Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       5646 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

(2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:
a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Autoritatii si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din Autoritate;
b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere si alte autoritati publice, cu secretarii judetelor si cu institutiile prefectului, in probleme de interes comun;
c) primeste si transmite spre avizare proiectele de acte normative initiate de Autoritate si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;
d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de Autoritate, pentru a fi discutate in sedinta Guvernului;
e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Autoritate;
f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, prevazute de reglementarile in vigoare;
g) coordoneaza, in mod direct, structurile functionale din cadrul aparatului propriu al Autoritatii;
h) coordoneaza intregul personal al Autoritatii, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
i) urmareste si asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor din sfera de competenta a Autoritatii.
(3) Secretarul general al Autoritatii indeplineste si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii ori incredintate de presedinte.
(4) Secretarul general intra in categoria functiilor publice parlamentare corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si beneficiaza de drepturile salariale prevazute de lege pentru secretarii generali ai celor doua Camere ale Parlamentului si de cele stabilite prin prezentul regulament.
(5) In cazurile in care secretarul general se afla in concediu sau in imposibilitatea exercitarii functiilor sale, este inlocuit de catre persoana delegata prin ordin al presedintelui, la propunerea acestuia.
(6) In indeplinirea atributiilor care ii revin, secretarul general emite dispozitii, note si rezolutii scrise, in conditiile legii. Secretarul general avizeaza documentele si lucrarile intocmite de catre personalul din subordine.

SECTIUNEA a 4-a
Colegiul Autoritatii

Articolul 13
(1) Pe langa presedinte functioneaza Colegiul Autoritatii, format din vicepresedinti, secretarul general si conducatorii compartimentelor care ocupa functii de conducere corespunzatoare primului nivel ierarhic.
(2) Presedintele poate dispune ca la lucrarile Colegiului Autoritatii sa participe si alte persoane, atunci cand, in opinia sa, situatia o impune.
(3) Colegiul Autoritatii se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
(4) Colegiul Autoritatii dezbate activitatea si politicile acesteia.
(5) Convocarea si ordinea de zi a Colegiului Autoritatii sunt stabilite de catre presedinte, lucrarile fiind conduse de catre acesta sau de catre un vicepresedinte desemnat in acest scop.
(6) Colegiul Autoritatii are un rol consultativ.
(7) Componenta si regulamentul de desfasurare a lucrarilor Colegiului Autoritatii se aproba prin ordin al presedintelui.
(8) Secretariatul Colegiului Autoritatii este asigurat de Directia generala juridica si resurse umane.

SECTIUNEA a 5-a
Conducatorii compartimentelor Autoritatii

Articolul 14
Conducatorii compartimentelor Autoritatii indeplinesc urmatoarele atributii principale comune:
a) indeplinesc sarcinile pe care le primesc, potrivit legii si prezentului regulament, din partea presedintelui Autoritatii, a vicepresedintilor sau a secretarului general, dupa caz;
b) asigura indeplinirea atributiilor care revin, potrivit legii si prezentului regulament, compartimentelor pe care le conduc;
c) repartizeaza sarcini personalului din subordine si intocmesc fisele de post ale personalului din subordine;
d) coordoneaza personalul din subordine in vederea indeplinirii sarcinilor repartizate;
e) verifica modul de indeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine;
f) avizeaza/semneaza documentele si lucrarile intocmite de catre personalul din subordine, precum si documentele si lucrarile care privesc activitatea compartimentelor pe care le conduc;
g) asigura urmarirea avizarii si aprobarii documentelor promovate de compartimentele pe care le conduc;
h) evalueaza performantele profesionale ale personalului din subordine;
i) propun presedintelui Autoritatii acordarea de diplome, premii si distinctii stabilite prin ordin, pentru merite in activitatea in materie electorala sau pentru orice alta performanta profesionala in materie electorala, pentru personalul din subordine;
j) asigura evidenta prezentei la serviciu a personalului din subordine si intocmirea pontajelor lunare;
k) reprezinta compartimentele pe care le conduc in raporturile cu celelalte compartimente ale Autoritatii, cu alte autoritati, ministere si institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, in limitele stabilite de catre presedintele Autoritatii, ori secretarul general, dupa caz;
l) raspund pentru bunul mers al compartimentelor pe care le conduc.

CAPITOLUL IV
Atributiile structurilor de specialitate - la nivel central
SECTIUNEA 1
Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale

Articolul 15
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (1), Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale este condus de un director general, numit in conditiile legii.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga