Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

  Publicat: 06 May 2019       3337 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 03.05.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1

Prezenta lege are ca scop protejarea sanatatii umane si a mediului de efectele contaminarii solului prin reglementarea masurilor destinate imbunatatirii calitatii factorilor de mediu afectati de prezenta confirmata a poluantilor la niveluri care reprezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana si mediu, luandu-se in considerare utilizarea prezenta si viitoare a terenurilor.

Articolul 2

Prezenta lege stabileste contributia Romaniei la atingerea obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate prevazute la art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 1.386/2013/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind Programul general al Uniunii de actiune pentru mediu pana in 2020 "O viata buna, in limitele planetei noastre".

Articolul 3

Prezenta lege prevede masuri la nivel national referitoare la:

a) identificarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate in vederea realizarii unui inventar national al acestora;

b) definirea si stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de functionalitate si in conformitate cu utilizarile prezente si viitoare, luandu-se in considerare costurile de remediere a acestora;

c) clasificarea si prioritizarea siturilor contaminate la nivel national;

d) gestionarea siturilor potential contaminate si/sau a celor contaminate;

e) accesul publicului la informatiile privind siturile potential contaminate si siturile contaminate;

f) imbunatatirea colaborarii cu statele membre ale Uniunii Europene in vederea reducerii contaminarii solului.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Articolul 4

Prevederile prezentei legi se aplica:

a) terenurilor a caror contaminare a fost/este cauzata de orice tip de activitate antropica, potrivit anexei nr. 1;

b) terenurilor afectate de producerea unor accidente care conduc la contaminarea acestora, cu exceptia accidentelor care implica substante radioactive;

c) terenurilor aflate in administrarea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in masura in care nu este periclitata securitatea nationala si/sau pastrarea secretului;

d) terenurilor ocupate de depozite de deseuri dupa inchiderea si monitorizarea postinchidere a acestor depozite in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind depozitarea deseurilor.

Articolul 5

Prevederile prezentei legi nu se aplica:

a) siturilor potential contaminate sau a celor contaminate cu organisme modificate genetic;

b) siturilor potential contaminate sau a celor contaminate cu substante radioactive, reglementate prin alte prevederi legale in vigoare;

c) inchiderii si urmaririi postinchidere a depozitelor de deseuri, reglementate prin alte prevederi legale in vigoare;

d) lucrarilor de remediere si monitorizare postremediere a siturilor contaminate apartinand operatorilor economici a caror privatizare s-a realizat prin intermediul unor legi de privatizare speciale, pe durata cat reglementarile legilor de privatizare speciale referitoare la continutul prezentei legi sunt in vigoare;

e) activitatilor miniere, precum si activitatilor de gestionare a deseurilor din industriile extractive, reglementate prin prevederi legale specifice.

CAPITOLUL III

Definitii

Articolul 6

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) activitate antropica cu potential de contaminare - orice activitate prevazuta in anexa nr. 1;

b) autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritatea competenta pentru protectia mediului, definita la art. 2 pct. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) cale de migrare - traseul prin care se realizeaza legatura intre o sursa de poluare si un receptor;

d) contaminare - prezenta unor poluanti care depasesc concentratiile maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare;

e) contaminanti - poluanti care in anumite concentratii pot reprezenta un risc semnificativ pentru sanatatea umana si mediu;

f) delimitarea siturilor potential contaminate sau a celor contaminate - ansamblul operatiunilor de teren sau birou prin care se realizeaza stabilirea limitelor sitului potential contaminat sau a celui contaminat si reprezentarea in plan a acestora;

g) detinatori de terenuri - detinatorii de terenuri, definiti la art. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) evaluarea riscului - evaluarea riscului definita la art. 2 pct. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) folosinta sensibila a terenurilor - folosinta sensibila a terenurilor prevazuta la art. 8 lit. a) din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) folosinta mai putin sensibila a terenurilor - folosinta mai putin sensibila a terenurilor prevazuta la art. 8 lit. b) din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate - sistem de masuri si proceduri care au ca scop prevenirea si minimizarea oricaror efecte adverse ale poluantilor asupra sanatatii umane si a mediului, avand in vedere urmatoarele etape: identificarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate, inventarierea siturilor potential contaminate si a celor contaminate si remediate, investigarea preliminara si/sau detaliata a siturilor potential contaminate si a celor contaminate, evaluarea riscului asupra mediului, remedierea sitului declarat contaminat si monitorizarea postremediere;

l) identificarea siturilor potential contaminate sau contaminate- localizarea unei zone potential afectata sau afectata de poluanti. Identificarea se poate face atat pe teren, prin masuratori expeditive, cat si pe imagini satelitare sau aeriene;

m) inventar national - lista siturilor potential contaminate, lista siturilor contaminate si lista siturilor remediate la nivel national;

n) investigare preliminara - etapa de colectare a datelor si informatiilor disponibile privind situl potential contaminat care ofera posibilitatea identificarii surselor potentiale de contaminare, cai si receptori;

o) investigare detaliata - ansamblul de metode si lucrari realizate in scopul confirmarii prezentei, tipului si concentratiei poluantilor avand rolul de a determina necesitatea si potentialul remedierii;

p) modelul conceptual al sitului potential contaminat - interpretarea intr-un mod unitar si critic a tuturor informatiilor colectate in etapa de investigare preliminara;

Afişează Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dreptul mediului    Poluanti    Situri contaminate si potential contaminate    Legea 74/2019    Decizia 1386/2013/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016Articole Juridice

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Dezvoltarea Durabila?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul Precautiei in dreptul comunitar
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie

Principiul Precautiei in dreptul mediului
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie