din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Anulare incheiere. Restabilire situatie anterioara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Anulare incheiere. Restabilire situatie anterioara

  Publicat: 09 Nov 2012       4626 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Prin sentinta civila nr. 808 din 02.04.2009 a Judecatoriei Sighetu Mar�ma�tiei, a fost admisa plangerea formulata de petentul O.M.O. impotriva in��cheierii de carte funciara nr. 11694 din 24.11.2008 a Biroului de Cadastru si Pu�blicitate Imobiliara Sighetu Marmatiei si SC B.L.T. IFN si, in consecinta, a fost anulata incheierea de carte funciara nr. 11694 din 24.11.2008 a Bi�roului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sighetu Marmatiei si s-a dispus res�ta�bilirea situatiei anterioare.

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In materie civila, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, judecata in recurs cuprinde masurile pregatitoare judecarii (verificarea, daca hotararea atacata a fost comunicata tuturor partilor din proces, daca cererea de recurs a fost timbrata, fixarea termenului de judecata etc.) si judecarea propriu-zisa,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Debitorul cambial a carui obligatie este garantata de un avalist.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care garanteaza plata unei cambii, dand aval.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitorul cambial a carui obligatie este garantata de un avalist.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Debitorul cambial a carui obligatie este garantata de un avalist.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Contract prin care o persoana, debitor, se obliga fata de o alta persoana, creditor, sa determine pe o terta persoana sa-si assume anumite obligatii fata de creditorul din contract.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Debitorul cambial a carui obligatie este garantata de un avalist.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, judecatoria a retinut ca, intre SC B.L.T. IFN si SC E. O.V. SRL, s-a incheiat un contract de leasing financiar cu nr. 5.335LE/2006 la 03.02.2006, avand ca oA�biA�ect autoturismul marca ``Mercedes ML``270 CDI.


Deoarece nu au fost achitate ratele, s-a solicitat de catre executorul banA�car notarea somatiei de plata asupra imobilului inscris in CF nr. 7732 Sighetu MarA�matiei nr. top. 2629/11 proprietatea lui O.M.O..


Prin incheierea de carte funciara nr. 11694 din 24.11.2008, s-a dispus inA�sA�crierea in cartea funciara a acestei somatii.


Petentul a aratat ca incheierea este nelegala, deoarece nu exista identitate intre SC E. O.V. SRL si persoana fizica O.M.O., bunul imobil aA�suA�pra caruia a fost notata somatia fiind bunul sau propriu.


Conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, administratorul unei soA�cietati comerciale raspunde cu bunurile proprii pentru obligatiile asumate de soA�cietatea pe care o reprezinta doar in situatia in care societatea a fost declarata in faliment, conform legii insolventei, si au ramas datorii neachitate.


Deoarece nu ne aflam intr-o astfel de situatie, instanta a considerat ca, in mod abuziv, Biroul de cartea funciara a notat o sarcina asupra unui bun propriu al administratorului societatii.


Prin decizia civila nr. 278/A/16.120.2009 a Tribunalului Cluj, a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei OCPI MaA�ramures; a fost admis apelul declarat de intimata SC B.L.T. IFN SA Cluj Napoca contra senA�tintei civile nr. 808 din 02.04.2009 a JuA�deA�catoriei Sighetu Marmatiei, care a fost schimbata in sensul respingerii plangerii, intimatul O.M.O. fiind obligat sa-i plateasca apelantei suA�ma de 250 lei cheltuieli de judecata in recurs.


In considerentele acestei decizii, tribunalul a retinut ca dosarul de executare silita nr. 576/14.02.2008 are ca obiect titlul exeA�cuA�toA�riu reprezentat de Biletul la Ordin emis de catre SC E.O.V. SRL la data de 08.12.2006 in Cluj-Napoca pentru suma de 16.190,52, cu scadenta la data de 11.12.2006, refuzat la plata de catre BRD-GSG Sighetu Marmatiei in data de 18.12.2006.


Biletul la Ordin a fost avalizat de catre O.M.O. personal, ceea ce inseamna ca s-a obligat personal, alaturi de emitent pentru indeplinirea oA�bligatiilor asumate de catre acesta, asa cum rezulta din prevederile art. 35 si 52 din Legea nr. 58/1934 asupra Cambiei si Biletului la Ordin cu modificarile si comA�pletarile ulterioare.


Potrivit textului de lege mai sus indicat, emiterea si analizarea Biletului la Ordin confera apelantului dreptul de urmarire asupra averii personale a deA�biA�torului avalist in scopul realizarii creantei pe calea executarii silite.


Prin urmare, Incheierea nr. 11694/2008 de notare in CF a somatiei de plata a fost data cu respectarea prevederilor legale si a fost mentinuta ca o consecinta a admiterii apelului, conform dispozitivului.


In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de CaA�dastru si Publicitate Imobiliara Maramures, aceasta a fost apreciata fondata si a fost admisa, retinandu-se ca, prin Decizia nr. LXXII a Inaltei Curti de Casatie si JusA�tiA�tie Bucuresti, a fost admis recursul in interesul legii declarat de Procurorul geA�neral al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la calitatea procesuala pasiva a OCPI in plangerile de carte funciara intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicata.


Impotriva acestei decizii, a declarat in termen legal recurs reclamantul, solicitand modificarea ei, in sensul respingerii apelului, cu consecinta mentinerii sentintei apelate.


In motivarea recursului sau, reclamantul invedereaza ca instanta a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii, schimband natura si intelesul lamurit al acestuia, intrucat, in realitate, in anul 2007, apelanta a solicitat executorului judecatoresc incetarea executarii silite impotriva SC E.O.V. SRL pentru recuperarea autoturismului obiect al contractului de leasing, titlu executor, partile ajungand la intelegere si stingand pe cale amiabila obligatiile dintre ele.


Afirmatia ca reclamantul recurent ar fi avalizat biletul la ordin nu este fondata, intrucat, in cuprinsul acestuia, nu se stipuleaza expres pentru cine garanteaza si ce creanta, recurentul contestand ca ar fi garantat in nume personal plata ratelor bunului achizitionat in leasing .


Asadar, titlul invocat nu intruneste cerintele legale pentru a putea fi inscris in cartea funciara, pentru ca, asa cum s-a aratat, partile au stins pe cale amiabila datoria si nu s-a cerut recunoasterea juridica a operatiunii de avalizare.


Oricum, incheierea de carte funciara este nelegala, deoarece solicitarea creditoarei ale la baza contractul de leasing incheiat cu societatea comerciala si nu cu persoana fizica administrator al acesteia, care nu este parte in contract, impotriva sa neexistand titlu executoriu.


Apelanta, prin intampinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, pe motiv ca, in calitate de creditoare, a solicitat executorului judecatoresc sa treaca la executarea silita a contractului de leasing, precum si a emitentului si avalistului biletului la ordin emis la data de 8.12.2006 pentru suma de 16.190,52 lei, scadenta la data de 18.12.2006, biletul la ordin fiind avalizat de reclamant.


In aceste conditii, sunt intrunite conditiile art. 48 din l 7/1996, dispunandu-se in mod corect notarea in cartea funciara a somatiei de plata .


Criticile formulate de recurent au caracterul unei aparari de fond impotriva titlului executoriu, ce nu pot fi verificate pe calea plangerii impotriva incheierii de carte funciara .


Executarea silita pornita in anul 2007 a incetat pentru ca reclamantul s-a obligat sa achite debitele restante pe cale amiabila, insa, ulterior nu si-a mai respectat promisiunea .


Conform Legii nr. 58/1934, posesorul biletului la ordin nu are obligatia sa obtina anterior punerii in executare recunoasterea operatiunii de avalizare, validitatea si intinderea acesteia.


Analizand recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la disp. art. 304 pct. 8 si 9 Cod proc.civ., ce constituie temeiul sau in drept, curtea apreciaza ca acesta nu este fondat, din considerentele ce urmeaza a fi expuse.


Astfel, prin incheierea contestata, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sighetu Marmatiei a dispus notarea in cartea funciara a imobilului proprietatea reclamantului a unei somatii de plata emisa de executorul judecatoresc in baza art. 387 C. pr. civ.


Unica atributie a oficiului de cadastru era de a verifica daca inscrisul a carui notare s-a solicitat intruneste conditiile prevazute de art. 48 din Legea nr. 7/1996 si daca este opozabil celui inscris, cerinta rezultand din dispozitiile art. 22 lit. a din lege.


Inscrisul somatie de plata de la fila 16 din dosarul judecatoriei intruneste conditiile prev. de art. 387 Cod proc.civ., conditia prev. de art. 48 din Legea nr. 7/1996 fiind, astfel, verificata, iar acesta este opozabil proprietarului tabular O.M.V., in cuprinsul sau facandu-se referire si la biletul la ordin avalizat de acesta, titlu executor.


Toate celelalte aparari invocate de reclamant vizeaza titlul executor insusi, putand fi formulate pe calea unei contestatii la executare, in sensul art. 399 Cod proc.civ., urmata de o actiune in rectificarea inscrierii in cartea funciara, fundamentata pe disp. art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, nicidecum pe calea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, intemeiata pe disp. art. 50 din lege.


In conditiile in care incheierea intruneste cerintele prev. de art. 48 din Legea nr. 7/1996, plangerea impotriva acesteia este nefondata, asa cum corect a apreciat tribunalul, motiv pentru care, in temeiul art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., recursul formulat va fi respins ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1243 din data 27.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Contract de leasing financiar    Creditor    Judecatoria Sighetu Marmatiei    Legea 7/1996    Debitor    Debitor avalist    Executare silita    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Bilet la ordin    Legea 58/1934 Somatie de plata    Legea 31/1990    Societate comerciala    Persoana fizica    Insolventa    Tribunalul Cluj    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Titlu executoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro