Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

  Publicat: 06 May 2019       3135 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 03.05.2019

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Principiu al relatiilor internationale, consacrat in acorduri, in tratate si in conventii de asistenta juridica,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

(6) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile din subordine, monitorizeaza si controleaza aplicarea masurilor cuprinse in proiectul de remediere.

Articolul 38

Poluatorul are obligatia de a suporta costurile de remediere a siturilor contaminate ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate si al unui proiect de remediere, elaborate dupa realizarea investigarii detaliate si evaluarii riscului.

Articolul 39

(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a institui regimul de restrictie potrivit anexei nr. 10 pentru toate siturile contaminate si de a realiza sisteme de bariere fizice si vizuale de avertizare si constientizare pentru aplicarea regimului de restrictie in cazul siturilor contaminate orfane.

(2) Pana la finalizarea lucrarilor de remediere, detinatorul de teren sau operatorul economic are obligatia de a realiza sisteme de bariere fizice si vizuale de avertizare si constientizare si de a lua masuri pentru eliminarea oricarui risc pentru sanatatea umana si mediu.

(3) Sistemul de avertizare si constientizare include o pictograma in chenar rosu utilizata pentru toate tipurile de situri contaminate inscriptionata "sit contaminat cu risc pentru sanatatea umana si mediu". Pictograma se amplaseaza pe limita sitului contaminat.

(4) Autoritatea competenta de control si inspectie in domeniul protectiei mediului verifica amplasamentul si intocmeste un proces-verbal in care se consemneaza rezultatele verificarii si indeplinirea cerintelor de conformare cu prevederile prezentei legi.

(5) La finalizarea proiectului de remediere si in urma avizarii certificatului prevazut in anexa nr. 12, agentia judeteana pentru protectia mediului notifica autoritatile administratiei publice locale asupra ridicarii restrictiei in vederea reutilizarii terenului, precum si oficiile de cadastru si publicitate imobiliara in vederea radierii din cartea funciara a restrictiei de utilizare, potrivit anexei nr. 11.

Articolul 40

(1) Dupa incheierea proiectului de remediere este asigurata monitorizarea sitului.

(2) Perioada de monitorizare postremediere se stabileste prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevazuta la art. 36.

Articolul 41

(1) Pentru situri contaminate orfane lucrarile de remediere se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Finantarea lucrarilor de monitorizare postremediere a siturilor contaminate este suportata de catre operatorul economic sau de catre detinatorul de teren in conformitate cu principiul "poluatorul plateste".

(3) Pentru situri contaminate orfane, lucrarile de monitorizare postremediere se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza administrativa este situat situl, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare, in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum si din alte surse legal constituite, dupa trecerea acestora in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale.

(4) In completarea surselor de finantare prevazute la alin. (1) si (3), Administratia Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru remediere si monitorizare postremediere.

Articolul 42

In cazul in care contaminarea este cauzata de mai multi operatori economici, ponderile de participare la costul total al remedierii si monitorizarii postremediere se stabilesc in cadrul studiului de fezabilitate si/sau al proiectului de remediere.

Articolul 43

(1) In cazul poluarii cu substante si amestecuri chimice periculoase, cauzate de nerespectarea regimului acestora, costurile masurilor de remediere si monitorizarea postremediere a siturilor contaminate sunt suportate, dupa caz, de producatorul, transportatorul sau utilizatorul substantelor si amestecurilor chimice periculoase.

(2) Comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu constata poluarea prevazuta la alin. (1).

(3) Litigiile generate de contaminarea solului se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL X

Remedierea siturilor contaminate localizate in zona de frontier

Articolul 44

In cazul in care o sursa de contaminare aflata pe teritoriul Romaniei afecteaza teritoriul unui stat vecin, precum si in cazul in care sursa de contaminare se afla pe teritoriul unui stat vecin si afecteaza teritoriul Romaniei, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului actioneaza pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu .

CAPITOLUL XI

Informarea publicului

Articolul 45

(1) Orice persoana, fizica sau juridica, afectata sau susceptibil a fi afectata de o contaminare provenita de la un teren are dreptul sa fie informata si sa se adreseze autoritatii competente pentru protectia mediului pentru luarea masurilor de prevenire sau remediere.

(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului publica pe pagina proprie de internet principalele consecinte ale contaminarii solului, care constau in:

a) impact asupra sanatatii populatiei care locuieste pe siturile contaminate sau in vecinatatea acestora prin expunerea pe diferite cai la poluantii existenti pe siturile respective;

b) contaminarea apelor de suprafata, in principal prin migrarea poluantilor;

c) contaminarea apelor subterane si, in consecinta, a apei potabile, daca aceasta este extrasa din apele subterane;

d) impact asupra starii de sanatate a populatiei prin consum de apa potabila a carei sursa se afla pe un sit contaminat sau tranziteaza un sit contaminat;

e) riscuri pentru flora si fauna de pe siturile contaminate sau din vecinatatea acestora, conducand la pierderea biodiversitatii si a activitatii biologice;

f) pierderea fertilitatii solului datorata intreruperii sau perturbarii ciclurilor de nutrienti;

g) restrictii in utilizarea terenurilor si impiedicarea dezvoltarii viitoare a zonelor respective si reducerea suprafetelor de sol productiv valoros pentru alte activitati;

h) deprecierea valorii terenurilor.

(3) Informatiile privind inventarul siturilor potential contaminate, siturilor contaminate si siturilor remediate sunt puse la dispozitia publicului cu titlu gratuit.

(4) Toate informatiile furnizate publicului trebuie sa fie clare, inteligibile si accesibile.

CAPITOLUL XII

Sanctiuni

Articolul 46

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, neindeplinirea obligatiilor ce le revin autoritatilor administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) si (3) si art. 39 alin. (1);

b) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor art. 9, art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 28, art. 37 alin. (1), (2) si (4), art. 38, art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (2) si art. 43 alin. (1);

c) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, incalcarea dispozitiilor art. 21 alin. (6) si art. 30 alin. (2).

Afişează Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dreptul mediului    Poluanti    Situri contaminate si potential contaminate    Legea 74/2019    Decizia 1386/2013/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016Articole Juridice

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Dezvoltarea Durabila?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul Precautiei in dreptul comunitar
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie

Principiul Precautiei in dreptul mediului
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie