Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

  Publicat: 20 May 2019       8421 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 392 din 20.05.2019 a fost publicata Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni se inchid, astfel incat nu vor mai fi efectuate inscrieri in aceste registre.
(2) Concomitent cu deschiderea cartilor funciare, pentru imobilele din regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni se fac verificari inclusiv in vechile registre de publicitate imobiliara inchise conform alin. (1) si toate sarcinile valabile se transcriu in cartile funciare, cu scutire de plata tarifelor.

Articolul IV
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, finantarea lucrarilor prevazute la art. 2 alin. (6) - (12) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza pe intreaga perioada a Programului national de cadastru si carte funciara . Administratorii imobilelor din domeniul public sau privat al statului pot solicita incheierea contractelor de finantare multianuale cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in termenii si conditiile prevazute prin lege si procedura aprobata prin ordin comun al directorului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului de resort, ce stabileste modalitatea de alocare si decontare a sumelor pe hectar, precum si toate celelalte drepturi si obligatii ce revin partilor.
(2) Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va introduce modificarile corespunzatoare in bugetele administratorilor domeniului public, in termen de maximum 90 de zile de la incheierea contractelor de finantare cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, administratorilor revenindu-le responsabilitatea de a indeplini de indata conditiile si procedurile solicitate de Ministerul Finantelor Publice cu privire la modificarea bugetelor.

Articolul V
In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor art. 28 alin. (10) - (12) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului culturii si identitatii nationale si al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se stabileste procedura de identificare si comunicare a cererilor si a inscrierilor efectuate asupra imobilelor ce au calitatea de monument istoric.

Articolul VI
Alineatele (2) - (4) ale articolului II din Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 23 iulie 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
"(2) Evaluarea registratorilor-sefi, inginerilor-sefi si contabililor-sefi se efectueaza de catre o comisie care isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului intern, aprobat prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale. Din componenta comisiei vor face parte cel putin directorul general adjunct si directorul directiei de specialitate in subordinea carora se afla personalul astfel evaluat.
(3) In situatia in care rezultatul evaluarii prevazute la alin. (2) este nesatisfacator, personalul cu functie de conducere astfel evaluat va fi destituit din functie, in cazul in care nu va opta pentru o functie de executie vacanta in cadrul oficiului teritorial in care isi are locul muncii, compatibila cu pregatirea sa profesionala.
(4) In situatia in care rezultatul evaluarii de catre comisia prevazuta la alin. (2) din ultimul an este satisfacator, personalul astfel evaluat va fi retrogradat pe o perioada de 60 de zile ."

Articolul VII
La articolul 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si personalului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor sale subordonate, care beneficiaza in continuare de drepturi de hrana, in conformitate cu dispozitiile art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aprobata cu completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare."

Articolul VIII
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Articolul IX
La articolul 27, partea introductiva a alineatului (23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
"(23) In cazul terenurilor aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si a curtii si gradinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, detinatorii sau mostenitorii acestora pot solicita comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:".

Articolul X
Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 9 alin. (30) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, care intra in vigoare la 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Afişează Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 105/2019    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 7/1996

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Decizia C.C.R. nr. 5/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 7/1996
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Actiune in revendicare. Imobil ce a apartinut patrimoniului sindicatului. Incidenta dispozitiilor art. 480 C.civ.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 319 din 30 martie 2014

Acord de mediere intervenit intre persoane juridice si autoritati publice. Actiune pauliana
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba, Sectia civila, Sentinta civila nr. 355 din 18.02.2009

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Anulare incheiere. Restabilire situatie anterioara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1243 din data 27.05.2010

Lipsa titlu locativ, Evacuare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1210 din data 20.05.2010

Contestare incheiere de carte funciara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1895 din data 26.05.2011

Anulare sentinta civila. Incalcarea principiului securitatii juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.3003 din data 14.09.2011

Acte preparatorii. Anulare aviz de executie si aviz tehnic emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.830 din data 25.02.2011

Anulare incheieri ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Intabulare drept de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 525 din data 10.02.2011Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cartea funciara. Dispozitii generale (Art. 876 - 884 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea drepturilor tabulare (Art. 885 - 901 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro