Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

  Publicat: 06 May 2019       3141 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 03.05.2019

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.

(2) Raspunderea privind calitatea si corectitudinea informatiilor rezultate in urma lucrarilor de investigare detaliata si evaluare a riscului revine executantilor acestuia.

(3) Rezultatele investigarii detaliate si evaluarii riscului sunt cuprinse in raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului.

Articolul 26

(1) Finantarea lucrarilor de investigare detaliata si evaluare a riscului siturilor potential contaminate este suportata de catre operatorul economic sau de catre detinatorul de teren .

(2) Pentru situri potential contaminate orfane, lucrarile de investigare detaliata si evaluare a riscului se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) In completarea surselor de finantare prevazute la alin. (2), Administratia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea detaliata si evaluarea riscului.

Articolul 27

Metodologia de investigare a siturilor potential contaminate si a celor contaminate se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatii publice centrale pentru ape si paduri si autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala si administratie publica.

Articolul 28

Operatorul economic sau detinatorul de teren are obligatia de a depune la agentia judeteana pentru protectia mediului care a stabilit necesitatea realizarii acestei etape raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului in termen de 120 de zile lucratoare de la data primirii notificarii, conform prevederilor art. 21 alin. (2) - (4).

Articolul 29

Agentia judeteana pentru protectia mediului analizeaza raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului si decide daca acesta ofera informatii suficiente despre situl respectiv sau daca sunt necesare investigatii suplimentare si revizuirea raportului, dupa caz, notificand operatorul economic/detinatorul sitului potential contaminat cu privire la termenul de realizare a acestora.

Articolul 30

(1) In urma analizei raportului de investigare detaliata si evaluare a riscului si luandu-se in considerare utilizarea prezenta si viitoare a sitului potential contaminat, agentia judeteana pentru protectia mediului decide, potrivit anexei nr. 7 si in termen de 60 de zile lucratoare de la primirea raportului de investigare detaliata si evaluare a riscului, urmatoarele:

a) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti se situeaza sub valorile pragului de alerta pentru folosinta sensibila a terenurilor, nu se stabilesc masuri speciale si situl potential contaminat este incadrat ca "sit adecvat pentru orice folosinta";

b) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste valorile pragului de alerta pentru folosinta mai putin sensibila a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de interventie, situl potential contaminat este incadrat ca "sit adecvat pentru folosinta mai putin sensibila". In aceasta situatie, terenul intra sub interdictia oricarui tip de folosinta sensibila;

c) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste valorile pragului de alerta pentru folosinta sensibila a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de interventie, situl potential contaminat este incadrat ca "sit contaminat";

d) in cazul in care concentratia unuia sau mai multor poluanti depaseste valorile pragului de interventie pentru folosinta mai putin sensibila a terenului, situl potential contaminat este incadrat ca "sit contaminat".

(2) In cazul schimbarii regimului juridic al terenului pe care s-a desfasurat sau se desfasoara o activitate cu potential de contaminare, detinatorul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia potentialului cumparator raportul de investigare detaliata si evaluare a riscului sitului potential contaminat insotit de decizia agentiei judetene pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile alin. (1).

Articolul 31

(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului include siturile incadrate ca situri contaminate, in conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) si d), in lista judeteana a siturilor contaminate, realizata si administrata de catre aceasta.

(2) Lista siturilor contaminate reprezinta situatia la nivel judetean a siturilor contaminate, care este actualizata permanent si accesibila publicului.

(3) Fiecare agentie judeteana pentru protectia mediului va transmite lista judeteana a siturilor contaminate catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in vederea centralizarii.

(4) Inventarul national este realizat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata.

Articolul 32

(1) Orice decizie a agentiei judetene pentru protectia mediului referitoare la siturile potential contaminate, contaminate si remediate este inclusa in lista judeteana si ulterior in inventarul national de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin agentiile judetene pentru protectia mediului, solicita oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, in baza deciziei emise conform art. 21 alin. (1) sau art. 30 alin. (1), notarea in cartea funciara aferenta fiecarui imobil afectat a incadrarii acestuia ca: sit potential contaminat adecvat pentru folosinta mai putin sensibila, sit adecvat pentru orice folosinta, sit adecvat pentru folosinta mai putin sensibila si interzis pentru folosinta sensibila sau sit contaminat, dupa caz.

(3) Deciziile prevazute la alin. (2) se transmit catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara in termen de 15 zile lucratoare de la includerea in inventarul national.

CAPITOLUL VIII

Prioritizarea siturilor contaminate

Articolul 33

(1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului acorda un scor de risc fiecarui sit contaminat cuprins in lista nationala a siturilor contaminate.

(2) Pe baza scorului de risc, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului prioritizeaza la nivel national siturile contaminate in vederea realizarii proiectelor de remediere ce sunt finantate pe baza criteriilor de selectie considerand eligibilitatea si relevanta acestora.

(3) Modul de calcul al scorului de risc se stabileste prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevazuta la art. 36.

CAPITOLUL IX

Remedierea sitului declarat contaminat

Articolul 34

Remedierea siturilor contaminate consta in aplicarea unor masuri fezabile din punct de vedere tehnic si economic, astfel incat sa se elimine riscul asupra sanatatii umane si mediului, tinand cont de utilizarea prezenta si viitoare a sitului contaminat, precum si de potentialul de dezvoltare al zonei.

Articolul 35

(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului decide, potrivit anexei nr. 8, remedierea siturilor declarate contaminate in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. d) si notifica detinatorul de teren/operatorul economic cu privire la obligatia efectuarii remedierii.

(2) Agentia judeteana pentru protectia mediului decide, potrivit anexelor nr. 8 si 9, remedierea sau schimbarea folosintei siturilor declarate contaminate in conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) si notifica detinatorul de teren/operatorul economic cu privire la obligatia efectuarii remedierii sau a schimbarii folosintei terenului din sensibila in mai putin sensibila.

(3) In conformitate cu prevederile alin. (2), agentia judeteana pentru protectia mediului stabileste impreuna cu operatorul economic sau detinatorul de teren cea mai fezabila modalitate din punct de vedere tehnic, economic si al protectiei mediului si emite decizia de remediere sau schimbare a folosintei sitului in functie de modalitatea stabilita.

Articolul 36

Metodologia de remediere a siturilor contaminate se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatii publice centrale pentru ape si paduri si autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala si administratie publica.

Articolul 37

(1) In baza deciziei agentiei judetene pentru protectia mediului, prevazuta la art. 35 alin. (1), operatorul economic sau detinatorul de teren are obligatia de a elabora studiul de fezabilitate si proiectul de remediere, in termenul stabilit de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

(2) In baza deciziei agentiei judetene pentru protectia mediului, prevazuta la art. 35 alin. (3), operatorul economic sau detinatorul de teren are obligatia de a elabora studiul de fezabilitate si proiectul de remediere sau de a schimba folosinta sitului.

(3) Schimbarea folosintei siturilor contaminate se realizeaza in baza documentatiilor de urbanism elaborate, avizate si aprobate potrivit legii.

(4) Operatorul economic/Detinatorul de teren are obligatia de a transmite agentiei judetene pentru protectia mediului care a stabilit necesitatea realizarii acestei etape studiul de fezabilitate si proiectul de remediere.

(5) Agentia judeteana pentru protectia mediului analizeaza si aproba proiectul de remediere.

Afişează Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dreptul mediului    Poluanti    Situri contaminate si potential contaminate    Legea 74/2019    Decizia 1386/2013/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016Articole Juridice

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Dezvoltarea Durabila?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul Precautiei in dreptul comunitar
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie

Principiul Precautiei in dreptul mediului
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie