Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       5647 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.

(2) Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) efectueaza controlul finantarii activitatii curente a structurilor si organizatiilor partidelor politice, conform legii si normelor metodologice, in baza planului de control anual;
b) intocmeste, unde este cazul, proiectele de decizii si hotarari privind sanctionarea contraventionala a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, a candidatilor independenti, precum si a altor persoane;
c) intocmeste, unde este cazul, proiectele de decizii privind suspendarea acordarii subventiilor de la bugetul de stat catre partidele politice;
d) analizeaza, verifica, gestioneaza si arhiveaza rapoartele detaliate anuale ale partidelor politice;
e) analizeaza, verifica, gestioneaza si arhiveaza rapoartele, declaratiile si documentele aferente campaniilor electorale;
f) asigura publicarea raportarilor prevazute de lege pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform legii, normelor metodologice aplicabile si prezentului regulament;
g) efectueaza controlul finantarii campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum, potrivit legii si normelor aplicabile;
h) inregistreaza mandatarii financiari;
i) asigura instruirea si indrumarea persoanelor responsabile cu administrarea fondurilor partidului politic, la nivel national si judetean, precum si a mandatarilor financiari;
j) verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de catre partidele politice, aliantele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti;
k) verifica si avizeaza pentru control financiar preventiv operatiunile privind rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de catre partidele politice, aliantele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti;
l) colaboreaza cu celelalte compartimente ale Autoritatii in vederea bunei desfasurari a controlului finantarii partidelor politice, a campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum;
m) elaboreaza proceduri pentru prevenirea neregulilor in finantarea partidelor politice, a campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum si urmareste aplicarea acestora.
(3) In exercitarea atributiilor de control al finantarii partidelor politice, a campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum, controlorii Autoritatii sunt independenti.

SECTIUNEA a 2-a
Departamentul legislativ

Articolul 16
Departamentul legislativ indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in sfera de competenta a Autoritatii, colaborand, unde este cazul, cu structurile Ministerului Afacerilor Interne; intocmeste proiectele de hotarari si instructiuni ale Autoritatii care au caracter normativ si urmareste adoptarea acestora;
b) asigura transpunerea si implementarea legislatiei Uniunii Europene in domeniile de competenta ale Autoritatii;
c) formuleaza propuneri si observatii privind proiectele de acte normative ale Uniunii Europene in sfera de competenta a Autoritatii;
d) elaboreaza sau avizeaza, dupa caz, proiectele de hotarari si decizii cu caracter individual ale Autoritatii care privesc aplicarea legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor si urmareste adoptarea acestora;
e) asigura transparenta decizionala si consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative din sfera de competenta a Autoritatii;
f) elaboreaza rapoartele Autoritatii catre Parlament, pe baza contributiilor celorlalte compartimente;
g) urmareste aplicarea unitara a legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor si respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele si procedurile stabilite de lege;
h) urmareste evolutia jurisprudentei electorale si formuleaza propuneri pentru unificarea practicii electorale;
i) intocmeste punctele de vedere ale Autoritatii referitoare la sesizarile si exceptiile privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante initiate de catre Autoritatea Electorala Permanenta;
j) intocmeste raspunsurile si punctele de vedere ale Autoritatii privind plangerile prealabile care au ca obiect revocarea sau modificarea ordonantelor si a hotararilor Guvernului, a hotararilor, deciziilor si instructiunilor Autoritatii privind aplicarea legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor;
k) intocmeste elemente de pozitie, note, informari, rapoarte si puncte de vedere in domeniile de competenta ale Autoritatii, in relatia cu organizatiile internationale si institutiile Uniunii Europene;
l) elaboreaza si avizeaza documentele de politici publice din sfera de competenta a Autoritatii Electorale Permanente si monitorizeaza implementarea acestora;
m) asigura implementarea strategiei nationale anticoruptie la nivelul Autoritatii;
n) pregateste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale organizatiilor internationale sau ale institutiilor Uniunii Europene in domeniul de competenta al departamentului si asigura, dupa caz, participarea la acestea;
o) intocmeste punctele de vedere ale Autoritatii referitoare la initiativele legislative ale parlamentarilor privind domeniile de competenta ale Autoritatii;
p) formuleaza raspunsurile Autoritatii la intrebarile si interpelarile parlamentarilor;
q) urmareste ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Parlamentului si a plenului celor doua Camere ale Parlamentului si informeaza conducerea Autoritatii ori de cate ori se dezbat sau se voteaza propuneri ori proiecte in domeniul de activitate al acesteia;
r) realizeaza analize, evaluari, studii, puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept din sfera de competenta;
s) intocmeste actele de procedura si reprezinta Autoritatea in fata instantelor judecatoresti, a Curtii Constitutionale si a altor organe jurisdictionale in litigiile privind actele cu caracter normativ adoptate de catre Autoritate, actele adoptate de catre organismele electorale si hotararile si deciziile Autoritatii care privesc aplicarea legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor;
t) indeplineste formalitatile necesare validarii membrilor din Romania in Parlamentul European .

SECTIUNEA a 3-a
Directia generala sistemul informational electoral national

Articolul 17
Directia generala sistemul informational electoral national indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza standarde, strategii, politici si programe privind informatizarea proceselor electorale si asigura implementarea acestora;
b) realizeaza, coordoneaza si supervizeaza implementarea conceptului de automatizare a proceselor din cadrul Autoritatii;
c) constituie baza materiala specifica sistemului informational electoral national, prin asigurarea serviciilor, aplicatiilor si a produselor informatice necesare;
d) certifica spre neschimbare programele de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor si ale referendumurilor si le pune la dispozitia persoanelor prevazute de lege;
e) intocmeste planul de achizitionare a echipamentelor pentru dezvoltarea sistemului informational electoral national;
f) urmareste modul de executare a contractelor din sfera sa de activitate si efectueaza receptia serviciilor sau produselor, dupa caz;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga