Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019

Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019

  Publicat: 26 Jun 2019       1190 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 25.06.2019.

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
A fost promulgat la 11.09.1865
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865

Decontarea internalizata poate avea loc la diferite niveluri ale unui lant de detinere de titluri de valoare (custode global, subcustode etc.) si trebuie raportata la nivelul la care are loc. Fiecare operator de decontare trebuie sa raspunda doar de raportarile referitoare la decontarea internalizata din registrele sale.
Un operator de decontare trebuie sa transmita informatiile impuse de art. 9 alin. (1) din CSDR in urmatoarele rapoarte, catre autoritatea competenta din statul membru unde isi are sediul:
a) un raport pentru activitatea sa in statul membru unde isi are sediul (inclusiv activitatea sucursalelor sale din statul membru respectiv);
b) rapoarte separate pentru activitatea sucursalelor sale pe fiecare stat membru;
c) un raport pentru activitatea sucursalelor sale din tarile terte.
Va rugam sa consultati exemplul urmator:
Un operator de decontare cu sediul in statul membru A, care are doua sucursale in statul membru A, o sucursala in statul membru B, doua sucursale in statul membru C, o sucursala in tara terta D si doua sucursale in tara terta E, trebuie sa transmita patru rapoarte catre autoritatea competenta din statul membru A, dupa cum urmeaza:
a) un raport privind activitatea sa in statul membru A, inclusiv activitatea sucursalelor sale din respectivul stat membru (specificand codul de tara al statului membru A);
b) un raport privind activitatea sucursalei sale din statul membru B (specificand codul de tara al sucursalei din statul membru B, in plus fata de codul de tara al operatorului de decontare din statul membru A);
c) un raport privind activitatea celor doua sucursale ale sale din statul membru C (specificand codul de tara al sucursalei din statul membru C, in plus fata de codul de tara al operatorului de decontare din statul membru A);
d) un raport privind activitatea sucursalelor sale din tara terta D si din tara terta E (specificand codul de tara al sucursalei TS, pe langa codul de tara al operatorului de decontare din statul membru A).
Autoritatile competente din statele membre in care sucursalele entitatilor din tari terte internalizeaza instructiuni de decontare prin registrele lor trebuie sa se asigure ca aceste sucursale le raporteaza informatiile necesare conform art. 9 alin. (1) din CSDR, in rapoarte consolidate care cuprind activitatea acestora in fiecare stat membru.
Va rugam sa consultati exemplul urmator:
Un operator de decontare cu sediul intr-o tara terta, care are o sucursala in statul membru A si doua sucursale in statul membru B, trebuie sa aplice urmatoarele:
a) Autoritatea competenta din statul membru A trebuie sa se asigure ca primeste un raport care contine activitatea de decontare internalizata a sucursalei din statul membru A.
b) Autoritatea competenta din statul membru B trebuie sa se asigure ca primeste un raport care contine activitatea de decontare internalizata a celor doua sucursale din statul membru B.

5.3. Parametri de raportare a datelor
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca operatorii de decontare includ primele doua caractere din codurile ISIN in rapoartele lor.
In conformitate cu art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei, codul LEI al depozitarului central de titluri de valoare emitent trebuie completat, de asemenea, de catre operatorul de decontare; exista posibilitatea includerii mai multor depozitari centrali de titluri de valoare referitor la titlurile de valoare identificate cu aceleasi doua caractere din codurile ISIN. Operatorul de decontare nu trebuie sa completeze codul de tara al depozitarului central de titluri de valoare emitent, deoarece acesta va fi determinat de sistemul IT al ESMA pentru CSDR.
Operatorii de decontare trebuie sa includa fiecare instructiune de decontare internalizata separata in valorile agregate (respectiv raportare dubla).
Volumele trebuie sa fie exprimate in numarul de instructiuni de decontare internalizata.
Daca, pe perioada unui trimestru care face obiectul unui raport, o instructiune de decontare internalizata nu se deconteaza timp de cateva zile dupa data preconizata a decontarii, inclusiv in cazul in care instructiunea de decontare este anulata, atunci aceasta trebuie raportata drept "neexecutata" luand in considerare fiecare zi in care nu este decontata. Aceasta trebuie raportata drept "executata" daca este decontata pe perioada trimestrului care face obiectul raportului.
In conformitate cu art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/393 al Comisiei, (i) perioada pe care o va cuprinde primul raport este 1 aprilie 2019-30 iunie 2019; iar (ii) operatorii de decontare vor transmite primul raport catre autoritatile competente pana la data de 12 iulie 2019.

