Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

  Publicat: 25 Apr 2019       3358 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Materialele pe care le utilizeaza o imprimanta in timpul functionarii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.

i) intocmeste formalitatile necesare numirii, delegarii, detasarii, transferului si eliberarii din functie a personalului Autoritatii;
j) efectueaza formalitatile necesare realizarii procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului Autoritatii;
k) intocmeste planul de pregatire profesionala a personalului Autoritati;
l) gestioneaza aplicatia informatica REVISAL;
m) intocmeste statul de functii si statul de personal al Autoritatii;
n) alcatuieste si gestioneaza dosarele profesionale ale personalului Autoritatii, asigurand confidentialitatea datelor cuprinse in acestea;
o) indeplineste formalitatile necesare privind declaratiile de avere si interese ale personalului Autoritatii, ale membrilor din Romania in Parlamentul European, precum si ale comisarului european din partea Romaniei;
p) intocmeste si transmite raportari statistice potrivit obligatiilor legale in materia resurselor umane;
q) pastreaza si arhiveaza, potrivit legii si Nomenclatorului de documente privind fondul arhivistic, dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, materiale preconstituite, registrele, documentele proprii, precum si dosarele profesionale ale angajatilor Autoritatii.

SECTIUNEA a 3-a
Directia generala administrativa si achizitii publice

Articolul 27
Directia generala administrativa si achizitii publice indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) achizitioneaza, in numele Autoritatii, produse, servicii sau lucrari necesare bunei desfasurari a activitatilor si proiectelor institutiei;
b) elaboreaza Strategia anuala de achizitii publice a Autoritatii si Programul anual al achizitiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuala ale tuturor structurilor Autoritatii;
c) intocmeste si transmite diferite rapoarte privind achizitiile publice realizate sau care sunt planificate a se realiza intr-un anumit interval de timp;
d) intocmeste, pentru achizitiile ce urmeaza a fi derulate, note justificative, strategii de contractare, invitatii de participare, documentatii de atribuire si proiecte de ordine ale presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor;
e) realizeaza achizitiile directe;
f) asigura legatura functionala, in spiritul legii, cu institutiile abilitate in domeniul achizitiilor publice;
g) publica in sistemul electronic de achizitii publice anuntul de intentie/participare/participare simplificat/atribuire, dupa caz;
h) publica in sistemul electronic de achizitii publice documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica si solicitarile de clarificari, insotite de raspunsurile aferente;
i) asigura, potrivit legii, presedintia comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare depuse de operatorii economici in cadrul derularii procedurilor de achizitie publica;
j) identifica oferte economico-financiare de pe piata sau prin utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrari disponibil in cadrul sistemului electronic de achizitii publice in vederea achizitionarii de produse/servicii/lucrari necesare bunei desfasurari a activitatilor si proiectelor institutiei;
k) asigura procurarea documentelor de calatorie pentru deplasarile externe (bilete de transport, vouchere de cazare, asigurari de calatorie);
l) constituie si pastreaza dosarele de achizitie publica;
m) urmareste modul de executare a contractelor;
n) intocmeste referatele de necesitate de anualitate si de completare in vederea achizitionarii de bunuri si servicii cu caracter de regularitate (articole consumabile de birou si pentru terminalele informatice, servicii de curatenie, de spalatorie auto, de telecomunicatii, de paza, de service auto), precum si pentru oricare activitate care are legatura cu functionarea in conditii optime a institutiei;
o) organizeaza activitatea de dotare, de intretinere a sediului Autoritatii si a bunurilor sale si stabileste masuri pentru folosirea acestora;
p) organizeaza activitatea de protectie, de securitate a muncii (SSM), precum si de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);
q) gestioneaza magazia Autoritatii;
r) organizeaza activitatea de protocol la nivelul Autoritatii;
s) ia masuri pentru asigurarea pazei;
t) urmareste modul de utilizare si integritatea bunurilor achizitionate pentru activitatea compartimentelor Autoritatii Electorale Permanente;
u) raspunde de receptionarea, gestionarea, depozitarea si pastrarea bunurilor din magazia Autoritatii;
v) asigura distribuirea bunurilor achizitionate pentru activitatea compartimentelor autoritatii, controleaza integritatea acestora si urmareste casarea sau declasarea acestora;
w) asigura organizarea logistica a intalnirilor de lucru si a sesiunilor de instruire ale personalului Autoritatii;
x) asigura dotarea cu infrastructura IT (computere, imprimante, scannere, videoproiectoare, piese si accesorii, pachete software antivirus, sisteme de operare, de tehnoredactare computerizata) a personalului din structurile Autoritatii;
y) asigura contractarea unor programe/baze de date legislative pentru activitatile curente ale Autoritatii;
z) administreaza pagina de internet/intranet a Autoritatii.

SECTIUNEA a 4-a
Directia financiara si salarizare

Articolul 28
Directia financiara si salarizare indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului Autoritatii, avand ca sursa de finantare credite bugetare, pe baza propunerilor compartimentelor Autoritatii Electorale Permanente;
b) urmareste executia bugetului, intocmeste rapoarte periodice cu privire la aceasta si elaboreaza contul anual de executie a bugetului, in vederea prezentarii spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii;
c) asigura raportarea angajamentelor bugetare si legale la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
d) verifica si avizeaza pentru control financiar preventiv operatiunile privind deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;
e) asigura raportarea activitatii de control financiar preventiv propriu la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Autoritatea Electorala Permanenta    Regulament de functionare    Alegeri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga