Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele metodologice de identificare a operatorilor de servicii esentiale si furnizorilor de servicii digitale, din 21.06.2019

Normele metodologice de identificare a operatorilor de servicii esentiale si furnizorilor de servicii digitale, din 21.06.2019

  Publicat: 17 Jul 2019       3707 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 584 din 17.07.2019 si aprobate prin Ordinul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr. 599/2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acea imprejurare ce intervine in desfasurarea procesului civil, de natura sa aduca modificari cu privire la cadrul litigiului sau cu privire la instanta sesizata, precum:
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

TITLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Prezentele norme metodologice de identificare a operatorilor de servicii esentiale si furnizorilor de servicii digitale, denumite in continuare norme, au ca obiect stabilirea procedurilor pe care le implica identificarea atat a operatorilor de servicii esentiale, denumiti in continuare OSE, cat si a furnizorilor de servicii digitale, denumiti in continuare FSD, pentru inscrierea in Registrul operatorilor de servicii esentiale, denumit in continuare ROSE, respectiv in Registrul de evidenta a furnizorilor de servicii digitale.
(2) Procesul de identificare a OSE si FSD este una dintre componentele importante ale asigurarii unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, denumite in continuare NIS.
(3) La elaborarea prezentelor norme au fost avute in vedere, in principal, urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 494/2011 privind infiintarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO;
c) Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 600/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a Registrului operatorilor de servicii esentiale.

TITLUL II
Identificarea operatorilor de servicii esentiale

CAPITOLUL I
Date generale

Articolul 2
(1) Operatorii economici si celelalte entitati care opereaza ori furnizeaza servicii in cadrul sectoarelor si subsectoarelor definite in anexa la Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea NIS, ori furnizeaza servicii esentiale din lista prevazuta la art. 20 lit. r) din aceeasi lege, denumiti in continuare OENIS, identifica serviciile esentiale care sunt folosite in procesul de evaluare a indeplinirii conditiilor si criteriilor prevazute la art. 6 din Legea NIS.
(2) Procesul de identificare a operatorilor de servicii esentiale este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.

Articolul 3
(1) In procesul de identificare ca operator de servicii esentiale sunt parcurse urmatoarele etape:
- Etapa 1. Identificarea serviciilor esentiale
- Etapa 2. Notificarea CERT-RO de catre operatorii de servicii esentiale
- Etapa 3. Evaluarea si inscrierea operatorilor de servicii esentiale.
(2) Etapele 1 si 2 se adreseaza OENIS, iar etapa 3 se adreseaza Autoritatii competente la nivel national pentru securitatea retelelor si sistemelor informatice, denumita in continuare ANSRSI, din cadrul Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO.

CAPITOLUL II
Identificarea serviciilor esentiale

Articolul 4
(1) Pentru identificarea serviciilor esentiale, OENIS isi evalueaza toate serviciile furnizate prin prisma prevederilor de la art. 6 alin. (1) din Legea NIS.
(2) Un serviciu care satisface cumulativ cerintele impuse de art. 6 alin. (1) din Legea NIS este declarat serviciu esential in contextul securitatii retelelor si sisteme informatice, denumit in continuare SENIS.
(3) In cazul in care una dintre conditiile stabilite nu este indeplinita, serviciul nu este considerat SENIS si nu va face obiectul procesului de evaluare.
(4) Daca nu este identificat niciun SENIS, procesul de evaluare se finalizeaza, iar OENIS nu este declarat OSE.

Articolul 5
Pentru evaluarea unui serviciu in vederea identificarii ca SENIS, OENIS parcurge urmatorii pasi:
- Pasul 1) Catalogarea importantei serviciului
- Pasul 2) Identificarea modului de furnizare a serviciului
- Pasul 3) Stabilirea efectului de perturbare a serviciului in cazul producerii unui incident .

Articolul 6
(1) Catalogarea importantei serviciului presupune examinarea de catre OENIS daca respectivul serviciu furnizat este inclus in Lista serviciilor esentiale. In caz afirmativ se continua evaluarea .
(2) Daca serviciul furnizat nu este inclus in Lista de servicii esentiale, OENIS va proceda la o analiza interna a importantei respectivului serviciu asupra activitatii entitatii din punct de vedere societal si/sau economic.
(3) In cazul in care OENIS ajunge la concluzia ca serviciul furnizat, desi nu se gaseste in Lista serviciilor esentiale, este unul de cea mai mare importanta/critic va continua procesul de evaluare.
(4) Daca OENIS nu identifica niciun serviciu de cea mai mare importanta/critic, procesul de evaluare se intrerupe.

Articolul 7
(1) Identificarea modului de furnizare a serviciului catalogat la art. 6 presupune ca OENIS sa analizeze daca respectivul serviciu depinde de retele si sisteme informatice. In caz afirmativ se continua evaluarea .
(2) Daca serviciul furnizat nu depinde de retele si sisteme informatice, OENIS fundamenteaza analiza si relationeaza cu ANSRSI pentru continuarea procesului, iar, in cazul in care se confirma, serviciul nu este SENIS si se trece la analiza urmatoarelor servicii identificate la art. 6.
(3) Daca OENIS nu identifica nicio retea sau sistem informatic de care sa depinda serviciile identificate la art. 6, procesul de evaluare se intrerupe.
(4) In aceasta etapa, OENIS poate intocmi si documentatia prin care se stabilesc interdependenta si interconectarile retelelor si sistemelor informatice conform art. 8 alin. (7) lit. c) din Legea NIS.

Articolul 8
(1) Stabilirea efectului de perturbare a serviciului in cazul producerii unui incident presupune ca OENIS sa analizeze riscul producerii, incidentul tinand cont de factori intersectoriali, precum si, dupa caz, de factorii sectoriali.
(2) La stabilirea efectului/gradului de perturbare a serviciului esential se vor avea in vedere criteriile intersectoriale precizate la art. 6 alin. (2) din Legea NIS si, dupa caz, criteriile si valorile de prag sectoriale stabilite conform art. 6 alin. (3) din aceeasi lege.
(3) Pentru stabilirea efectului de perturbare a serviciului esential se va aplica metodologia de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul retelelor si sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esentiale, aprobata prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale.
(4) Pentru o evaluare corecta si sigura a gradului de perturbare, valorile si informatiile introduse/folosite in stabilirea efectului perturbator vor fi asumate de OENIS si puse la dispozitia CERT-RO, la cererea ANSRSI cu respectarea art. 8 alin. (7) din Legea NIS.

Afişează Normele metodologice de identificare a operatorilor de servicii esentiale si furnizorilor de servicii digitale, din 21.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    Operatori de servicii esentiale    Furnizori de servicii digitale    Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale    Ordinul 599/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei