Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate

  Publicat: 06 May 2019       3142 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 342 din 03.05.2019

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se realizeaza, dupa caz, de catre comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesuluiverbal, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Articolul 47

Dispozitiile art. 46 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL XIII

Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 48

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007, si Hotararea Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 23 noiembrie 2007.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, sintagmele "sit contaminat istoric" si "sit potential contaminat istoric" utilizate in tot cuprinsul Strategiei Nationale si Planului National pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 683/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se inlocuiesc cu sintagmele "sit contaminat" si "sit potential contaminat".

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, sintagma "investigare istorica" utilizata in tot cuprinsul Strategiei Nationale si Planului National pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 683/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se elimina.

(4) Prevederile alin. (2) nu afecteaza proiectele care vizeaza decontaminarea siturilor poluate istoric propuse pentru finantare prin Programul operational sectorial Infrastructura mare 2014-2020, Axa prioritara 4, Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.3 Reducerea suprafetelor poluate istoric.

Articolul 49

Dispozitiile art. 46 referitoare la contraventii intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 50

(1) Lista siturilor potential contaminate prevazuta la art. 7 alin. (2) se transmite in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului elaboreaza metodologia de investigare a siturilor potential contaminate si a celor contaminate. precum si metodologia de remediere a siturilor contaminate.

Articolul 51

Situatiile juridice nascute sub reglementarea Hotararii Guvernului nr. 1.403/2007 si a Hotararii Guvernului nr. 1.408/2007 sunt supuse prevederilor legale respective daca a fost demarata aplicarea masurilor cuprinse in proiectul de remediere a unui sit contaminat.

Articolul 52

Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta lege.

Anexele pot fi consultate aici: Anexa1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10, Anexa 11, Anexa 12

Afişează Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Dreptul mediului    Poluanti    Situri contaminate si potential contaminate    Legea 74/2019    Decizia 1386/2013/UE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspundere obiectiva in cazul prejudiciului de mediu. Neanalizarea existentei legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1255 din 1 iunie 2016Articole Juridice

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Dezvoltarea Durabila?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul Precautiei in dreptul comunitar
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie

Principiul Precautiei in dreptul mediului
Sursa: Bogdan-Alex Arghir. Auditor de justitie