Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5180 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act oficial (carte de munca)
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Sistem de organizare
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(2) Sunt scutite de stagiul de pregatire profesionala persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridica sau economica, cu norma intreaga de 8 ore pe zi, precum si persoanele care au fost deputati sau senatori, in comisiile de specialitate juridica sau economica, fara ca acestea sa depaseasca jumatate din durata celor 10 ani.
(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovarii examenului de admitere in profesie au avut calitatea de angajat, cu norma intreaga de 8 ore pe zi, pe o functie economica sau juridica, intr-un cabinet individual de insolventa, intr-o SPRL sau intr-o IPURL cel putin 3 ani.
(4) Calculul activitatii practice economice sau juridice se va realiza prin luarea in considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe zi sau suma normelor partiale care insumate sa reprezinte norma intreaga.
(5) Documentatia ce trebuie depusa de persoanele prevazute la alin. (2) si (3) va contine:
a) cererea de dobandire a calitatii de practician in insolventa definitiv;
b) dovada experientei de cel putin 10 ani, pentru persoanele prevazute la art. 33 alin. (1) din O.U.G., ori 3 ani, pentru persoanele prevazute la art. 33 alin. (11) din O.U.G., de la data obtinerii diplomei de invatamant superior de lunga durata;
c) dovada achitarii taxei de verificare a cererii si a documentelor doveditoare in valoare de 1.500 lei.
(6) Activitatea practica economica se calculeaza dupa data obtinerii diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie economica, exclusiv pentru persoanele care detin o diploma de studii de invatamant superior in stiinte economice.
(7) Activitatea practica juridica se calculeaza dupa data obtinerii diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie juridica, exclusiv pentru persoanele care detin o diploma de studii de invatamant superior in stiinte juridice.
(8) Se considera activitate practica economica exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, care lucreaza in interiorul profesiei.
(9) Se considera activitate practica economica, in conditiile legii, si exercitarea functiilor de economist, administrator de societate, director general, director, sef sectie productie, sef serviciu sau sef birou cu activitate economica (cost, planificare, marketing, salarizare, comercial), precum si activitatea desfasurata de salariatii unor departamente economice.
(10) Se considera activitate practica juridica, in conditiile legii, exercitarea profesiei de avocat, judecator, procuror, notar, executor judecatoresc, precum si consilier juridic.
(11) Dovada exercitarii unei profesii economice sau juridice se face, de regula, cu copia carnetului de munca, extras din Revisal, contract de munca inregistrat la inspectoratul teritorial de munca ori adeverinta eliberata de angajator pentru cei care nu au detinut sau nu detin carnet de munca . Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice si juridice va avea obligatoriu forma agreata de Uniune.
(12) Dovada exercitarii profesiei de avocat se face cu adeverinta eliberata de baroul de avocati.
(13) In situatia persoanelor care au activat sau activeaza in institutii care nu au intocmit carnete de munca, dovada se face prin adeverinta.
(14) Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice sau juridice, cu exceptia persoanelor care au activat in institutii cu regim special, va avea obligatoriu forma agreata de Uniune.
(15) Activitatea practica economica sau juridica se calculeaza de la momentul angajarii, incepand cu prima zi si pana la data sustinerii examenului de primire in profesie.

SECTIUNEA a 2-a
Accesul in profesie pe baza de cerere

Articolul 70
Persoanele care doresc primirea in profesie cu scutire de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondati teritorial o cerere prin care solicita primirea in profesie.

Articolul 71
(1) Documentatia de inscriere in Uniune cu scutire de examen si de perioada de stagiu pentru persoanele care doresc dobandirea calitatii de practician in insolventa va contine:
a) cererea de inscriere;
b) curriculum vitae;
c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;
d) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept;
e) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notariala pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de nedemnitate;
f) extras de pe carnetul de munca sau adeverinta din care sa rezulte dovada exercitarii functiei de judecator-sindic de cel putin 5 ani sau 10 ani pentru judecator, notar ori avocat;
g) certificat de casatorie/hotarare de divort (unde este cazul).
(2) Inscrierea in Tabloul UNPIR in una dintre sectiunile membrilor compatibili este conditionata de prezentarea dovezii eliberarii din functia de magistrat sau notar in termen de cel mult 1 an de la eliberarea din functie.

Articolul 72
Cererile persoanelor care solicita dobandirea calitatii de practician in insolventa cu scutire de examen si stagiu vor fi analizate de Consiliul national de conducere .

Articolul 73
Consiliul national de conducere are urmatoarele atributii:
a) verifica cererea si documentele doveditoare;
b) face toate investigatiile necesare privind moralitatea si demnitatea solicitantului, in temeiul art. 25 din O.U.G.;
c) poate verifica cunostintele solicitantului cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa;
d) emite decizia de admitere in profesie, refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.

Articolul 74
Inscrierea in Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului national de conducere al Uniunii. Decizia de inscriere in Tabloul UNPIR se transmite la filiala, care are obligatia de a o comunica persoanei care a solicitat primirea in profesie. Inscrierea in Tabloul UNPIR devine efectiva si este efectuata de Secretariatul general numai dupa:
a) completarea si depunerea la filiala a cererii de inscriere, precum si a cererii-optiune;
b) depunerea juramantului scris in forma prevazuta la art. 30 alin. (4) din O.U.G.;
c) depunerea deciziei de infiintare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societati profesionale (contract de societate, contract de munca, contract de prestari servicii etc.);
d) achitarea taxei de inscriere in Tabloul UNPIR si a cotizatiei pe anul in curs in termen de 3 luni de la data comunicarii deciziei de admitere;
e) incheierea politei de asigurare profesionala la plafonul minim prevazut in statut in cazul persoanelor compatibile.

Articolul 75
(1) Persoanele care au calitatea de avocat, judecator, judecator-sindic sau notar si care solicita primirea in profesie cu scutire de examen si de perioada de stagiu vor solicita inscrierea in Tabloul UNPIR in termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere in profesie.
(2) Persoanele care nu solicita inscrierea in termenul prevazut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita inscrierea in Tabloul UNPIR.

SECTIUNEA a 3-a

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati