Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind transferul judecatorilor din 17.09.2019

Regulamentul privind transferul judecatorilor din 17.09.2019

  Publicat: 23 Sep 2019       2317 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 769 din 23.09.2019 si aprobat prin Hotararea CSM 1347/2019.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Articolul 1
(1) Transferul judecatorilor de la o instanta la alta instanta se aproba, la cererea celor in cauza, de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, denumita in continuare Sectia pentru judecatori.
(2) Transferul nu se poate face la instante de nivel superior celor la care judecatorul are dreptul sa functioneze potrivit legii.


Articolul 2
(1) Declansarea sesiunii de transfer se dispune de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii. In scopul informarii judecatorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer, Directia resurse umane si organizare publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii lista posturilor vacante de la instante, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta si anuntul corespunzator privind declansarea procedurii de transfer.
(2) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se inteleg acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data publicarii acesteia, promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, promovarea la instante superioare, transferul, numirea judecatorilor in functia de procuror, numirea in functie de conducere ori eliberarea din functie.
(3) Cererile de transfer se analizeaza ori de cate ori este necesar de Sectia pentru judecatori, la propunerea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, dupa implinirea termenului prevazut la alin. (6).
(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii documentelor mentionate la alin. (1). Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecatorului si, daca este cazul, disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in oricare dintre sectiile/completurile la care cerintele acestei instante o impun.
(5) Dupa centralizare, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii se publica o situatie privind cererile de transfer formulate si instantele pentru care s-a solicitat transferul.
(6) Cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii informatiilor prevazute la alin. (5), judecatorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii cereri de transfer pentru posturile care ar putea deveni vacante ca urmare a admiterii unei cereri de transfer formulate in conditiile alin. (4). Dispozitiile alin. (4) teza a doua referitoare la continutul cererii se aplica in mod corespunzator.
(7) Termenele prevazute la alin. (4) si (6) se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 181 din Codul de procedura civila.


Articolul 3
(1) La expirarea termenului prevazut la art. 2 alin. (6), Consiliul Superior al Magistraturii solicita avizul consultativ al presedintelui instantei de la care se solicita transferul, insotit de punctul de vedere al presedintelui curtii de apel in circumscriptia careia se afla aceasta instanta. Totodata, Consiliul Superior al Magistraturii solicita si avizul consultativ motivat al presedintelui instantei la care se solicita transferul si punctul de vedere al presedintelui curtii de apel in circumscriptia careia se afla aceasta instanta.
(2) Avizul cuprinde mentiuni privind posturile vacante, posturile ocupate si incarcatura pe judecator si pe schema la instanta de la care, respectiv la care se solicita transferul, precum si situatia hotararilor restante ale judecatorului care solicita transferul. Avizul se transmite, in scris, in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii.
(3) Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste, in termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de judecator a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la instanta de la care se solicita transferul, precum si la instanta la care se solicita transferul, precum si, daca este cazul, mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a procurorilor in functia de judecator. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din ultimele 12 luni privind volumul de activitate si incarcatura efectiva pe judecator, inclusiv incarcatura pe schema, la instantele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara, precum si mentiuni privind incidenta interdictiilor prevazute la art. 33 alin. (14) si art. 471 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii in termenul prevazut la art. 2 alin. (4), se analizeaza si se solutioneaza de Sectia pentru judecatori in aceeasi sedinta, in baza criteriilor prevazute la art. 4.
(5) Cererile de transfer formulate in conditiile art. 2 alin. (6) se analizeaza si se solutioneaza de Sectia pentru judecatori in sedinta urmatoare celei prevazute la alin. (4), in baza criteriilor prevazute la art. 4.
(6) Sectia pentru judecatori invita solicitantul sa isi sustina cererea de transfer numai daca apreciaza necesar.


Articolul 4
La solutionarea cererilor de transfer ale judecatorilor la alte instante vor fi avute in vedere urmatoarele:
- avizele motivate ale instantelor implicate si punctul de vedere al curtii de apel;
- volumul de activitate al instantei de la care se solicita transferul si la care se solicita transferul, numarul posturilor vacante si al posturilor temporar vacante la instantele implicate si dificultatile de ocupare a acestora;
- vechimea efectiva in functia de judecator;
- vechimea la instanta de la care se solicita transferul;
- vechimea in gradul aferent instantei la care se solicita transferul;
- specializarea judecatorului, specializarile complementare, vechimea in cadrul sectiei/completului corespunzatoare/corespunzator specializarii;
- disponibilitatea de a activa in sectia/completul corespunzatoare/corespunzator specializarii postului vacant;
- domiciliul solicitantului;
- distanta dintre domiciliul si sediul instantei la care functioneaza judecatorul si posibilitatile reale de naveta, inclusiv timpul afectat acesteia;
- starea de sanatate si situatia familiala.


Articolul 5
(1) Transferul unui judecator la o alta institutie publica decat o instanta atrage eliberarea din functie in conditiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de transfer insotita de acordul scris al institutiei la care se solicita transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In termen de 15 zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o alta institutie publica decat o instanta, de catre un judecator, Directia resurse umane si organizare intocmeste un referat cuprinzand datele relevante privind cariera solicitantului si motivele pe care se intemeiaza cererea si il prezinta Sectiei pentru judecatori.
(4) Daca apreciaza necesar, Sectia pentru judecatori invita solicitantul sa isi sustina cererea de transfer.
(5) Transferul produce efecte de la data publicarii decretului de eliberare din functie a judecatorului.

Afişează Regulamentul privind transferul judecatorilor din 17.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Hotararea 1347/2019    Jutecator    Transferul judecatorilor    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Camelia Bogdan impotriva Romaniei. dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017Articole Juridice

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac

Despre raspunderea magistratilor
Sursa: Cristi Danilet