5.4. Procesul de depunere la ESMA a rapoartelor referitoare la decontarea internalizata de catre autoritatile competente, in baza rapoartelor primite de autoritatile competente de la operatorii de decontare
Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca operatorii de decontare depun datele in conformitate cu art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) in format XML, conform unei scheme XSD de definire a mesajului ISO 20022 al candidatului, care urmeaza sa fie publicata de ESMA si care trebuie utilizata apoi de autoritatile competente la depunerea datelor la ESMA.
Autoritatile competente trebuie sa depuna la ESMA rapoartele individuale pe care le primesc de la operatorii de decontare dupa ce le valideaza.
In urma verificarilor de validare efectuate de sistemul IT dedicat al ESMA, cum ar fi regulile de validare a transmiterii datelor (de exemplu, fisierul nu este deteriorat), regulile de validare a formatului datelor (de exemplu, respecta schema XSD SO-20022) si regulile de validare a continutului datelor (de exemplu, suma dintre volumul executat si volumul neexecutat trebuie sa fie egala cu volumul total), autoritatile competente vor primi un fisier de raspuns prin care se confirma primirea sau se notifica erorile de validare.
In cazul unor erori de validare notificate de ESMA, autoritatile competente trebuie sa verifice datele cu operatorii de decontare si trebuie sa transmita un raspuns la ESMA. Daca este necesar, autoritatile competente trebuie sa retransmita la ESMA datele corectate.

5.5. Procesul de depunere la ESMA a rapoartelor referitoare la riscurile potentiale rezultate din activitatea de decontare internalizata de catre autoritatile competente
Autoritatile competente trebuie sa transmita la ESMA informatiile necesare referitoare la riscurile potentiale care rezulta din activitatea de decontare internalizata in conformitate cu art. 9 din CSDR, utilizand un formular de introducere de date online din interfata web securizata a ESMA, care trebuie completat manual si care trebuie sa faca posibila identificarea utilizatorului final.
Autoritatile competente trebuie sa ofere informatii valabile referitoare la campurile eronate, in cazul in care se identifica erori de date in urma validarii formularului de introducere de date in momentul transmiterii pe web a formularului de introducere de date de catre autoritatea competenta .

5.6 Accesul autoritatilor competente la date
Fiecare autoritate competenta trebuie sa poata accesa datele pe care le transmite la ESMA, precum si datele transmise de alte autoritati competente care au legatura cu jurisdictia sa (relevanta trebuie determinata in functie de codul de tara al operatorului de decontare, codul de tara al sucursalelor, codul LEI si codul de tara al CSD-ului emitent, de primele doua caractere ale codurilor ISIN). Toate autoritatile competente trebuie sa poata accesa date referitoare la titlurile de valoare din tarile terte.

Afişează Ghidul privind raportarile referitoare la decontarea internalizata conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), din 12.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ghid    Raportari    Decontare internalizata    CSDR    Ministerul Finantelor    Titluri de valoare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Prin faptul ca judecatorul fondului a apreciat culpa ambelor parti in savarsirea neregulii nu este de natura sa se admita intrunirea ipotezei existentei unor motive contradictorii in cuprinsul sentintei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1702/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Legea nr. 284/2010 nu a fost aplicabila contractelor incheiate anterior adoptarii sale, in virtutea principiului neretroactivitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 231/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017Articole Juridice

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu