Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

  Publicat: 06 May 2019       3134 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 03.05.2019

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Orice substanta solida, lichida, sub forma gazoasa sau de vapori sau forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care introdusa īn mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.

q) monitorizare postremediere - actiunea de verificare a siturilor dupa incheierea proiectului de remediere prin prelevare de probe si/sau actiuni specifice sitului unde s-a desfasurat activitatea de remediere;

r) operator economic - operator definit la art. 2 pct. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) poluant - astfel cum este definit "poluant" la art. 2 pct. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) poluator - persoana fizica sau juridica care a cauzat o poluare in sensul definitiei de la art. 3 lit. b) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

t) prag de alerta - astfel cum este definit "prag de alerta" la art. 2 pct. 11 din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

t) prag de interventie - astfel cum este definit "prag de interventie" la art. 2 pct. 12 din anexa la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

u) prioritizarea siturilor contaminate - clasificarea siturilor contaminate in functie de scorul de risc;

v) raportul investigarii preliminare - documentatie privind rezultatele si interpretarea etapei de investigare preliminara, precum si elaborarea modelului conceptual al sitului potential contaminat;

w) raport de investigare detaliata si evaluare a riscului - documentatie tehnica prin care se prezinta rezultatele etapei de investigare detaliata si evaluare a riscului;

x) receptor - obiectivul asupra caruia actioneaza efectele daunatoare ale poluantilor de pe un teren; acesta include fiinte umane, animale, plante, resurse de apa, constructiile, inclusiv fundatiile acestora, precum si desfasurarea activitatii conform functiunii pentru care au fost proiectate constructiile;

y) remedierea sitului contaminat - actiunile intreprinse in vederea reducerii concentratiei poluantilor sau de eliminare a acestora, astfel incat situl declarat contaminat tinand cont de utilizarea prezenta si viitoare sa nu mai reprezinte un risc semnificativ pentru sanatatea umana si pentru mediu;

z) scorul de risc al sitului contaminat - nivelul de risc potential pentru sanatatea umana si mediu, asociat cu fiecare sit contaminat;

aa) sit contaminat - zona definita geografic, delimitata in suprafata si in adancime, in care, in urma raportului de investigare detaliata si evaluare a riscului, a fost confirmata prezenta unor poluanti reprezentand un risc semnificativ pentru sanatatea umana si mediu. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate in Sistemul National de Proiectie Stereografica 1970;

bb) sit potential contaminat - zona definita geografic unde se desfasoara ori s-au desfasurat in trecut activitati antropice cu potential de contaminare a solului, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 1, si unde contaminarea nu a fost confirmata/evaluata. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate in Sistemul National de Proiectie Stereografica 1970;

cc) sit orfan - sit potential contaminat/contaminat al carui detinator/poluator este necunoscut;

dd) sol - stratul superior al scoartei terestre situat intre roca de baza si suprafata, compus din particule minerale, materie organica, apa, aer si organisme vii;

ee) subsol - parte a scoartei terestre situata mai jos de stratul de sol, iar in lipsa acestuia, sub suprafata terestra, respectiv fundul bazinelor de apa si apelor curgatoare, care se extinde pana la adancimi accesibile activitatilor antropice;

ff) substanta periculoasa - substanta periculoasa definita la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV

Identificarea siturilor potential contaminate

Articolul 7

(1) Siturile potential contaminate sunt identificate de catre autoritatile administratiei publice locale si autoritatile competente pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile definite la art. 6 lit. l) si bb).

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a identifica siturile potential contaminate in conformitate cu prevederile alin. (1) si de a transmite catre agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla lista siturilor potential contaminate, precum si datele de identificare si contact ale detinatorului de teren sau, dupa caz, ale operatorului economic.

(3) Dupa identificarea initiala, daca este cazul, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a actualiza si de a transmite pana la data de 31 martie a fiecarui an lista prevazuta la alin. (2) catre agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla siturile unde au avut/au loc activitati antropice cu potential de contaminare a solului.

Articolul 8

(1) In vederea stabilirii listei cu situri potential contaminate, agentia judeteana pentru protectia mediului transmite catre detinatorii terenurilor si catre operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe terenurile aflate pe lista prevazuta la art. 7 alin. (2) si (3) chestionarele prevazute in anexele nr. 3 si 4.

(2) In cazul in care detinatorul este si operator economic, agentia judeteana pentru protectia mediului transmite catre acesta numai chestionarul prevazut in anexa nr. 4.

Articolul 9

Operatorul economic sau, dupa caz, detinatorul terenului are obligatia de a completa si transmite chestionarele prevazute la art. 8 alin. (1) catre agentia judeteana pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala se afla terenul, in termen de 60 de zile lucratoare de la primirea acestora.

CAPITOLUL V

Inventarierea siturilor potential contaminate

Articolul 10

(1) Dupa verificarea si analizarea informatiilor prevazute in anexele nr. 3 si 4, agentia judeteana pentru protectia mediului include aceste terenuri in lista judeteana a siturilor potential contaminate realizata si administrata de catre aceasta.

(2) Lista judeteana a siturilor potential contaminate reprezinta situatia la nivel judetean a siturilor potential contaminate, care este actualizata permanent si accesibila publicului.

Articolul 11

Fiecare agentie judeteana pentru protectia mediului transmite lista judeteana a siturilor potential contaminate catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in vederea centralizarii.

Articolul 12

(1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului realizeaza inventarul national al siturilor potential contaminate, siturilor contaminate si siturilor remediate care este actualizat permanent si accesibil publicului.

(2) Inventarul national al siturilor potential contaminate, siturilor contaminate si siturilor remediate este disponibil pe pagina proprie de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si la cererea publicului interesat.

CAPITOLUL VI

Investigarea preliminara a siturilor potential contaminate

Articolul 13

(1) Investigarea preliminara are scopul de a colecta si analiza informatiile referitoare la istoricul activitatilor desfasurate pe situl potential contaminat, precum si in imediata vecinatate a acestuia.

(2) Investigarea preliminara contine si un model conceptual al sitului reprezentat de o diagrama sau de un tabel care ilustreaza toate legaturile potentiale ale poluantilor de pe sit.

(3) Modelul conceptual al sitului trebuie sa defineasca urmatoarele 3 elemente:

a) sursele potentiale de contaminare;

b) receptorii potentiali care ar putea fi afectati;

c) caile potentiale de migrare prin care sursele de contaminare ar putea interactiona cu receptorii potentiali.

Articolul 14

Detinatorul unui sit potential contaminat sau operatorul economic care isi desfasoara activitatea pe un sit potential contaminat este obligat sa realizeze investigarea preliminara in urmatoarele cazuri:

Afişează Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dreptul mediului    Poluanti    Situri contaminate si potential contaminate    Legea 74/2019    Decizia 1386/2013/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016Articole Juridice

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Dezvoltarea Durabila?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul Precautiei in dreptul comunitar
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie

Principiul Precautiei in dreptul mediului
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie