cu sfera lor de competenta, stabilite prin lege, prezentul regulament, acte ale Autoritatii si ale presedintelui Autoritatii.

CAPITOLUL III
Presedintele, vicepresedintii, secretarul general si sefii compartimentelor Autoritatii
SECTIUNEA 1
Presedintele Autoritatii

Articolul 8
(1) Presedintele indeplineste, in domeniul de activitate al Autoritatii, urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor, deciziilor si instructiunilor Autoritatii, precum si a ordinelor pe care le-a emis, potrivit legii;
b) initiaza si avizeaza proiecte de legi, ordonante, hotarari ale Guvernului si memorandumuri privind domeniile de competenta ale Autoritatii;
c) actioneaza pentru aplicarea strategiei Autoritatii;
d) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;
e) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul Autoritatii, in baza bugetului aprobat;
f) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza domeniul de activitate al Autoritatii;
g) initiaza si negociaza, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
h) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si ia masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
i) coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea de politici si strategii in domeniile de activitate ale Autoritatii;
j) avizeaza, in conditiile legii, infiintarea organismelor neguvernamentale si coopereaza cu acestea in realizarea scopului pentru care au fost create;
k) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din cadrul Autoritatii;
l) aproba, dupa caz, editarea publicatiilor de specialitate si informare;
m) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a codurilor privind domeniile de competenta ale Autoritatii;
n) aproba metodologiile, procedurile si normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul Autoritatii;
o) coordoneaza, in mod direct, structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Autoritatii;
p) aproba, la propunerea secretarului general, regulamentul intern al Autoritatii Electorale Permanente, in conditiile legii.
(2) Presedintele indeplineste si alte atributii specifice, stabilite potrivit legii.
(3) Presedintele isi indeplineste atributiile ce ii revin cu ajutorul aparatului propriu al Autoritatii.
(4) In subordinea presedintelui este organizat si functioneaza un cabinet propriu, conform prevederilor aplicabile ministrilor din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului exercita atributii de executie si secretariat legate in mod direct de activitatea presedintelui si asigura legatura functionala a presedintelui cu compartimentele Autoritatii, potrivit dispozitiilor acestuia.
(5) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine, in conditiile legii.

Articolul 9
(1) In cazurile in care presedintele se afla in concediu sau in imposibilitatea exercitarii functiei sale, inlocuitorul acestuia pe durata concediului sau a imposibilitatii exercitarii functiei este unul dintre vicepresedinti desemnat de acesta, prin ordin .
(2) Presedintele isi poate delega atributiile prin ordin .

Articolul 10
(1) Presedintele poate adresa mesaje publice pe teme generale in domeniile de competenta ale Autoritatii.
(2) Presedintele poate acorda diplome, premii si distinctii stabilite prin ordin, pentru merite in activitatea in domeniile de competenta ale Autoritatii sau pentru performante profesionale deosebite in cadrul Autoritatii.

SECTIUNEA a 2-a
Vicepresedintii

Articolul 11
(1) Vicepresedintii exercita atributiile prevazute de lege si pe cele delegate de catre presedinte, prin ordin .
(2) In subordinea fiecarui vicepresedinte este organizat si functioneaza cate un cabinet propriu, conform prevederilor aplicabile pentru secretarii de stat din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor vicepresedintilor exercita atributii de executie si secretariat legate in mod direct de activitatea si atributiile vicepresedintilor si asigura legatura functionala a acestora cu compartimentele Autoritatii.
(3) In indeplinirea atributiilor care le revin, vicepresedintii emit dispozitii, note, rezolutii si avize scrise, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 3-a
Secretarul general

Articolul 12
(1) Autoritatea Electorala Permanenta are un secretar general. Secretarul general este numit de prim-ministru, in conditiile legii.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga